Volontärer i fält

Att våra medicinska volontärer bidrar med sin tid, sin kompetens, sitt engagemang och sina kunskaper för att stärka kapaciteten i våra programländer är ovärderligt.

Långsiktiga insatser i fokus

Våra medicinska uppdrag har varit i full sving och under året har 76 nordiska volontärer deltagit vid uppdrag i Afrika, Latinamerika och Asien. Våra volontärer är en nyckel till effektiva och säkra uppdrag.

volontär andréa berg leker med ett barn innan operation
Vår volontär Andréa leker med lilla Yza inför hennes operation, Filippinerna. Foto: Susanne Isberg.

Att volontärerna bidrar med sin tid, sin kompetens, sitt engagemang och sina kunskaper för att stärka kapaciteten i våra programländer är ovärderligt för att vi ska nå våra högt ställda mål för säker kirurgi och god för- och eftervård.

I takt med att fler långsiktiga utbildningsuppdrag genomförs så förändras även våra medicinska volontärers roll. Antalet längre utbildningsuppdrag ökar varje år och det ger våra volontärer möjlighet att engagera sig i ett land under en längre period, ofta flera år. Inom ramen för ett längre åtagande utbildar en internationell volontär lokal sjukvårdspersonal, bedriver mentorskap virtuellt och bistår regionen i befintliga samarbeten. Syftet är att fler ska få den vård de har rätt till och att de lokala hälso- och sjukvårdsstrukturerna stärks och därigenom också kapaciteten i våra programländer på längre sikt.

En av de volontärer som varit med och utbildat lokal personal under året är Morten Kildal, plastikkirurg och specialist inom brännskadekirurgi med bas i Uppsala. Han har vid ett flertal tillfällen utbildat personal i Rwanda för att stärka kompetensen så att de plastikkirurger som opererar våra patienter med läpp-käk-gomspalt också kan ta hand om barn och vuxna med svåra och smärtsamma brännskador. I ett land som Rwanda, där många lagar mat över öppen eld, är det mycket vanligt med brännskador, främst hos barn och kvinnor. Genom att öka kompetensen hos landets plastikkirurger ökar den kirurgiska vården för Rwandas befolkning avsevärt.

Morten tillsammans med några av deltagarna under utbildningen inom brännskadevård. Foto: Privat