Viktiga insatser under året

Här kan du läsa mer om tre områden som ingår i Operation Smiles verksamhet: nutrition, utbildning och vår kampanj Säkra snittet där vi lyfter en viktig global hälsofråga.

Sedan starten 1982 har Operation Smile genomfört över 340 000 operationer och dentala ingrepp. Under verksamhetsåret 2022/2023 har nästan 14 000 patienter fått operationer på medicinska uppdrag, kliniker och vid våra partnersjukhus. Därtill har över 56 000 patienter tagit del av vår helomfattande vård, där nutrition, logopedi och tandvård på våra medicinska uppdrag och permanenta kliniker runt om i världen ingår.

Utökad satsning på nutrition

En av de största farorna för ett barn som föds med läpp-käk-gomspalt är undernäring. Att födas med spalt kan innebära stora svårigheter att suga och amma, vilket kan få livshotande konsekvenser. Det hindrar oss också från att utföra operationer då riskerna med att söva ett undernärt barn är för stora.

Vi satsar alltmer på nutritionsinsatser globalt och för att vi ska kunna erbjuda de här barnen en operation har vi skapat en väl fungerande modell som går ut på att fånga upp barnen, förse dem med näring samt ge dem regelbunden invägning och uppföljning. Så snart de är starka nog kan de få en operation. Samtidigt lär vi föräldrarna om näring och hygien och hur de bäst kan mata sina barn för att få upp dem i vikt. Vår modell är redan i gång i 22 av våra programländer och målsättningen är att den ska implementeras i samtliga 35 länder. Som en del av satsningen på nutrition har Operation Smile under året tagit fram en utbildningsmodul för nutritionister som syftar till att bredda våra insatser samt öka räckvidden och tillgången till nutritionsstöd i våra programländer.

Utbildning stärker kapaciteten

De två ursprungliga plastikkirurgerna i Rwanda flankerade av nästa generations plastikkirurger. Foto: Jörgen Hildebrandt.

Under detta år har vi ytterligare utökat våra medicinska utbildningsprogram för att utrusta personal i låg- och medelinkomstländer med kompetens och resurser för att tjäna sina egna samhällen. Detta är en av Operation Smiles primära strategier för att öka tillgången till vård närmare där patienterna bor. Totalt fick 5 800 personer inom sjukvården fortbildning för att de, i sin tur, ska kunna erbjuda vård lokalt.

Vårt programarbete sker i låg- och medelinkomstländer, främst i länder i Asien, Afrika och Latinamerika, där antingen brist på utbildad personal eller brist på resurser gör att människor tvingas leva med obehandlad läpp-käk-gomspalt. För att komma till rätta med problemen med läpp-käk-gomspalt på lång sikt har utbildningsinsatserna en avgörande betydelse. På i stort sett alla uppdrag utbildar vi lokala läkare och sjuksköterskor som lär sig arbeta utifrån samma riktlinjer som Operation Smile och med samma höga säkerhetsstandarder.

Två framgångsrika utbildningsinsatser:
Ghana: Under året har Speech on Wheels, vårt fyraåriga projekt i Ghana som är finansierat av Postkodlotteriets Drömfond, fortsatt. Projektets syfte är att säkra den logopediska vården och stötta tusentals barn med talsvårigheter. I projektet ingår att stötta ett nystartat logopediprogram på universitetsnivå i Ghana – det första i sitt slag. Därtill har vi under året börjat rulla ut mobila kliniker till patienter som bor för långt bort från befintlig vård. Parallellt med de mobila klinikerna rustar vi nu kliniker i några av landets mest avlägsna regioner där stora avstånd till vårdinrättningar betyder att många människor saknar tillgång till vård.

Rwanda: I Rwanda har Operation Smile varit med och utvecklat en utbildning för att stärka upp den plastikkirurgiska kapaciteten. I hela Rwanda fanns länge bara två plastikkirurger för hela befolkningen på ungefär 13 miljoner människor, men när den första årskullen nya plastikkirurger examinerades i december 2022 ökade landets plastikkirurgiska kapacitet med hela 150 procent. Redan nu är nästa grupp specialistläkare under utbildning.

Säkra snittet – för säker kirurgi

Under året genomförde vi för första gången kampanjen ”Säkra snittet” vars syfte är att höja kunskapen om vilka konsekvenser bristen på säker kirurgi får. En fjärdedel av alla döds- och invaliditetsfall i världen orsakas av brist på säker kirurgi. Varje år dör 17 miljoner människor för att de inte får en operation i tid. Det är sex gånger fler än vad som dör av malaria (619 000), hiv/aids (650 000) och tuberkulos (1,6 miljoner) sammanlagt.

I kampanjen införde vi en egen temadag, Säkra snittet-dagen, som infaller den andra mars, dvs. 2/3, för att rikta uppmärksamhet mot att två av tre människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi. Att 2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till kirurgisk vård är inget mindre än en global hälsokatastrof. Afrika är hårdast drabbat; kontinenten bär 25 procent av världens sjukdomsbörda, men har bara två procent av världens sjukvårdspersonal. Operation Smile vill vara en del av lösningen och i ett skräddarsytt program i Rwanda utbildas nu plastikkirurger från hela subsahariska Afrika. I programmet får de blivande plastikkirurgerna lära sig att handleda så att de i sin tur kan utbilda kommande generationer specialister inom rekonstruktiv plastikkirurgi.