Ekonomi

Operation Smile är en insamlingsstiftelse som årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Gåvor och insamlade medel går till att stärka tillgången till säker kirurgi i låg- och medelinkomstländer och ge barn och vuxna livsförändrande och kostnadsfria operationer.

Så används pengarna

Operation Smile har i dag ungefär 6 000 medicinska volontärer runt om i världen som ställer upp med sin tid och sin expertis helt utan ersättning. Den medicinska utrustning som används på sjukhusen där våra uppdrag genomförs är ofta donerad av företag. Trots det har verksamheten kostnader. Det handlar om nödvändiga utgifter för att vi ska kunna arbeta på ett långsiktigt och hållbart sätt med att samordna och genomföra uppdrag, utbilda sjukvårdspersonal i våra programländer samt värva fler givare, öka kännedomen om problematiken kring läpp-käk-gomspalt och kontrollera och följa upp att pengarna används på rätt sätt.

Vi strävar alltid efter att hålla verksamhetens kostnader nere, och under det senaste verksamhetsåret, 2022–2023, gick 77 procent av våra totala intäkter till att stärka tillgången till säker kirurgi och erbjuda barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov en kostnadsfri operation. Två procent av de totala utgifterna gick till administration.

Kontroll och granskning

Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221). Det betyder att vi är godkända av Svensk Insamlingskontroll som också granskar hela vår verksamhet på årlig basis. Vi är medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras riktlinjer för insamling. Operation Smile Sveriges ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisor från Grant Thornton. För dig som är givare betyder det att du kan känna dig trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Löner

Styrelsen för Operation Smile Sverige arbetar helt utan arvode. En av styrelsens uppgifter är att sätta generalsekreterarens lön som för närvarande är 84 000 kronor. Generalsekreteraren är högsta chef för cirka 30 anställda som arbetar med ekonomi, insamling, programverksamhet och kommunikation. Därtill bär generalsekreteraren det yttersta ansvaret för ungefär 200 medicinska volontärer från Skandinavien. Arbetet innebär ett stort ekonomiskt ansvar för en organisation med en omsättning på drygt 200 miljoner kronor.

Övriga medarbetares löner sätts utifrån gällande kollektivavtal. Samma pensionsvillkor och förmåner gäller för såväl generalsekreteraren som övriga anställda i enlighet med gällande kollektivavtal. Det finns inga avtal om avgångsvederlag tecknade för vare sig anställda eller styrelsens ledamöter.

Rapporter

Effektrapport