första mötet efter dotterns operation för läppspalt

Om Operation Smile

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto.

Året som gått

Här kan du läsa om effekten av Operation Smiles arbete som internationell medicinsk hjälporganisation under året som gått. Här hittar du också årsredovisningen med de senaste siffrorna.

Läs mer

Vision och uppdrag

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Tack vare våra medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan barn i låg- och medelinkomstländer erbjudas operationer utan kostnad för deras familjer.

Läs mer om Operation Smiles verksamhet, mål och resultat under Vår ekonomi.

Operation Smile i världen

Operation Smile är en internationell hjälporganisation som utför säkra, kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-, käk- och gomspalt. Vi arbetar i 40 länder, och är helt beroende av våra medicinska volontärer: plastikkirurger, narkosläkare och annan vårdpersonal från över 60 länder. Tack vare ekonomiska bidrag från våra givare kan vi fortsätta vår verksamhet och hjälpa fler.

Historik

Operation Smile grundades 1982 när plastikkirurgen William (Bill) Magee Jr tillsammans med sin fru, barnsjuksköterskan och socialarbetaren Kathleen (Kathy), reste till Filippinerna med en grupp medicinska volontärer för att operera barn med läpp-, käk- och gomspalt. De blev överväldigade: ”Människor puffade fram sina små barn mot oss”, berättar Kathy. ”De drog i våra tröjärmar och vädjade till oss att hjälpa deras barn.” 

”Människor puffade fram sina små barn mot oss. De drog i våra tröjärmar och vädjade till oss att hjälpa deras barn.” 

Kathy Magee, Operation Smiles grundare

Till Naga City kom ungefär 300 familjer i hopp om att deras barn skulle få en operation, men teamet kunde bara hjälpa 40 barn. När de åkte därifrån gav paret Magee sitt ord på att de skulle återvända för att hjälpa fler barn.

En historisk bild från tidigt 80-tal, tagen under ett av Operation Smiles allra första medicinska uppdrag. Platsen är Naga City, Filippinerna; landet där allt började.

Kathy och Bill Magee började arbeta för att hitta donatorer av kirurgisk utrustning och relevant material från producenter, samtidigt som de startade olika insamlingar på gräsrotsnivå. De satte samman ett team på 18 medicinska volontärer – läkare, sköterskor och teknisk personal – till ett eget uppdrag i Filippinerna. Den här gången kunde teamet hjälpa ungefär hundra patienter. Men många tusen återstod.

I dag är Operation Smile en internationell hjälporganisation vars nätverk av tusentals medicinska volontärer från över 60 länder sedan starten har arbetat för att förbättra livet för barn i över 60 länder. Vi har hittills utfört fler än 300 000 kostnadsfria operationer på barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG) eller andra ansiktsmissbildningar. För att bygga upp en långsiktig verksamhet i resurssvaga samhällen vidareutbildar vi kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor i våra samarbetsländer för att på så vis stärka dem och möjliggöra att de på sikt själva klarar att ta hand om sina patienter. Vi donerar därtill medicinsk utrustning och på flera platser runt om i världen har vi byggt kliniker som erbjuder vård året runt.