Nyhet Rwanda 2024-06-17

”Nu är vi redo att ta nästa steg i Rwanda”

För fem år sedan fanns det bara två plastikkirurger i hela Rwanda. Då inleddes ett projekt, med stöd av Svenska Postkodlotteriet, som syftade till att hjälpa landet att på sikt bli självförsörjande inom plastikkirurgi. Operation Smiles volontär Patrik Boivie har sedan starten varit med och utbildat nästa generations plastikkirurger. I april reste han tillsammans med fyra svenska volontärer till Kigali och när teamet inledde sitt arbete nådde det lilla landet i hjärtat av Afrika ännu en milstolpe på vägen mot det högt uppsatta målet.

En man tittar in i kameran. Han är iklädd operationskläder och en röd operationsmössa. Han har ett munskydd och pannlampa hängade runt halsen. Bakom skymtar ett operationsbord och sjukvårdspersonal.
Patrik är en viktig kugge i Operation Smiles utbildningssatsning i Rwanda. Foto: Jörgen Hildebrandt

– På fem år har man gått från att bara vara två plastikkirurger för drygt 13 miljoner människor till att vara fem färdigutbildade plastikkirurger och ytterligare 14 under utbildning. Nu är de redo och äntligen tillräckligt många för att vi ska kunna ta nästa steg, berättar Patrik.

Det multidisciplinära teamet bestod av volontärer från olika professioner som ingår i ett spaltteam i den svenska sjukvården. Tillsammans kan de ge ett barn med läpp-käk-gomspalt långsiktig och nödvändig vård för bästa möjliga resultat. Förutom Patrik själv, som är plastikkirurg och specialist inom spaltkirurgi, deltog också Malin Hakelius, plastikkirurg och specialist inom spaltkirurgi, Peter Frykholm, barnanestesiolog, Fatima Jabbari, ortodontist, och Christina Persson, logoped.

Peter Frykholm och Malin Hakelius utanför operationsavdelningen på sjukhuset i Kigali. Foto: Privat

Inga logopeder i landet
Syftet med det två veckor långa besöket i Rwanda var att utbilda ST-läkarna, det vill säga de blivande plastikkirurgerna, i den kringvård som så småningom behöver vara på plats för att kunna erbjuda patienterna en helomfattande spaltvård.

– I dag är den grundläggande kirurgin på plats i Rwanda. De gör fantastiskt fina operationer med samma tekniker som vi använder och resultaten är jättebra. Men när vi nu satsar på att utbilda är det jätteviktigt att vi gör det hela vägen. Och då måste vi också utbilda dem inom den kringvård ett barn med läpp-käk-gomspalt behöver.

En mycket viktig del av den vården är fokuserad på talet. Utan fungerande tal kan det vara svårt att förverkliga sina drömmar i livet, få ett jobb och skaffa vänner och familj. Därför är det en kritisk del i spaltvården att både kunna erbjuda talträning och talförbättrande kirurgi. En opererad gomspalt ger inte bättre tal per automatik, och i takt med att barnet växer kan förutsättningarna förändras och talet försämras. Därför är det viktigt med långtidsuppföljningar och talbedömningar för att identifiera patienter som behöver talförbättrande kirurgi med syfte att förhindra att luften läcker till näsan när de talar.

Flera personer i operationskläder ser på medan en kirurg och en assistent opererar. Kirurgen sitter med ryggen mot kameran.
Stort intresse runt Malin Hakelius som visar hur en talförbättrande operation går till. Foto: Privat.

– I Rwanda finns det inga logopeder i dag och man hade tidigare aldrig gjort några talförbättrande operationer. Det var så häftigt att se hur ST-läkarna engagerade sig och direkt förstod hur viktigt det är med den här typen av kirurgi och talträning. Efter två dagars teoretiska och praktiska övningar med vår logoped Christina hade de tagit fram material på det lokala språket så att de kan göra egna bedömningar när vi inte finns på plats. Det var riktigt häftigt, säger Patrik och berättar vidare att man hoppas ha en logopedutbildning på universitetsnivå på plats redan nästa år.

Möjligt att lyfta blicken
Fortfarande är antalet kirurger i landet för få för den stora befolkningen. Tillgången till vård och sannolikheten för att den enskilda patienten ska få vård i tid har dock blivit så mycket större. När utbildningsprojektet inleddes 2019, med finansiellt stöd av Svenska Postkodlotteriet, låg fokus på att få den kirurgiska biten på plats. Nu kan man lyfta blicken och göra mer.

Från början var de bara två. Nu finns fem färdigutbildade plastikkirurger, och ytterligare 14 under utbildning. Foto: Jörgen Hildebrandt

– För att vi ska kunna erbjuda all nödvändig vård, måste nu de andra delarna runt kirurgin hänga med i utvecklingen. Vi transplanterar ben till spalten i överkäken för att tänder ska kunna växa fram och så att patienten på lång sikt ska få ett fungerande bett. Narkosläkarna gör ett komplicerat jobb med luftvägen när vi gör talförbättrande operationer långt bak i svalget. Att Fatima som ortodontist och Peter som narkosläkare var med och utbildade var ovärderligt, inte minst för att förmedla vikten av att ha ett team på plats.

Tydlig effekt av satsningen
Patrik, som haft en central roll i utbildningsprojektet, är väldigt glad över att ha fått vara en del av det. Som specialist är han imponerad över kirurgernas kompetens – till skillnad från i Sverige där vi ganska snabbt blir väldigt specialiserade, så måste de rwandiska plastikkirurgerna behärska allt från spalter och brännskador till cancertumörer, trafikskador och handkirurgi.

– De är väldigt skickliga. Det har varit en ynnest att se utvecklingen i Rwanda på nära håll, för mig har det varit så tydligt. Till exempel stod Françoise Mukagaju, som nu är Rwandas första kvinnliga plastikkirurg, vid min sida när jag opererade Valentines läppspalt 2021. Året därpå stod jag vid Francoises sida när hon opererade Kennys spalt. Kapaciteten i landet blir så oändligt mycket större när de själva kan göra sådana här operationer än när vi volontärer reser dit och opererar intensivt under ett par dagar och sedan försvinner.

Stöd våra volontärers viktiga arbete så att fler barn som Valentine och Kenny kan få en operation i tid. Swisha en gåva!

Välj belopp

Nästa nyhet

Azita Shariati ler mot kameran Nyhet

Lär känna vår ambassadör Azita Shariati

Azita Shariati är strategisk rådgivare, styrelseproffs och mentor för framstående organisationer – och ambassadör för Operation Smile!

Läs mer Sverige 2024-06-17

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.