Partnersamarbeten under året

Samarbeten och partnerskap utgör en viktig del i Operation Smiles verksamhet. Vi samarbetar med både stora och mindre företag som delar vår värdegrund.

Skräddarsydda samarbeten

I dag är det viktigt för företag att arbeta med samhällsansvar. Det finns flera fördelar med att samarbeta med oss, inte minst kan det både stärka företagets varumärke och skapa engagemang hos medarbetarna. 

Tillsammans med våra partner skräddarsyr vi ett samarbete med gemensamma mål. Det kan handla om att finansiera ett visst projekt eller att bidra till något konkret som till exempel att inreda en klinik i något av de länder där vi är verksamma. Här kan du läsa mer om några av våra partner och samarbeten vi haft under året som gått.

Mölnlycke

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik och en mycket viktig företagspartner. Tillsammans driver vi ett treårigt projekt i Filippinerna med målet att erbjuda 10 000 patienter tillgång till säker kirurgi. Förutom finansiellt stöd från både företaget och dess anställda bistår Mölnlycke med produkter så som operationshandskar och utbildar personal på plats inom infektionsprevention.

Hör Kristina och Sami från Mölnlycke berätta om företagets samarbete med Operation Smile.

Karo Healthcare

Karo Healthcare är ett svenskt hälsovårdsföretag med huvudkontor i Stockholm som varit en betydelsefull partner sedan 2018. Karo Healthcare stöttar ett flerårigt nutritionsprogram på en av världens största förlossningskliniker i Manilla, Filippinerna. Projektet syftar till att fånga upp barn som föds med spalt redan vid födseln och att arbeta preventivt mot undernäring i Manilla med omnejd.

Lisa Westerdahl, kommunikationschef på Karo Healthcare. Foto: Malin Hoelstad.

Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet tilldelade Operation Smile Sverige 12 miljoner kronor i lotteriets årliga utdelning i mars. Bidraget är ett så kallat basstöd, vilket innebär att organisationen själv avgör var de gör bäst nytta. I år gick användes bidraget till permanenta kliniker i flera länder och medicinska program i bland annat Indien, Marocko, Demokratiska republiken Kongo och på Madagaskar.

Utdelningar från tidigare år har använts i projekt, bland annat har vi under året kunnat bredda vårt fyraåriga logopediprojekt i Ghana som ska gagna tusentals barn med talsvårigheter. Under året har en mobil klinik utrustats och börjat rulla ut på landsbygden för att nå fler som har långt till närmaste klinik.

#postkodeffekten

Petra Peterson, volontär och plastikkirurg, tar emot checken från Postkodlotteriet med stor glädje. Foto: Malin Hoelstad.

Daily Greens

Daily Greens är ett välkänt varumärke inom dagligvarubranschen som ingår i Greenfood-koncernen. Daily Greens har samarbetat med Operation Smile sedan 2021. Kopplingen mellan Daily Greens ekologiska bananer från Sydamerika och våra spaltkliniker och uppdrag i samma region har gett upphov till ett samarbete där varje container med ekologiska bananer genererar pengar till en operation.

Daily Greens förser Sverige med ekologiska bananer och förändrar liv hos barn i Sydamerika. Foto: Malin Hoelstad