Plastikkirurgistudent handleds under en utbildning i mikro-kirurgi.

Om Operation Smile

Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation med 90-konto.

Vårt arbete

2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi. Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som förändrar liv genom kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov.

Vi finns i länder där behoven är som störst. I nära samarbeten med lokala partners, genom utbildning och kunskapsutbyten och med stöd av våra givare och medicinska volontärer, arbetar vi för en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi.

Läs mer

Operation Smiles vision och uppdrag

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Genom vår erfarenhet och expertis, grundad i läpp-käk-gomspalt, har vi en bred och gedigen kunskap om de lösningar som krävs för att vi ska kunna öka tillgången till säker kirurgi för de människor som behöver det allra mest.

Året som gått

Här kan du läsa om effekten av Operation Smiles arbete som internationell medicinsk hjälporganisation under året som gått. Här hittar du också årsredovisningen med de senaste siffrorna.

Läs mer

Ambassadörer och beskyddare

Vi på Operation Smile är stolta över vår beskyddare och våra ambassadörer! Tillsammans arbetar vi för nya leenden.

Läs mer

historisk bild från operation smiles första uppdrag i filippinerna

Vår historia

Operation Smile har sedan starten i USA 1982 arbetat för att fler människor ska få tillgång till säker kirurgisk vård. I dag är organisationen ett globalt nätverk med drygt 6 000 medicinska volontärer som genomför kostnadsfria operationer och ger vård i låg- och medelinkomstländer.

Läs mer

Ledning och styrelse

I Sverige drivs Operation Smile som en insamlingsstiftelse. Verksamheten utgår från Stockholm under ledning av en generalsekreterare som rapporterar till styrelsen. Styrelsen ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande förvaltningen.

Läs mer