historisk bild från operation smiles första uppdrag i filippinerna

Vår historia

Sedan Operation Smile grundades 1982 har vårt fokus varit säker kirurgi och livsförändrande operationer som sprider nya leenden. Det som från början var en familjeledd organisation är i dag en internationell medicinsk hjälporganisation med 6 000 volontärer världen över.

Vår historia

Historien om Operation Smile tar sin början 1982 när Bill Magee, plastikkirurg, och Kathy Magee, barnsjuksköterska och socialarbetare, besökte Filippinerna tillsammans med en grupp medicinska volontärer för att operera barn med läpp-käk-gomspalt. De blev överväldigade av de enorma behoven: av flera hundra familjer som tagit sig till Naga City i hopp om en operation kunde teamet bara hjälpa 40 barn. När paret Magee åkte därifrån gav de sitt ord på att de skulle återvända för att hjälpa fler.

Väl hemma påbörjade Kathy och Bill Magee arbetet med att hitta givare av kirurgisk utrustning och material från tillverkare, och samtidigt startade de olika insamlingar på gräsrotsnivå. De reste tillbaka till Filippinerna för att operera fler barn och Operation Smile såg dagens ljus.

Genom barnet med läpp-käk-gomspalt fick vi upp ögonen för lokalsamhället och för behovet, och vi förstod vikten av att förändra hälso- och sjukvårdssystemet.

Bill Magee, medgrundare av Operation Smile

Operation Smile i dag

Operation Smile har utvecklats till en internationell hjälporganisation som arbetar för att förbättra livet för utsatta barn och vuxna i låg- och medelinkomstländer. Vi har hittills utfört fler än 300 000 kostnadsfria operationer på barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi donerar också medicinsk utrustning och på flera platser runt om i världen har vi byggt kliniker som erbjuder specialiserad vård året om.

För att bygga upp en långsiktig verksamhet i de länder där vi arbetar vidareutbildar vi kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor för att på så vis stärka kapaciteten lokalt. Genom sådana långsiktiga satsningar får länderna större möjligheter att på sikt själva klara av att tillgodose sina patienters behov.

Kathy och Bill Magee, grundare av Operation Smile, har sedan 1982 arbetat för att öka tillgången till säker kirurgi för barn och vuxna i låg- och medelinkomstländer. Foto: Stephen Barrett

Det som började som en familjedriven organisation med mindre, enskilda medicinska uppdrag har under drygt 40 år vuxit till ett globalt nätverk av engagerade och drivna individer som delar övertygelsen att tillgång till säker kirurgi är en mänsklig rättighet, inte ett privilegium för få.

I dag lägger Operation Smile stor vikt vid att stärka och bygga lokal kapacitet i de länder där vi är verksamma. Vi har nära samarbeten med såväl lokala myndigheter som civilsamhällen, och för att skapa en hållbar och storskalig förändring från gräsrotsnivå sker utvecklingsarbetet lokalt.

Våra gränsöverskridande partnerskap och samarbeten med lokala aktörer bygger på ömsesidig respekt och givande kunskapsutbyten. Tillsammans förespråkar vi att alla människor ska kunna utöva sina rättigheter, på lika villkor, och delta i beslut som rör dem och deras samhälle. Det leder till förbättrad livskvalitet och ger familjer möjligheter till egen försörjning.