Förändra liv med oss

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov.

Tillsammans för en bättre värld

Sedan 1982 har Operation Smile opererat barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt. Vi genomför operationer, och därtill har vår expertis och mångåriga erfarenhet från spaltkirurgin gett oss verktyg att stärka vården i de länder där vi är verksamma.

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi, oavsett var man föds och är bosatt. Genom att utbilda kirurger och sjukvårdspersonal i låg- och medelinkomstländer skapar vi hållbara hälsosystem för att alla människor ska kunna få den vård de behöver och har rätt till.

Operation Smile arbetar långsiktigt för att öka tillgången till vård och stärka hälsosystem, med andra ord säkerställa bättre vård till fler patienter. Det gör vi bland annat genom insatser inom följande områden:

Utbildning: Utbildning är nyckeln till förändring. I Rwanda har vi med hjälp av bland annat Svenska Postkodlotteriet startat en specialistutbildning för plastikkirurger som hittills ökat Rwandas plastikkirurgiska kapacitet med 150 %.

Nutrition: Som en del av vår helomfattande vård har vi implementerat nutritionsprogram i våra verksamhetsländer. Många barn med spalt blir undernärda och kan inte få en operation förrän de nått en hälsosam vikt och blivit starka nog för en operation.

Forskning: International Family Study är en forskningsstudie som bedrivs genom ett unikt samarbete mellan Operation Smile, University of Southern California och Children’s Hospital Los Angeles. Målet med studien är att hitta riskfaktorer och bakomliggande orsaker till läpp-käk-gomspalt för att vi i framtiden ska kunna förhindra att barn föds med spalt.