kö till undersökning I madagaskar

Vår ekonomi

Ditt bidrag används till att barn med ansiktsmissbildningar får den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv.

Så används pengarna

Vi har idag fler än 5 000 medicinska volontärer runt om i världen som arbetar helt utan ersättning. Den medicinska utrustning som används är ofta sponsrad av företag. Trots alla dessa frivilliga krafter och allt engagemang finns det kostnader i verksamheten. De pengar vi samlar in bekostar koordinering, transporter och logi för de medicinska volontärerna, vilket är avgörande för att ett medicinskt uppdrag ska gå att genomföra. 

Minst 80 procent av insamlade medel går direkt till ändamålet, det vill säga gratis operationer för människor runt om i världen som lider av ansiktsmissbildningar. En del av pengarna går till information och insamling för att nå ut till ännu fler som är villiga att ge en gåva och vara med och förändra liv. Vi strävar alltid efter så låga kostnader som möjligt och har en effektiv administration för verksamheten. Verksamhetsåret 2017-2018 gick 84 procent av insamlade medel från privatpersoner, föreningar, stiftelser och företag direkt till ändamålet/programarbetet. Administrationskostnaderna uppgick till 3 procent. 

Kontroll och granskning

Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221) och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll, som även granskar verksamheten. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Operation Smile Sveriges ekonomi granskas av en auktoriserad revisor från Ernst & Young. För dig som givare innebär detta att du kan känna dig trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Rapporter