Volontärer

Våra medicinska volontärer, både lokala och internationella, gör vår verksamhet möjlig. Tack vare volontärernas livsviktiga insatser kan vi varje år operera tusentals barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov.

Engagemang och expertis

Plastikkirurger, narkosläkare, barnläkare, sjuksköterskor, logopeder, lekterapeuter, tandläkare och medicintekniska ingenjörer använder sin expertis för att tillsammans genomföra säkra uppdrag. Ett uppdrag pågår oftast 10 dagar och börjar med att teamet under 1-2 dagar genomför hälsokontroller på 150-250 barn. Undersökningarna utgör underlag för beslut om vilka barn som kan opereras. Normalt sett opereras cirka 100 barn under ett uppdrag av ett 50-tal volontärer.

Vid ett medicinskt uppdrag deltar både internationella och lokala volontärer. Tack vare våra utbildningsinsatser och lokala partnerskap utgör i dag lokala specialister den största delen av volontärstyrkan vid ett uppdrag. De internationella volontärerna samordnas av Operation Smiles huvudkontor i USA, medan Sverige ansvarar för volontärer från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här har vi drygt 200 ackrediterade volontärer som står redo att ge av sin tid och expertis för att förändra barns liv.

Medicinsk specialistkunskap

För att bli ackrediterad volontär krävs en hel del utöver den specifika medicinska expertkunskapen. Som läkare måste man ha specialistexamen inom plastikkirurgi, anestesi eller pediatrik och som plastikkirurg krävs ett aktivt yrkesutövande av kirurgi till barn med läpp-käk-gomspalt.