Historisk händelse i Honduras: köerna med spaltpatienter är borta

Operation Smile har under tjugo år utfört medicinska uppdrag i en rad städer runt om i Honduras och totalt opererat drygt 4 500 barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt (LKG). 2017 är ett stort år, då man stolt kan gå ut med nyheten att man i år har lyckats få bort kön; det vill säga – det finns inte längre några personer, så vitt man vet, som fortfarande väntar på en operation, utom de barn som nu föds med LKG. Alla landets invånare som har varit i behov har nu fått en operation av Operation Smile, eller någon av de andra hjälporganisationer som verkar i landet. Honduras blir därmed det tredje landet i ordningen där man helt och fullt har lyckats operera bort kön av LKG-patienter; Panama och Thailand är de två länder där Operation Smile, i samarbete med andra organisationer, redan tidigare har lyckats med samma bedrift.

Det var 2014, i samband med ett framgångsrikt samarbete med landets nationella elbolag, som kampen för att komma till rätta med kön av LKG-patienter satte fart på allvar; det gick helt enkelt ut på att de av elbolagets kontrollanter som åkte ut i landet för att läsa av människors elmätare samtidigt identifierade och kartlade familjer och hushåll där det fanns personer med läpp-, käk- eller gomspalt. Dessa idoga kontrollanter lyckades hitta hela 600 patienter, av de totalt cirka 1 000 som man vid den här tidpunkten beräknade fanns kvar att operera inom landets gränser!

Samtidigt gick ett antal personer samman och bildade ett nätverk där medlemmarna lade ner stor möda på påverkansarbete. De jobbade intensivt för att lokalisera patienter i avlägsna byar samtidigt som de spred information och kunskap om LKG, så att människor skulle bli medvetna om att det finns hjälp att få och att det finns en organisation som erbjuder kostnadsfria operationer.

– Vårt mål i varje land där vi verkar är att alla de människor som lever med spalt ska få tillgång till vård och säker kirurgi. Det vi nu, tillsammans med våra partners, givare, volontärer och sponsorer, har uppnått i Honduras är något helt fantastiskt, säger dr Bill Magee, plastikkirurg och den som tillsammans med sin hustru Kathy Magee grundade Operation Smile 1982.

– Att ha lyckats ”operera bort” kön är ett bevis om något på vad man kan åstadkomma när man samarbetar och tänker nytt vad gäller att lyckas hitta patienter och få dem att våga komma till oss för att få en operation.

För barn som fötts med spalt är det optimalt att få en operation under de två första levnadsåren, för bästa resultat. I många låg- och medelinkomstländer, som Honduras, finns många äldre patienter som lever med en spalt; oftast på grund av att landet är fattigt och lider brist på plastikkirurger och säker sjukvård. Det leder till att många tvingas leva under svåra omständigheter med en obehandlad LKG långt upp i åren; inte sällan hela livet. Tack vare den satsning som gjorts i Honduras är de barn som i dag kommer till Operation Smiles uppdrag i den ålder då det är som mest fördelaktigt att få en behandling.

Att kön nu är borta innebär att Operation Smile kan fokusera på att ta hand om de spädbarn som nu och framöver föds med LKG och som inte får vård via andra kanaler. Så snart de uppnått rätt ålder har de möjlighet att få komma till ett av Operation Smiles uppdrag och få en kostnadsfri operation. Denna glada nyhet är extra kul att få leverera just i år, då Operation Smile Honduras firar 20 år och Operation Smile USA 35 år!

– Operation Smile kommer inte att ge upp förrän alla barn i hela världen som är födda med spalt har fått hjälp. Vi är extremt stolta över vad vi har åstadkommit i Honduras, säger Kathy Magee, socionom, sjuksköterska och en av Operation Smiles grundare.

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile