volontär ger tummen upp till tjej som väntar på operation

Bli volontär

Under våren 2021 har några av våra internationella volontärer åter kunnat resa ut för att delta på såväl internationella som lokala uppdrag, även om de internationella, större uppdragen ännu är starkt begränsade till storlek och omfattning. Vi tar därför inte emot fler volontärer för tillfället.

Medicinsk kompetens

Våra medicinska volontärer har inte bara gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt specialistområde; de har också valt att helt utan ersättning dela med sig av sitt kunnande.

I de av våra programländer där läget så tillåter, genomför våra lokala volontärer sedan i somras operationer på mindre uppdrag. Läs mer här om hur vi arbetar under pandemin.

Läkare

För läkare som vill arbeta som volontärer hos oss krävs specialistexamen inom plastikkirurgi, anestesi eller pediatrik. För plastikkirurger krävs ett aktivt yrkesutövande av kirurgi till barn med läpp-, käk- och gomspalt. För anestesiologer krävs ett aktivt yrkesutövande av anestesi till barn i olika åldrar.

Anestesiologer och pediatriker behöver intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning till barn. I ansökan benämns denna kurs som PALS (Pediatric Advanced Life Support, i Sverige kallad A-HLR till barn). Godkända kurser är också APLS (Advanced Pediatric Life Support) och EPLS (European Pediatric Life Support). Utbildningen ska ha genomförts under de senaste två åren.

Anestesiologer rekommenderas också att ha intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning till vuxna. I ansökan benämns denna kurs som ACLS (Advanced Cardiac Life Support). Utbildningen ska ha genomförts under de senaste två åren.Läkare under specialistutbildning kan under sitt sista specialiseringsår ansöka om stipendium för att tillsammans med mentor delta på ett medicinskt uppdrag.

Det är det här jag gör och det jag brinner för. Att hjälpa barn med ansiktsmissbildningar och kunna ge dem chansen till ett nytt liv. Hemma finns det ju hjälp att få, men i de här länderna är de väldigt utlämnade och det är det som driver mig att fortsätta att åka.”

Malin Hakelius, plastikkirurg, volontär sedan 2010

Sjuksköterska

För sjuksköterskor som vill arbeta som volontärer hos oss krävs specialistexamen inom ett område, exempelvis inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom (barnsjuksköterska), narkos, IVA, akutsjukvård eller operation. Det krävs även ett aktivt yrkesutövande inom specialistområdet. Erfarenhet av arbete med patienter med LKG är meriterande.

För att få åka som volontär på våra medicinska uppdrag behövs intyg för genomgången kurs inom avancerad hjärt- och lungräddning till barn. I ansökan benämns denna kurs som PALS (Pediatric Advanced Life Support), i Sverige kallad A-HLR barn. Godkända kurser är också APLS (Advanced Pediatric Life Support) och EPLS (European Pediatric Life Support). Utbildningen ska ha genomförts under de senaste två åren. 

För närvarande tar vi tyvärr inte emot några sjuksköterskor.

Logoped

För logopeder som vill bli volontärer hos oss krävs erfarenhet av arbete med barn med läpp-, käk- och gomspalt under de senaste tre åren.

Lekterapeut

För lekterapeuter som vill bli volontärer hos oss krävs utbildning till förskollärare, lärare eller fritidspedagog samt specialpedagogisk kompetens. Vidare krävs minst två års erfarenhet av arbete på sjukhus med förberedelser av barn inför narkos och operation.

Några barn och ungdomar får koppla av en stund i lekterapin inför operation under ett uppdrag i Ghana.

Medicinteknisk ingenjör

För medicintekniska ingenjörer som vill bli volontärer krävs minst tre års erfarenhet av arbete inom professionen utanför en operationsavdelning, eller minst ett års erfarenhet av arbete på en operationsavdelning.

Studenter

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda några andra studenter än läkarspecialister med specifik inriktning (se ovan) att följa med oss ut på uppdrag. Det finns inte heller möjlighet att genomföra examensarbete i fält.

Frågor?

Mejla oss på volontar.se@operationsmile.org