Patientresan

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som erbjuder barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt kostnadsfria operationer och omfattande vård. Ofta behövs flera operationer och olika typer av vård, och vi följer våra patienter genom hela vårdresan.

Antsa sitter i mammans knä och ler mot kameran, Saholy har munskydd.

Det första mötet

På våra medicinska uppdrag och permanenta kliniker träffar vi patienter i alla åldrar. Vissa är nyfödda medan andra har levt ett långt liv med obehandlad läpp-käk-gomspalt.

Det första mötet kan ta sin början i vår uppsökande verksamhet. Via radio, tv, affischer på allmänna platser och med hjälp av vårdpersonal och våra patientteam sprids ordet om kommande uppdrag för att hitta barn och familjer i avlägsna byar och samhällen som är i behov av vård.

Oavsett hur det första mötet ser ut, står den enskilda patienten alltid i fokus. Vi utgår från de enskilda behoven och ser till att patienten får en anpassad plan. Och vårt mål är alltid detsamma: att ge alla våra patienter säker och effektiv vård av hög kvalitet. Det är kärnan i allt vi gör.

Don Alex hittar nya patienter – se filmen här

Nutrition för de allra minsta

För ett barn som föds med läpp-käk-gomspalt kan det vara omöjligt att skapa det undertryck som krävs för att kunna amma. Det kan leda till svår undernäring, att tillväxten och utvecklingen avstannar och i värsta fall att barnet svälter ihjäl. Det är av yttersta vikt att dessa barn får hjälp i tid.

I Operation Smiles nutritionsprogram fångas familjer med undernärda barn upp och erbjuds hjälp. Målet med programmet är att barnen ska överleva och bli starka nog att klara av operation.

Våra nutritionsteam bistår familjerna med specialanpassade nappflaskor och muggar, mjölkersättning, nötkrämer och matpaket. De ger också föräldrarna viktiga kunskaper om amning, sanitet och vikten av rent vatten samt visar hur man lagar näringsriktig mat av billiga, lokala råvaror.

Läs mer om vårt nutritionsprogram

Livsförändrande operationer

Säker kirurgi är Operation Smiles hjärtefråga. Vi erbjuder barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt operationer och vård helt utan kostnad för familjen. Våra volontärer, till största del lokala volontärer, men också internationella, ställer upp med sin tid och expertis utan arvode.

I stora delar av världen är nödvändig vård och säker kirurgi inte ett alternativ. En anledning kan vara att familjer i låg- och medelinkomstländer saknar ekonomiska medel att själva bekosta den vård som behövs, en annan att sjukvården i landet saknar rätt kompetens och medicinsk personal.

En operation tidigt i livet är grundläggande för att ge ett barn med läpp-käk-gomspalt goda förutsättningar till god hälsa hela livet. En läppspaltsoperation behöver inte ta mer än 45 minuter, men förändrar livet för alltid.

Läs mer om säker kirurgi

Psykosocialt stöd ger trygghet

Psykosocial vård och stöttning är en viktig del av den helomfattande spaltvården. Vid våra medicinska uppdrag handlar det om att skapa en känslomässigt trygg miljö för våra patienter och deras familjer, till exempel genom att våra lekterapeuter förbereder barnen på operation och sövning på ett lekfullt sätt. På så sätt kan vi ge dem en avdramatiserad och mer positiv upplevelse.

Långsiktiga psykosociala insatser syftar till att stärka patientens självkänsla och förmåga att hantera sin livssituation. Att se annorlunda ut och prata annorlunda kan vara svårt att hantera, men med rätt hjälp och verktyg kan ångest, depression och dålig självkänsla motarbetas. Med psykosocial stöttning får patienten goda förutsättningar att tro på sig själv, gå i skolan och våga ta för sig i livet.

Läs mer om lekterapi

Tandvård – för mer än bara ett leende

Läpp-käk-gomspalt påverkar ofta både bettet och tänderna. Antalet tänder kan variera liksom deras form och läge, och ofta behövs korrigering. Ibland dras tänder ut i samband med operation, ibland krävs tandreglering.

Våra tandläkare tillverkar också gomplattor som hjälper patienten på flera sätt genom att stänga öppningen i gommen. Det hindrar mat från att komma ut ur näsan, underlättar andningen och förbättrar förmågan att forma vissa ljud. För ett spädbarn som inte kan skapa det undertryck som krävs för att amma, är en gomplatta en livräddare.

Våra volontärer ger också familjer råd om hur man på bästa sätt tar hand om sina tänder så att de håller ett helt liv.

Läs mer om vad våra tandläkare gör på ett uppdrag

Logopedi ger talande resultat

När våra logopeder träffar mödrar som kämpar med att amma sina barn med läpp-käk-gomspalt lär de ut amningstekniker för att underlätta matningen. Barn som, på grund av sin spalt, inte kan skapa det undertryck som krävs kan behöva specialanpassade nappflaskor för att inte riskera undernäring och svält.

Barn som föds med läpp-käk-gomspalt kan ha fysiska begränsningar som gör det svårt för dem att göra sig förstådda och våga prata. Gomspalt gör det svårt att bilda vissa ljud, läppspalt kan göra det svårt att sluta munnen vid andra.

När en logoped träffar barn med spalt undersöker hen om de har svårt att äta, dricka och höra samt hur de formar olika ljud. De lär också ut tekniker till föräldrar och anhöriga så att barnens talträning kan fortsätta hemma, när logopederna själva inte finns nära till hands.

Läs mer om hur vi arbetar med logopedi