volontär malin hakelius under uppdrag i ghana

Volontärer

Det är våra medicinska volontärer som gör vår verksamhet möjlig. Tack vare deras livsviktiga insats kan vi varje år operera tusentals barn som lider av en ansiktsmissbildning.

Information med anledning av Covid-19

Coronapandemin har inneburit att vi har tvingats skjuta fram tusentals spaltoperationer och annan tillhörande vård. Under våren 2021 har dock några av våra internationella volontärer åter kunnat resa ut för att delta på såväl internationella som lokala uppdrag, även om de internationella, större uppdragen ännu är starkt begränsade till storlek och omfattning. Vi har därför ställt om vår verksamhet i viss mån och bistår alla de patienter som väntar i de växande köerna på andra sätt. Läs mer här!

Engagemang och expertis

Plastikkirurger, narkosläkare, barnläkare, sjuksköterskor, logopeder, lekterapeuter, tandläkare och medicintekniska ingenjörer använder sin expertis för att tillsammans genomföra säkra uppdrag. Ett uppdrag pågår oftast 10 dagar och börjar med att teamet under 1-2 dagar genomför hälsokontroller på 150-250 barn. Undersökningarna utgör underlag för beslut om vilka barn som kan opereras. Normalt sett opereras cirka 100 barn under ett uppdrag.

Varje medicinskt uppdrag kräver en insats av cirka 50 medicinska volontärer. Volontärerna, som kommer från olika delar av världen, samordnas av Operation Smiles huvudkontor i USA. Sverige ansvarar för volontärer från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här har vi drygt 200 ackrediterade volontärer som står redo att ge av sin tid och expertis för att förändra barns liv.

Medicinsk specialistkunskap

För att bli ackrediterad volontär krävs en hel del utöver den specifika medicinska expertkunskapen. Som läkare måste man ha specialistexamen inom plastikkirurgi, anestesi eller pediatrik och som plastikkirurg krävs ett aktivt yrkesutövande av kirurgi till barn med läpp-, käk- och gomspalt. 

ung flicka gömmer sitt ansikte när alla stirrar på henne

”Jag hade inte förstått hur viktiga dessa operationer är. Läppspaltsoperationer i Sverige handlar mest om utseende, men i Nicaragua är det mycket större än så. Folktro är att det är föräldrarnas fel och på många ställen får barnen knappt gå ut, får inga kompisar, blir mobbade, grannar och tidigare vänner tar avstånd av rädsla för att deras barn i sin tur ska drabbas”