Aktiegåva

Aktier och aktieutdelning är en smart gåva till Operation Smile. När du ger en aktiegåva betalar nämligen varken du eller Operation Smile någon vinstskatt. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir i stället en donation på just 1 000 kronor och på så sätt kan du hjälpa fler barn att få en livsförändrande operation.

Skänka aktieutdelning

Du kan gå tillväga på lite olika sätt beroende på vad du föredrar och var du är kund:

 • Ladda hem, skriv ut och fyll i blanketten om gåvobrev nedan och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Ladda hem blanketten om gåvobrev här!
 • Du kan annars använda en tjänst som Aktieinvest tillhandahåller, som gör det ännu enklare att skänka din utdelning. Du loggar in och klickar på rubriken ”Min depå”, ”Inställningar” och slutligen ”Utdelningar”. Där kan du registrera dina val och slipper skriva ut gåvobrevet manuellt.
 • Om du är kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att, på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ Avanzas eller Nordnets instruktioner.

Vilka villkor gäller för att jag ska kunna skänka min aktieutdelning skattefritt?

 • Att aktiebolaget är börsnoterat eller är ett fåmansbolag.
 • Att aktieägare står som direkt ägare, d v s inte som delägare i en aktiefond.
 • Att den mottagande hjälporganisationen är en ideell förening eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skatteskyldig.
 • Att aktieägaren avsäger sig rätten till utdelning före bolagsstämman.
 • Att det är kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag.
 • Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.


Viktigt att tänka på:

 • Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
 • Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
 • Fyll i blanketten Gåvobrev och lämna den till din bank eller ditt fondbolag.
 • Spara kvittot för överföringen, det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.
 • Det går att donera anonymt.

Skänka aktier

Är du intresserad av att skänka aktier? Kontakta oss så berättar vi mer: Mejla till maya.jakobsson@operationsmile.org eller ring på 073-23 904 23.