5 viktiga fakta om läpp-käk-gomspalt

Varje dag, världen över, föds barn med någon typ av spalt. I Sverige sätts behandling in tidigt i livet, men det finns barn som aldrig får någon hjälp. Som växer upp och lever med obehandlad spalt hela livet – trots att det går att åtgärda. Visste du det här om läpp-käk-gomspalt?

 • Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt
  I dag tros hela 7 miljoner människor leva med obehandlad läpp-käk-gomspalt – en hisnande hög siffra! För många är behandling inte ett alternativ av olika anledningar. Det kan handla om enorma avstånd till närmaste sjukhus, obefintliga resurser i landet eller dyra sjukhusräkningar som en låg inkomst inte kan täcka.
 • Läpp-käk-gomspalt kan vara direkt livshotande
  Ett barn som föds med gomspalt kan inte skapa det undertryck som krävs för att det ska kunna suga. Det blir svårt, eller omöjligt, för barnet att amma eller få i sig ersättning via en vanlig nappflaska. Risken är stor att barnet blir undernärt eller, i värsta fall, svälter ihjäl, och dessvärre är en spaltoperation möjlig först när hen uppnår en hälsosam vikt.
 • Läpp-käk-gomspalt leder ofta till ett liv i utanförskap
  De sociala och psykiska problemen kan vara minst lika svåra som de fysiska. Bristen på kunskap om varför ett barn föds med spalt leder till svår stigmatisering, och barnen blir ofta mobbade och utstötta. Utanförskapet kan prägla hela livet. Att födas med spalt kan också göra att man har problem med tänderna, med talet och med hörseln, vilket skapar ytterligare hinder i livet.
 • Läpp-käk-gomspalt finns överallt i hela världen
  Läpp-käk-gomspalt förekommer i hela världen, men är något vanligare i Sydostasien jämfört med övriga världen. Bara i Sverige föds ungefär 200 barn med läpp-käk-gomspalt varje år. Än i dag vet vi inte säkert varför spalt uppstår, men Operation Smile bedriver forskning för att hitta svaren. Troligtvis spelar olika faktorer in, som en kombination av arv och miljö.
 • 2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi
  Säker kirurgi och helomfattande spaltvård kräver ett stort team av olika specialister, som plastikkirurger, logopeder och tandläkare. På många platser i världen saknas dessvärre resurser och bristen på säker kirurgi skördar ofattbara 17 miljoner (!) liv varje år.

  Operation Smile satsar på utbildning och kunskapsutbyten för att öka tillgången till vård i länder där behoven är som störst. På så vis kan vi ge fler patienter med spalt och andra kirurgiska behov en livsviktig operation och tillhörande vård.

Vill du vara med och rädda liv och sprida hopp? Tack vare generösa givare kan vi operera fler barn och utbilda kirurger och annan sjukvårdspersonal där behoven är som störst. Ge en livsviktig gåva i dag!

Välj belopp

Så används din gåva

Med din gåva kan vi erbjuda barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov en, för dem, kostnadsfri operation. Sedan starten 1982 har Operation Smile förändrat livet för mer än 300 000 människor runt om i världen. 

Barn som föds med gomspalt och har problem att amma riskerar att bli undernärda och, i värsta fall, svälta. För att de ska kunna bli tillräckligt friska och starka för en livsviktig operation erbjuder vi hjälp som anpassade nappflaskor och näringskrämer. Med din gåva räddar vi liv.

I många länder driver vi kliniker som kan erbjuda all den vård som behövs för att uppnå ett bra resultat, som logopedi, tandvård, psykologhjälp, ytterligare operationer och uppföljningar. Vi utbildar också kirurger, narkosläkare och annan sjukvårdspersonal för att stärka sjukvården i länder där behoven är som störst.

Tryggt givande

Operation Smile Sveriges insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige. Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Ge en swishgåva