kö till undersökning I madagaskar

Vår ekonomi

Ditt bidrag används till att barn med ansiktsmissbildningar får den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv.

Så används pengarna

Vi har i dag fler än 6 000 medicinska volontärer runt om i världen som arbetar helt utan ersättning. Den medicinska utrustning som används är ofta sponsrad av företag. Trots alla dessa frivilliga krafter och allt engagemang finns det kostnader i verksamheten. De pengar vi samlar in bekostar bland annat koordinering, transporter och logi för de medicinska volontärerna, vilket är avgörande för att ett medicinskt uppdrag ska gå att genomföra. 

I år gick 72 procent av insamlade medel direkt till ändamålet, det vill säga kostnadsfria operationer för människor runt om i världen som lider av ansiktsmissbildningar. Det är en lite lägre andel än vanligt då vi detta år, på grund av pandemin, inte kunnat skicka ut våra svenska medicinska volontärer i samma utsträckning som vanligt. För patienternas och volontärernas säkerhet har vi behövt ställa in över 4000 operationer runt om i världen. Under kommande år kommer vi därför behöva mobilisera alla resurser vi har för att beta av de växande köerna av barn som inte fått den operation de behöver. 

En del av våra utgifter går till information och insamling för att nå ut till ännu fler som är villiga att ge en gåva och vara med och förändra liv. Vi strävar alltid efter så låga kostnader som möjligt och har en effektiv administration för verksamheten. Verksamhetsåret 2019-2020 användes 3 % av de totala kostnaderna till administration.

Löner

För att vi ska kunna nå våra strategiska mål med en hög kvalitet på vår verksamhet, är det nödvändigt att vi lyckas attrahera kompetenta medarbetare samt att vi kontinuerligt låter dem utvecklas. Vår intention med satt lönestruktur är att spegla marknadsmässiga löner, där hänsyn tas till att vi tillhör den ideella sektorn.

Styrelsen för Operation Smile Sverige sätter generalsekreterarens lön. Inget övertidstillägg utgår och generalsekreteraren har samma – i enlighet med kollektivavtal – pensionsvillkor och förmåner som övriga anställda. Generalsekreterarens månadslön är för närvarande 74 100 kr. Lön till övriga medarbetare sätts utifrån gällande Tjänstemännens kollektivavtal och lönepolicy. Operation Smile Sveriges styrelse arbetar helt ideellt, vilket innebär att ingen ersättning utgår till ledamöterna. Det finns inga avtal om avgångsvederlag tecknade för vare sig anställda eller styrelseledamöter.

Generalsekreteraren är högsta chef för över 20 anställda som arbetar med allt från ekonomi, insamling, program och kommunikation. I arbetet ingår också högsta ansvaret för organisationens över 200 medicinska volontärer. Arbetet innebär ett stort ekonomiskt ansvar för en organisation med en omsättning på drygt 150 miljoner kronor.

Kontroll och granskning

Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221) och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll, som även granskar verksamheten. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige (f d FRII). Operation Smile Sveriges ekonomi granskas av en auktoriserad revisor från Grant Thornton. För dig som givare innebär detta att du kan känna dig trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Rapporter

Effektrapport