Volontärer i fält

Att våra medicinska volontärer bidrar med sin tid, sin kompetens, sitt engagemang och sina kunskaper för att stärka kapaciteten i våra programländer är ovärderligt.

Långsiktiga insatser i fokus

Pandemin fortsatte att skaka om världen när året inleddes, men glädjande nog kunde de medicinska uppdragen återupptas. Våra volontärers engagemang är ovärderligt och under året kunde vi skicka ut 46 svenska volontärer till våra programländer.

volontär ger tummen upp till tjej som väntar på operation
Volontär Jonas Wanbro med Clara, 9 år, på Madagaskar. Foto: Jörgen Hildebrandt

Vi satsar alltmer på långsiktiga insatser i de länder där vi är verksamma. För våra volontärer innebär det fler möjligheter att engagera sig i utbildningsuppdrag som skiljer sig från våra traditionella uppdrag. Vid mer traditionella uppdrag är våra volontärer med och kortar de långa vårdköerna, men vid utbildningsuppdrag stärker de också lokala hälso- och sjukvårdsstrukturer och därigenom kapaciteten i våra programländer på längre sikt. Kärnan i utbildningssatsningen är att fler ska kunna få den vård de har rätt till. Vi har möjlighet att genomföra många utbildningstillfällen digitalt, men en del sker på plats i landet.

Att våra medicinska volontärer bidrar med sin tid, sin kompetens, sitt engagemang och sina kunskaper för att stärka kapaciteten i våra programländer är ovärderligt för att vi ska nå våra högt ställda mål för säker kirurgi och god för- och eftervård. Under året har vi från Sverige skickat ut 46 volontärer på medicinska uppdrag såväl som utbildningsuppdrag i Afrika, Latinamerika och Asien.

En av de 46 volontärerna är barnläkare och neonatolog Christian Gadsbøll, som till vardags arbetar på Skånes universitetssjukhus. Han deltog i våras på det första internationella medicinska uppdraget på Madagaskar efter pandemin. Omkring hundra internationella och lokala volontärer deltog vid uppdraget och genomförde tillsammans drygt 130 operationer.

Barnläkare Christian Gadsbøll med Honoré, 6 år, på Madagaskar under 2022. Foto: Jörgen Hildebrandt