Partnersamarbeten under året

Samarbeten och partnerskap utgör en viktig del i Operation Smiles verksamhet. Vi samarbetar med både stora och mindre företag som delar vår värdegrund.

Skräddarsydda samarbeten

I dag är det viktigt för företag att arbeta med samhällsansvar. Det finns flera fördelar med att samarbeta med oss, inte minst kan det både stärka företagets varumärke och skapa engagemang hos medarbetarna. 

Tillsammans med våra partner skräddarsyr vi ett samarbete med gemensamma mål. Det kan handla om att finansiera ett visst projekt eller att bidra till något konkret som till exempel att inreda en klinik i något av de länder där vi är verksamma. Här kan du läsa mer om några av våra partner och samarbeten vi haft under året som gått.

Mölnlycke

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik och en mycket viktig företagspartner. Tillsammans driver vi ett treårigt projekt i Filippinerna med målet att erbjuda 10 000 patienter tillgång till säker kirurgi. Förutom finansiellt stöd från både företaget och dess anställda bistår Mölnlycke med produkter så som operationshandskar och utbildar personal på plats inom infektionsprevention.

Hör Kristina och Sami från Mölnlycke berätta om företagets samarbete med Operation Smile.

Karo Pharma

Karo Pharma är ett svenskt hälsovårdsföretag med huvudkontor i Stockholm som varit en betydelsefull partner sedan 2018. Karo Pharma ligger nu i startgroparna för att stötta ett flerårigt nutritionsprogram på en av världens största förlossningskliniker i Manilla, Filippinerna. Projektet syftar till att fånga upp barn som föds med spalt redan vid födseln och att arbeta preventivt mot undernäring i Manilla med omnejd.

Ett litet filippinskt barn i väntan på operation. Foto: Carlos Rueda

Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet tilldelade Operation Smile Sverige 12 miljoner kronor i lotteriets årliga utdelning i mars. Bidraget är ett så kallat basstöd, vilket innebär att organisationen själv avgör var de gör bäst nytta. I år gick användes bidraget till medicinska program i flera länder samt till permanenta kliniker i bland annat Indien och Demokratiska republiken Kongo.

Utdelningar från tidigare år har använts i projekt, bland annat har vi under året kunnat starta upp ett fyraårigt logopediprojekt i Ghana som ska gagna tusentals barn med talsvårigheter. I maj höll svenska och in­ternationella volontärer en första utbildning för Ghanas inhemska logopeder.

#postkodeffekten

Operation Smiles generalsekreterare Annika Billing ler stort mot kameran. Foto: Malin Hoelstad

Daily Greens

Daily Greens är ett välkänt varumärke inom dagligvarubranschen som ingår i Greenfood-koncernen. Daily Greens har samarbetat med Operation Smile sedan 2021. Kopplingen mellan Daily Greens ekologiska bananer från Sydamerika och våra spaltkliniker och uppdrag i samma region har gett upphov till ett samarbete där varje container med ekologiska bananer genererar pengar till en operation.

Daily Greens överlämnar en check på 1,2 miljoner kronor till förmån för barn med läpp-käk-gomspalt. Foto: Malin Hoelstad