Mer än ett leende

Vi hade kunnat heta Operation Överlevnad, Trygghet, Självförtroende, Vänner, Skola, Kärlek, Hopp och Framtid, men det blev lite långt. Så vi heter Operation Smile. Men det vårt arbete resulterar i, det är mer än nya leenden.

Bli månadsgivare

Mer än ett leende

Att operera en läpp eller en gom som inte har växt ihop under fosterstadiet kan verka avancerat, men för våra erfarna kirurger tar det ofta bara 1–2 timmar. Resultatet är konkret och fantastiskt – ett nytt leende, ett barn som strålar med hela ansiktet! Samtidigt handlar det om så mycket mer.

Det handlar om överlevnad här och nu. Små barn som tidigare inte har kunnat amma, kan äntligen behålla maten och tillgodogöra sig näringen i bröstmjölk eller ersättning, så att de kan växa och stärka sitt immunförsvar.

Det handlar om sammanhang och inkludering. Barn som har gömt sig eller hållits undangömda; av rädsla, skam eller vidskeplighet, som nu vågar ta det efterlängtade steget och vara med – i skolan, med kompisar, i samhällets gemenskap. 

Det handlar om hopp och framtidstro. Unga som nu törs tänka stort och våga tro att drömmar inte bara är för andra att uppfylla, utan också för dem själva.

Välkommen att vara med du också.

Ge alla barn ett leende, och ett förändrat liv

Operation Smile arbetar för att förändra livet för barn med ansiktsmissbildningar. Vill du vara med och visa ditt stöd? Skriv under och visa ditt stöd här.

Skriv under

Var med och skapa ett leende!

Var med och gör bilden av Joseph från Filippinerna komplett. Ladda upp en selfie och visa ditt stöd för Operation Smiles arbete.

Ladda upp

Skicka en hälsning som ger hopp!

Just nu väntar tusentals barn runt om i världen på ett nytt leende — och ett nytt liv. Vill du skicka en peppande hälsning till dem?

Skriv hälsning

Ge mer än ett leende!

Operation Smile är en ideell organisation och vårt arbete är helt beroende av gåvor. Tillsammans kan vi göra skillnad för barn med läpp-käk-gomspalt.

Bli månadsgivare

Vad vi gör

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. I resurssvaga länder är ansiktsmissbildningarna i vissa fall direkt livshotande, då barnen inte kan amma. I de flesta fall innebär de ett liv i utanförskap. Vårt uppdrag är att med volontära sjukvårdsinsatser utföra operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva ett värdigt liv.

För många familjer är kirurgi inte ett alternativ. Dels för att de inte har råd, dels för att det råder brist på kvalificerad medicinsk personal i landet. Sedan 1982 har Operation Smile ägnat sig åt att hitta dessa familjer för att erbjuda dem operationer utan kostnad. 

Två miljarder människor världen över saknar i dag tillgång till säker kirurgisk vård. En av Operation Smiles grundläggande värderingar är att oavsett var i världen man föds, oavsett vilka ekonomiska resurser ens familj har, förtjänar varje enskild individ bästa möjliga vård. Det vill vi ge alla.