volontär ger tummen upp till tjej som väntar på operation

Bli volontär

Våra medicinska volontärer har inte bara gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt specialistområde, de har också valt att helt utan ersättning dela med sig av sitt kunnande. För dig som vill ansöka om att bli volontär krävs att ett antal punkter uppfylls. Nedan hittar du vad som krävs för respektive kompetens. Vi tar inte längre emot sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandläkare eller administrativ personal.

Medicinsk kompetens

Läkare

För att arbeta som läkare krävs specialistexamen inom plastikkirurgi, anestesi eller pediatrik. För att arbeta som plastikkirurg krävs ett aktivt yrkesutövande av kirurgi till barn med läpp-, käk- och gomspalt. För att arbeta som anestesiolog krävs ett aktivt yrkesutövande av anestesi till barn i olika åldrar. 

Anestesiologer och pediatriker behöver också intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning till barn. I ansökan benämns denna kurs som PALS (Pediatric Advanced Life Support, i Sverige även kallad AHLR till barn). Godkända kurser är också APLS (Advanced Pediatric Life Support) och EPLS (European Pediatric Life Support). Genomgången utbildning får inte vara äldre än två år.  

Anestesiologer rekommenderas också intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning till vuxna. I ansökan benämns denna kurs som ACLS (Advanced Cardiac Life Support). Genomgången utbildning får inte vara äldre än två år. Läkare under specialistutbildning kan under sitt sista specialiseringsår ansöka om stipendium för att tillsammans med mentor delta på uppdrag.

Det är det här jag gör och det jag brinner för. Att hjälpa barn med ansiktsmissbildningar och kunna ge dem chansen till ett nytt liv. Hemma finns det ju hjälp att få, men i de här länderna är de väldigt utlämnade och det är det som driver mig att fortsätta att åka.”

Malin Hakelius, plastikkirurg, volontär sedan 2010

Sjuksköterska

Vi tar för närvarande inte emot sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Logoped

För att arbeta som logoped krävs erfarenhet av arbete med barn med läpp-, käk- och gomspalt under de senaste tre åren.

Lekterapeut

För att arbeta som lekterapeut krävs utbildning till förskollärare, lärare eller fritidspedagog samt specialpedagogisk kompetens. Vidare krävs minst två års erfarenhet av arbete på sjukhus med förberedelser av barn inför narkos och operation.

Barn leker inför operation under ett uppdrag i Ghana.

Medicinteknisk ingenjör

För att arbeta som medicinteknisk ingenjör krävs minst tre års erfarenhet av arbete inom professionen utanför en operationsavdelning eller minst ett års erfarenhet av arbete på en operationsavdelning.

Studenter

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda några andra studenter än läkarspecialister med specifik inriktning (se ovan) att följa med oss ut på uppdrag. Det finns inte heller möjlighet att genomföra examensarbete i fält.

Vill du veta mer?

Mejla till oss på volontar.se@operationsmile.org