90-konto

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som föds med läpp-käk-gomspalt.
Tack vare din gåva kan fler barn få ett nytt leende och ett nytt liv! operationsmile.se | sverige@operationsmile.org | 08-515 124 00 | bg 900-2221