första mötet efter dotterns operation för läppspalt

Om Operation Smile

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto.

Året som gått

Här kan du läsa om effekten av Operation Smiles arbete som internationell medicinsk hjälporganisation under året som gått. Här hittar du också årsredovisningen med de senaste siffrorna.

Läs mer

Vision och uppdrag

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Genom vår erfarenhet och expertis, grundad i läpp-käk-gomspalt, har vi en bred och gedigen kunskap om de lösningar som krävs för att vi ska kunna öka tillgången till säker kirurgi för de människor som behöver det allra mest.

Läs mer om Operation Smiles verksamhet, mål och resultat under Vår ekonomi.

Organisation

Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som dels utför säkra, kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov, dels utbildar medicinsk personal och stärker sjukvårds- och hälsosystem i låg- och medelinkomstländer. Vi arbetar i ett 40-tal länder och verksamheten är helt beroende av våra medicinska volontärer: plastikkirurger, narkosläkare, operationssjuksköterskor och annan vårdpersonal från över 60 länder i Nord- och Sydamerika, Afrika, Europa och Asien. Tack vare ekonomiska bidrag från våra givare kan vi fortsätta vår verksamhet och hjälpa fler.

Operation Smile Sverige utgör en del av den globala organisationen Operation Smile International med huvudkontor i USA. Operation Smile Sverige är ett av sex självständiga insamlingskontor under den globala organisationen, och övriga kontor finns i Norge, Storbritannien, Italien, Kanada och Australien. Utöver de sex insamlingskontoren finns också 35 landskontor i låg- och medelinkomstländer i Sydamerika, Afrika och Asien, dit all operativ verksamhet är förlagd.

Vår historia

Historien om Operation Smile tar sin början 1982 när Bill Magee, plastikkirurg, och Kathy Magee, barnsjuksköterska och socialarbetare, besökte Filippinerna tillsammans med en grupp medicinska volontärer för att operera barn med läpp-käk-gomspalt. De blev överväldigade av de enorma behoven: av flera hundra familjer som tagit sig till Naga City i hopp om en operation kunde teamet bara hjälpa 40 barn. När paret Magee åkte därifrån gav de sitt ord på att de skulle återvända för att hjälpa fler.

Väl hemma påbörjade Kathy och Bill Magee arbetet med att hitta givare av kirurgisk utrustning och material från tillverkare, och samtidigt startade de olika insamlingar på gräsrotsnivå. De reste tillbaka till Filippinerna för att operera fler barn och Operation Smile såg dagens ljus.

Genom barnet med läpp-käk-gomspalt fick vi upp ögonen för lokalsamhället och för behovet, och vi förstod vikten av att förändra hälso- och sjukvårdssystemet.

Bill Magee, medgrundare av Operation Smile

Operation Smile i dag

Operation Smile har utvecklats till en internationell hjälporganisation som arbetar för att förbättra livet för utsatta barn och vuxna i låg- och medelinkomstländer. Vi har hittills utfört fler än 300 000 kostnadsfria operationer på barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi donerar också medicinsk utrustning och på flera platser runt om i världen har vi byggt kliniker som erbjuder specialiserad vård året om.

För att bygga upp en långsiktig verksamhet i de länder där vi arbetar vidareutbildar vi kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor för att på så vis stärka kapaciteten lokalt. Genom sådana långsiktiga satsningar får länderna större möjligheter att på sikt själva klara av att tillgodose sina patienters behov.

Kathy och Bill Magee, grundare av Operation Smile, har sedan 1982 arbetat för att öka tillgången till säker kirurgi för barn och vuxna i låg- och medelinkomstländer. Foto: Stephen Barrett

Det som började som en familjedriven organisation med mindre, enskilda medicinska uppdrag har under drygt 40 år vuxit till ett globalt nätverk av engagerade och drivna individer som delar övertygelsen att tillgång till säker kirurgi är en mänsklig rättighet, inte ett privilegium för få.

I dag lägger Operation Smile stor vikt vid att stärka och bygga lokal kapacitet i de länder där vi är verksamma. Vi har nära samarbeten med såväl lokala myndigheter som civilsamhällen, och för att skapa en hållbar och storskalig förändring från gräsrotsnivå sker utvecklingsarbetet lokalt.

Våra gränsöverskridande partnerskap och samarbeten med lokala aktörer bygger på ömsesidig respekt och givande kunskapsutbyten. Tillsammans förespråkar vi att alla människor ska kunna utöva sina rättigheter, på lika villkor, och delta i beslut som rör dem och deras samhälle. Det leder till förbättrad livskvalitet och ger familjer möjligheter till egen försörjning.