RESULTATET AV VÅRT ARBETE

 

290 000 OPERATIONER

Tack vare medicinska volontärer som ställer upp med sin tid, kompetens och engagemang samt generösa givare, har Operation Smile hittills genomfört över
290 000 operationer. 

 

VARJE OPERATION FÖRÄNDRAR LIV

Varje operation förändrar en människas liv för alltid. Även för familjerna. De flesta barn börjar, eller återvänder, till skolan efter operation och stigmatiseringen och mobbningen upphör. Vad en normal skolgång innebär för självkänslan och för framtidstron kan vi ju alla tänka oss.

 

STÄRKTA LOKAL- SAMHÄLLEN

För att stärka våra programländer jobbar vi även med att förbättra tillgången och kvaliteten av kirurgisk vård. Det sker löpande på varje medicinskt uppdrag genom idé- och kunskapsutbyte. Utbildning och fortbildning är inte något vi bara gör – det är en del av navet i hela vår verksamhet.

 

KLINIKER MED VÅRD ÅRET RUNT

Vi är medvetna om att vissa patienter inte är färdigbehandlade bara för att ett uppdrag är slutfört. Därför bygger vi permanenta kliniker med vård året runt i den mån det är möjligt för att hjälpa de mer vårdkrävande patienterna, vars behov sträcker sig längre än själva uppdraget. Idag finns 34 sådana kliniker i 19 länder.

 

Läs mer om hur vårt arbete förändrar liv, i vår intressanta Effektrapport Operation Smile_2017-2018.pdf

 


Läs mer

Behovet av hjälp

Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

Berättelser från fältet

Inspireras av berättelser från barn, deras familjer och våra volontärer.

Bidra

Ge en gåva du också och var med och förändra liv.

 

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile