SÅ ARBETAR VI

Barn förtjänar tillgång till bästa tänkbara vård. Det är vad vi på Operation Smile tror på och arbetar utifrån.

Länder och samhällen världen över fungerar på olika sätt. Därför arbetar vi med lokal medicinsk personal, lokala myndigheter, politiker, sjukhus och hjälporganisationer, för att skapa olika modeller av kirurgisk vård. Tillsammans fattar vi beslut om vilka lösningar som passar bäst för att nå så många barn som möjligt i just det landet, i det området. Det här är ett arbetssätt som vi har för avsikt att fortsätta med och i takt med tiden ska vi förfina våra metoder. Hela tiden med målet att ge bästa tänkbara vård till patienter över hela världen. För det är det här det handlar om; våra patienter, barnen.


INTERNATIONELLA & LOKALA MEDICINSKA UPPDRAG

Varje år utför Operation Smile hundratals medicinska uppdrag på olika platser runt om i världen. Varje plats har sina unika förutsättningar. Till många uppdrag måste vi flyga in all medicinsk utrustning. Till vissa måste vi flyga in medicinsk expertis. Men, på varje plats arbetar vi ihop med inhemsk sjukvårdspersonal för att på så vis erbjuda patienterna vård i deras eget kulturella sammanhang och på deras eget språk.


KLINIKER

Ibland krävs bara en relativt enkel insats för att hjälpa våra patienter. Ibland är vårdbehovet mer komplext. Vi på Operation Smile är medvetna om att vissa patienter inte är färdigbehandlade bara för att ett uppdrag är slutfört. Därför bygger vi permanenta kliniker i den mån det är möjligt, för att hjälpa de mer vårdkrävande patienterna, vars behov sträcker sig längre än själva uppdraget. Idag finns 29 sådana kliniker i 19 länder.

 


FORSKNINGSPROGRAM

Den exakta orsaken till varför vissa barn föds med läpp-, käk- eller gomspalt är inte fastslagen. Operation Smile bedriver forskning i syfte att ta reda på de bakomliggande orsakerna. Men, vår forskning går även ut på att hitta nya metoder för att utföra själva ingreppen. Vi måste också lyssna på våra patienter för att försöka förstå vad som gör att de inte sökt eller fått vård tidigare. På så vis vill vi underlätta för fler att söka och få hjälp i framtiden.


UTBILDNING OCH FORTBILDNING

Utbildning och fortbildning är inte något vi bara gör – det är en del av navet i hela vår verksamhet. Det sker löpande på varje uppdrag genom idé- och kunskapsutbyte mellan våra medicinska specialister, som har skiftande bakgrunder och olika grader av expertkunnande. Vi har alla samma mål; att förbättra tillgången och kvaliteten av kirurgisk vård samtidigt som vi stärker lokalsamhällena.


PÅVERKANSARBETE

Operation Smile har i över tre årtionden engagerat sig för att öka tillgången till kirurgisk vård och våra patienter är beviset på att det har fungerat. Men, det finns fortfarande mängder av patienter som behöver vår hjälp. Vi delar Världshälsoorganisationens (WHO:s) ståndpunkt, att tillgång till säker och adekvat kirurgisk vård bör vara en grundläggande rättighet för alla människor världen över och det är vårt ansvar att jobba för att denna rättighet uppnås och efterföljs.


VI BEHÖVER DIN HJÄLP

För att vi ska kunna fortsätta göra
det vi gör, krävs volontärer som
ställer upp med sin tid och
kompetens, och givare som bidrar
med pengar och engagemang.

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile