operation smiles volontär håller ett barn i famnen efter operation

Operation Smile under coronakrisen

Coronapandemin har inneburit att vi har tvingats skjuta fram tusentals spaltoperationer och annan tillhörande vård. För barn som väntar på en livsförändrande – ibland livsnödvändig – operation betyder det fortsatta hälsoproblem. För lite äldre barn handlar det om fortsatta trakasserier och ett liv i utanförskap. Köerna växer i pandemins spår, men den har även fört med sig en våg av innovation som på sikt kan hjälpa många fler drabbade.

Vår verksamhet under pandemin

I mitten av mars 2020 tvingades vi pausa alla internationella uppdrag, då det blev omöjligt att genomföra dem på grund av smittorisk och reserestriktioner. Coronapandemin påverkar alla, men i synnerhet våra patienter som redan hör till de mest utsatta och sårbara. När våra medicinska uppdrag sköts upp ställde vi om vår verksamhet och genomförde insatser för att stödja och stärka hälsovården och våra patienter i våra programländer. Exempelvis har vi donerat respiratorer, övervakningsskärmar, skyddsutrustning och hygienartiklar till många av de sjukhus som vi samarbetar med.

Våra allra minsta patienter som väntar i kö på en operation riskerar att dö innan vi kan hjälpa dem. För att de ska överleva och hålla sig vid god hälsa till dess vi kan återvända, förser vi dem med näringskrämer. På Madagaskar, där många redan lever på svältgränsen, har vi rest runt i extra hårt drabbade regioner för att leverera näringskrämer, samt matpaket med ris, grönsaker och olja till patienternas familjer. Vi driver även under normala omständigheter näringsprogram, men under pandemin har vi utökat den verksamheten.

Lokala uppdrag i flera länder

Pandemin gjorde det under lång tid omöjligt för oss att genomföra våra större, internationella uppdrag. Av Operation Smiles 6 000 medicinska volontärer finns dock hälften i våra programländer och i flera av dem finns resurser och kompetens nog för att genomföra mindre, lokala uppdrag, vilket glädjande nog har kunnat ske med relativt god regelbundenhet – givetvis under nya coronaanpassade rutiner.

Ghana. Så många som hälften av våra 6 000 volontärer finns i våra programländer. Tack vare dem kan vi nu ändå genomföra mindre, lokala uppdrag i en rad länder. Foto: Zute Lightfoot

Först ut var Vietnam, som redan i slutet av maj 2020 började operera igen. Även i Ecuador har operationerna, om än i liten skala, kommit igång och under hösten har våra volontärer i Kina genomfört flera uppdrag. Operationer har även genomförts i Förenade Arabemiraten. Här är det ofta flyktingfamiljer som får hjälp; under en helg opererades åtta barn av sju olika nationaliteter. Thailand, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Mexiko och Egypten är andra länder där vi kan operera igen. Samtidigt har de flesta av våra drygt 30 permanenta kliniker åter öppnat. Utbudet varierar, men består bland annat av spaltkirurgi, för- och eftervård, tandreglering, talterapi och psykologhjälp.

Under våren 2021 kunde några av våra nordiska volontärer åter resa ut för att delta på såväl internationella som lokala uppdrag och under hösten kunde ett glädjande stort antal volontärer åka ut i fält världen över. Flera uppdrag är planerade framåt i tid, men med den fjärde våg som nu ser ut att skölja in över oss här i Sverige, får vi ta vecka för vecka och laga efter läge. Vi sätter säkerheten högt och vill givetvis vare sig utsätta patienter eller volontärer för några risker.

Många av våra lokala uppdrag rullar igen – med nya, coronasäkrade rutiner. Här väntar några små patienter på att bli undersökta under ett uppdrag i Vietnam i maj, 2020. Foto: Operation Smile

Språkträning online

Den som är född med gomspalt har ofta svårt att göra sig förstådd. Därför är språkträning med hjälp av logopeder en viktig del av den vård vi ger våra patienter. När vi i våras tvingades stänga våra kliniker, dit barnen i vanliga fall kommer för att träffa våra logopeder, sjösattes ett nytt och innovativt projekt med digitala konsultationer. Språkträningen sker över dator eller mobiltelefon, via Facebook, Youtube eller WhatsApp, och innehåller olika övningar samt lekar och sånger, allt anpassat efter barnens ålder. Denna vård är ovärderlig och ofta helt avgörande för barnens språkutveckling. Så här kan det gå till:

Utvecklingen av ”logopedi online” har skett efter ett unikt samarbete mellan våra 13 latinamerikanska programländer. Pandemin innebär stora svårigheter och för många en ökad isolering – och kanske är det just därför som den ändå har bidragit till att driva på innovation på flera områden. Digital språkträning har visat sig fungera mycket väl och är en lösning som vi tar med oss in även i en coronafri framtid. Planer finns på att adaptera och implementera tekniken också i våra programländer i Asien och Afrika. Även där bor många patienter avlägset, utan möjlighet att ta sig till våra logopeder. Vi är stolta över att nu nå ut till allt fler patienter för att ge dem denna värdefulla vård.

hoppfulla tvillingar efter läppspaltsoperation

Under coronakrisen växer köerna av patienter som väntar på en operation för varje dag. Situationen drabbar i synnerhet barn med läpp-käk-gomspalt som redan hör till de mest utsatta och sårbara. Deras hopp står till oss och vi behöver ditt stöd nu mer än någonsin!

G

En ljusare framtid för fler barn och unga

Världen, så som vi har känt den, blir sig aldrig mera lik. Våra internationella volontärer står inför ett digert arbete när de så småningom i ökad omfattning kan åka ut i fält igen. Patientköerna har vuxit i och med att vi har tvingats skjuta fram tusentals operationer. Förutsättningarna för att hålla stora, medicinska uppdrag kommer till viss del se annorlunda ut jämfört med tidigare och måste anpassas efter vad vi nu vet om coronaviruset. Vi måste vara än mer innovativa för att öka effekten av vårt arbete. Pandemin har på så sätt tvingat fram en våg av nytänkande som kan hjälpa oss att ta oss an framtida utmaningar.

Med digitala lösningar kan vi möta våra patienter på nya sätt och nå ut till fler. Virtuella utbildningsprogram för lokal sjukvårdspersonal i våra programländer är, utöver logopedi online, exempel på innovation i spåren av pandemin. Tillsammans med andra insatser för att stärka de befintliga sjukvårdssystemen kommer kapaciteten öka på ett långsiktigt och hållbart sätt, och ge fler barn och unga en ljusare framtid och ett värdigt liv. 

Damian, 2 år, från Bolivia, är ett av alla barn som fått en livsförändrande operation. Foto: Margherita Mirabella

Tack!

Vi vill tacka alla våra givare för att ni fortsätter att stötta oss i dessa svåra tider med en videohälsning från Operation Smiles grundare; plastikkirurgen Bill Magee och Kathy Magee, barnsjuksköterska och socionom. Dessa två eldsjälar, som grundade organisationen redan 1982, är båda fortfarande i allra högsta grad aktiva för att förändra barns liv, världen över.

I filmen tackar de hela sin ”globala familj”; alla fantastiska volontärer och givare som ju är de som gör vårt arbete möjligt. Bill säger bland annat: ”Utan er skulle vi aldrig vara där vi är i dag, och utan er kommer vi inte att kunna vara där vi behöver vara i morgon. Vi måste fortsätta smida planer för de utmaningar som väntar framöver. Vi vet att vi klarar det för att du hjälper oss, och för det kan vi inte nog tacka dig.”

Stort tack för ert stöd! ♥

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som mejlas ut varje månad.