VÅR BERÄTTELSE

”VART VI ÄN VÄNDE OSS...

… puffade föräldrar fram sina små barn mot oss, drog i våra tröjärmar med tårfyllda ögon
och vädjade till oss att hjälpa
deras barn.”

- Kathleen Magee, grundare Operation Smile

 

Operation Smile grundades 1982 när plastikkirurgen William (Bill) Magee Jr, tillsammans med sin fru, sjuksköterskan och socialarbetaren Kathleen (Kathy), reste till Filippinerna med en grupp medicinska volontärer för att operera barn med läpp-, käk- och gomspalt.

Det som mötte dem var helt överväldigande: ”Människor puffade fram sina små barn mot oss”, minns Kathy. ”De drog i våra tröjärmar med tårfyllda ögon och vädjade till oss att hjälpa deras barn.” Till Naga City kom ungefär 300 familjer i hopp om att deras barn skulle få en operation, men teamet kunde bara hjälpa 40 barn. När de åkte därifrån gav paret Magee sitt ord på att de skulle återvända för att hjälpa fler barn.

 

De inledde ett arbete för att hitta donatorer av kirurgisk utrustning och relevant material från producenter, samtidigt som de startade olika insamlingar på gräsrotsnivå. De satte samman ett team på 18 medicinska volontärer: läkare, sköterskor och teknisk personal till ett eget uppdrag på Filippinerna. Den här gången kunde de hjälpa ungefär hundra patienter, men fortfarande återstod hundratals.

De såg behovet och Operation Smile hade fötts

I dag är Operation Smile en internationell hjälporganisation vars nätverk av tusentals medicinska volontärer från över 80 länder sedan starten har arbetat för att förbättra livet för barn i över 60 länder. Vi har hittills utfört fler än 290 000 kostnadsfria operationer på barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG), eller andra ansiktsmissbildningar. För att bygga upp en långsiktig verksamhet i resurssvaga samhällen vidareutbildar vi kirurger, narkosläkare och annan sjukvårdspersonal i våra samarbetsländer för att på så vis stärka dem och möjliggöra att de på sikt själva klarar att ta hand om sina patienter. Vi donerar därtill medicinsk utrustning och på flera platser runt om i världen har vi byggt kliniker som erbjuder vård året runt.

”BEHOVET ÄR ENORMT…

… men vi har mod nog att anta utmaningen. Så många människor finns inte så att det kan täcka hjälpbehovet … Vi måste göra ännu mer – utmana oss själva att göra mer.”

- Bill Magee, grundare & vd Operation Smile

 

 Ett nytt leende förändrar ett barns liv och behovet av hjälp är fortfarande stort.

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile