Volontärer i fält

Under året ställdes Operation Smiles stora uppdrag med internationella volontärer in. Våren 2021 kunde vår kärnverksamhet återupptas i ett internationellt uppdrag i Guatemala.

Åter i fält i Guatemala

Under pandemin pausades våra stora uppdrag, inte minst eftersom våra internationella volontärer behövdes i den pressade sjukvården på hemmaplan. Lokala volontärer har däremot kunnat genomföra mindre – och självklart coronasäkra – uppdrag där de opererat och tagit hand om våra spaltpatienter. Det är vi väldigt tacksamma för.

Vår volontär Petra Peterson under uppdraget i Guatemala. Foto: Carlos Rueda

Att vaccinationsgraden nu ökar i världen är mycket glädjande. Pandemin har inneburit en lång väntan på att vi ska kunna sätta i gång med vår kärnverksamhet igen och träffa patienter på ett säkert sätt.

Det första uppdraget med internationella volontärer på plats efter pandemins utbrott genomfördes våren 2021 i Guatemala. Det var extra roligt att vår svenska volontär, plastikkirurgen Petra Peterson, följde med dit. Vi hoppas att restriktionerna snart lättar i ännu större utsträckning så att det blir möjligt att genomföra många fler uppdrag i olika delar av världen inom kort!