VANLIGA FRÅGOR

CHN_2009_2011_Guo_After_026.tif_NetPublish_Converted.jpg

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta oss på telefonnummer 08-515 124 00 eller e-post sverige@operationsmile.org

Läpp-, käk- och gomspalt

Operation Smile

Stödja Operation Smile

 


LÄPP-, KÄK- OCH GOMSPALT (LKG)

Vad är läpp-, käk- och gomspalt?

LKG (läpp-, käk- och gomspalt) är en ansiktsmissbildning som uppstår oftare än vad du kanske tror. Över hela världen föds ett barn med LKG varje tredje minut - ungefär ett av 500-750 födda. Läs mer om LKG här: Om läpp-, käk- och gomspalt

 


OPERATION SMILE OCH VERKSAMHETEN

Vad är Operation Smile?

Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile Sverige är en del av Operation Smile International, som startade 1982. Tack vare medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, har Operation Smile hittills utfört över 290 000 operationer för att hjälpa barn med ansiktsmissbildningar, utan kostnad för deras familjer.

Varför just ansiktsmissbildningar?

Varje år föds cirka 200 000 barn med ansiktsmissbildningar och en stor majoritet av dem lever i utvecklingsländer. Andelen barn med ansiktsmissbildningar varierar något mellan olika geografiska regioner och etniska grupper, det är till exempel något vanligare i Sydostasien.

I rika länder opereras barn med läpp-, käk- och gomspalt kort efter födseln, men i utvecklingsländer finns sällan möjlighet till operation. För barnen i dessa länder väntar ofta ett liv med svåra medicinska och sociala komplikationer. Många av barnen har problem att dricka, äta och prata. De göms dessutom ofta undan eller stöts ut av omgivningen, vilket innebär att de sällan går i skolan och att de har svårt att få vänner.

Operationen som krävs tar oftast mindre än en timme och är gratis för barnets familj när de får hjälp av Operation Smile.

Hur ser Operation Smiles organisation ut?

Operation Smile finns idag i ett 40-tal länder, varav drygt 30 är "programländer" (utvecklingsländer i vilka de medicinska uppdragen genomförs) och 11 är "resursländer". Sverige är ett resursland och har som huvudsyfte att samla in medel till den internationella verksamheten och att rekrytera svensk sjukvårdspersonal som volontärer.

Operation Smile Sverige är en egen juridisk enhet med en egen styrelse, men allt arbete sker i samverkan med det internationella huvudkontoret och med andra länder inom organisationen.

Hur hittar Operation Smile de barn som är i behov av operation?

I varje land där Operation Smile arbetar etableras en lokal organisation som bland annat arbetar med att sprida information via till exempel radio, affischer och via sjukhus. Den lokala organisationen samverkar även med andra lokala organisationer, myndigheter och hälso- och sjukvårdsinrättningar, för att nå ut till familjer som har barn med ansiktsmissbildningar.

Vilken hjälp får barnen och deras familjer med resan och boendet under det medicinska uppdraget?

Resan till det medicinska uppdraget är ett stort hinder för många familjer på grund av de kostnader den innebär. Eftersom Operation Smile inte vet vilka som kommer att dyka upp är det svårt att hjälpa till med finansiering av resor till det medicinska uppdraget. De barn och anhöriga som kommer till det medicinska uppdraget får däremot boende och mat under sin vistelse där. De får även ekonomisk hjälp för att finansiera sin hemresa.

Får alla som vill en operation eller hur väljs barnen ut?

Alla som kommer till ett uppdrag får genomgå en mängd undersökningar, under en så kallad screening. Patienterna besöker en rad olika stationer, för att läkarna ska kunna bedöma om barnet klarar en operation. Förutom sjukdomshistoria tas olika prover för att se om det till exempel finns en infektion som omöjliggör en operation. Andra orsaker till att man väljer att inte operera kan vara att barnet lider av undernäring och att det därför innebär för stora risker att söva hen.

De som inte kan opereras följs upp och Operation Smile försöker att hänvisa dem vidare så att de får hjälp. Många kommer tillbaka och får en ny chans till operation vid nästa medicinska uppdrag.

Vilken standard är det på den vård som barnen erbjuds?

Inom Operation Smile finns något som heter ”Global standards of care”, vilket är en beskrivning av rutiner och arbetssätt som alla inom organisationen följer. Syftet är att säkerställa säkra operationer och att alla barn, oavsett land, får samma professionella vård.

Operation Smile har genom åren blivit ett landmärke för Världshälsoorganisationen när det gäller kirurgi i utvecklingsländer. Operation Smile arbetar efter ”WHO Safe Surgery Saves Lives ", vilket säkerställer en hög nivå av specialisering och dokumenterad erfarenhet.

Alla operationer dokumenteras och följs upp i forskningssyfte. Dessutom sker kontinuerligt ett utbyte mellan medicinska volontärer vilket leder till ökad kunskap och en konstant utveckling av nya tekniker.

Hur följer man upp barn som blivit opererade under medicinska uppdrag?

Alla barn som opereras genomgår en ”post-operation-check”. Den genomförs några dagar efter själva operationen och syftet är att försäkra sig om att barnet till exempel inte fått någon infektion eller blödning. Alla informeras också om vikten av uppföljande kontroller och erbjuds att komma tillbaka för kontroll efter sex månader samt efter ett år.

Vore det inte bättre och billigare att använda lokal sjukvårdspersonal i stället för att skicka medicinska volontärer från hela världen?

Det hade givetvis varit det allra bästa och det är något Operation Smile jobbar för, men i majoriteten av de länder vi är verksamma i saknas i dag både personella och finansiella resurser. I till exempel Rwanda, ett land med cirka 10 miljoner invånare finns i dag endast två utbildade plastikkirurger.

I varje land där Operation Smile arbetar etableras en lokal organisation som rekryterar medicinska volontärer, organiserar vidareutbildningar för lokal sjukvårdspersonal och samlar in medel. Operation Smiles volontärer arbetar alltid tillsammans med lokal personal under de medicinska uppdragen och med stöd i form av utbildning, utrustning och finansiella resurser byggs över tid lokala högkvalitativa och självförsörjande kliniker upp.

I de länder där det är möjligt genomför Operation Smile även lokala medicinska uppdrag där majoriteten av de medicinska volontärerna är från det aktuella landet; cirka 60 procent av de medicinska uppdragen är i dag lokala. Förutom att det är det mest långsiktigt hållbara, har lokala medicinska uppdrag också fördelen att de medför lägre kostnader. Genom lokala medicinska uppdrag når vi också ut till fler geografiska områden och kan dessutom erbjuda behandling löpande.

Hur många medicinska uppdrag genomför Operation Smile varje år?

Mellan 150-200 per år och vid varje uppdrag opereras omkring 100-150 barn.

 


STÖDJA OPERATION SMILE

Hur stödjer jag Operation Smile?

Alla gåvor tas tacksamt emot och det finns många sätt att stödja Operation Smile som privatperson.

Bankgiro (90-konto): 900-2221
Gåva via hemsidan, klicka här: Ge en gåva
Swish: 900 2221

För att starta en egen insamling, klicka här: Egen insamling

Företag? Klicka här: Bli partner

Hur blir jag månadsgivare?

Du kan bli månadsgivare genom autogiro via vår hemsida. Klicka här för att få en blankett hemskickat: Bli månadsgivare

Vad kostar det att vara månadsgivare?

Du väljer själv vilken summa du vill ge. Om du väljer att bidra med 200 kronor i månaden kommer du på egen hand att bekosta ett barns operation på bara ett år.

När dras pengarna från mitt konto som månadsgivare?

Pengarna dras från ditt konto den sista vardagen i varje månad.

Vilken uppföljning får jag som månadsgivare?

Du kommer regelbundet att få en uppdatering hemskickad med information om hur dina pengar använts. Du kommer också att få ta del av intervjuer med volontärer som varit ute på uppdrag och barn som fått vård och operation. Om du meddelar oss din e-postadress får du också nyhetsbrev löpande. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev här: Nyhetsbrev

Kan jag avsäga mig information?

Vi kan spärra dig för olika sorters utskick. Det är bara att meddela oss om du till exempel inte vill ha brev, tackbrev eller annan information. Kontakta oss på e-post: sverige@operationsmile.org eller telefon 08-515 124 00.

Hur avslutar jag mitt månadsgivande?

Du kan när som helst avsluta ditt givande via autogiro. Det gör du enklast genom att kontakta din bank eller Operation Smile på e-post sverige@operationsmile.org eller telefon 08-515 124 00.

Kan jag skänka saker?

Operation Smile i Sverige har tyvärr inte möjlighet att ta emot eller lagerhålla till exempel kläder och leksaker, utan varje volontär brukar själv, via sitt personliga nätverk, samla in det hen kan ta med. Dessutom skickas en del saker direkt från vårt huvudkontor i USA tillsammans med den medicinska utrustningen.

Hur används pengarna?

Ditt bidrag används till att ge barn med ansiktsmissbildningar den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv. Våra cirka 6 000 medicinska volontärer arbetar utan ersättning och en stor del av den medicinska utrustningen är sponsrad av företag. Med din hjälp kan vi därför bekosta koordinering, transporter och logi för de medicinska volontärerna, vilket är avgörande för att ett medicinskt uppdrag ska gå att genomföra. Ditt bidrag används också till komplettering av mediciner och medicinsk utrustning. Operation Smile arbetar även med långsiktiga program för att utvecklingsländer själva ska kunna erbjuda denna livsviktiga behandling i framtiden. Tack vare ditt stöd kan vi utbilda lokal sjukvårdspersonal och bidra med utrustning och finansiella resurser.

Hur mycket går till ändamålet?

Under föregående verksamhetsår (2017-2018) gick 84 procent av de medel som samlats in från privatpersoner, föreningar, stiftelser och företag till ändamålet/programarbetet. Administrationskostnaderna uppgick till 3 procent.

Hur kan jag lita på att pengarna når fram?

Operation Smile Sverige har 90-konto (bankgiro 900-2221), vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll (SFI). Operation Smile Sverige granskas även löpande av revisionsbyrån Ernst & Young.

Hur mycket går till styrelsen och personalen?

Operation Smile Sveriges styrelse arbetar utan ersättning. Kansliet har idag nitton anställda. De anställda har månadslön. 

Finns det någon årsredovisning att ta del av?

Årsredovisningarna för Operation Smile hittar du här: Årsredovisningar

Vad kostar en operation?

Kostnaden för en operation varierar beroende på land, hur många internationella volontärer som behövs och hur mycket medicinsk utrustning som måste skickas. Kostnaden för en operation kan således variera, men kan kosta så lite som 2 400 kronor.

Får jag en bild och möjlighet att kommunicera med ett barn jag hjälpt?

Inom Operation Smile har vi inte möjlighet att koppla donationer till ett specifikt barn och vi kan inte heller administrera direktkontakt mellan givare och barn. Däremot får du som givare information om hur dina pengar används via våra nyhetsbrev och utskick och du får då också ta del av berättelser från flera barn som fått hjälp tack vare ditt och andra givares bidrag.

 

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile