Testamente

På Operation Smile anser vi att alla barn förtjänar samma start i livet. En operation tar oftast mindre än en timme och förändrar livet för alltid. En testamentsgåva till Operation Smile är en gåva till många barn som fortfarande väntar på operation.

Så funkar det

I ett testamente berättar du för dina efterlevande hur din kvarlåtenskap ska fördelas, exempelvis om en del av den ska gå till välgörenhet. Du kan testamentera aktier, pengar, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar, men även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre. Du kan även testamentera en viss procent av din totala kvarlåtenskap.

Vill du testamentera aktier eller fastigheter finns särskilda regler. Kontakta oss om detta skulle vara aktuellt på testamente@operationsmile.org.

Skriv gärna testamentet tidigt i livet och låt det vara en levande handling, som då och då justeras.

Saknas arvingar och testamente, går all kvarlåtenskap till Allmänna Arvsfonden.

Att tänka på

Du behöver ingen advokat för att skriva ditt testamente. Du kan skriva för hand, på dator eller skrivmaskin. Och du väljer själv om du vill testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap, utöver bröstarvingarnas laglott.

Du kan till exempel testamentera pengar, värdepapper, egendom, fastigheter eller en viss procent av dina samlade tillgångar. Men du kan även testamentera specifika saker, så kallat lösöre.

Ideella organisationer som Operation Smile slipper skatt på fastighetsförsäljning, aktieutdelningar, kapitalvinster och ränteintäkter. Testamenterade fastigheter och värdepapper går därmed oavkortat till Operation Smile.

Testamentera vad som känns rätt för dig. Och tänk på att du när som helst kan ändra dig och skriva ett nytt testamente, eller ett så kallat tilläggstestamente.

Checklista

  • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen.
  • Du får inte vara släkt med vittnena. De får heller inte stå med i testamentet.
  • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet. Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid dina sinnens fulla bruk.
  • Kör du fast eller känner dig osäker kan du ta kontakt med oss på testamente@operationsmile.org.

Testamentsmall

Ladda ned testamentsmall här: Testamentsmall