Forskning

Den exakta orsaken till varför vissa barn föds med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG) är inte fastslagen. Operation Smile bedriver forskning i syfte att ta reda på de bakomliggande orsakerna. Men, vår forskning går även ut på att hitta nya metoder för att utföra själva ingreppen. Vi måste också lyssna på våra patienter för att försöka förstå vad som gör att de inte sökt eller fått vård tidigare. På så vis vill vi underlätta för fler att söka och få hjälp i framtiden.

Se filmen om den internationella familjestudien:

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile