Pressmeddelanden 2024-06-25

Almedalen: Operation Smiles Azita Shariati intar scenen 

Dagens industris scen bjuder under årets Almedalsvecka in till en rad seminarier på temat hållbarhet. En av de inom svenskt näringsliv som är med och fattar affärskritiska beslut inom detta allt mer prioriterade område är näringslivsprofilen och styrelseproffset Azita Shariati. Hon och övriga talare berättar hur pusselbitarna måste läggas för att rusta bolagen för framtiden, och hur näringsliv, civilsamhälle och politiker kan samarbeta för att viktiga gemensamma mål ska nås.

Azita Shariati ler mot kameran
Azita Shariati är sedan februari 2024 ambassadör för Operation Smile Sverige. Foto: Nirvana Gharni

CSR– respektive CSDD-direktiven* är ett knippe nya EU-regler med syfte att främja och reglera företags hållbarhetsrapportering och hållbarhetskontroll i leverantörskedjan. Rapporteringsdirektiven ställer krav av en helt ny dignitet. Oegentligheter i leverantörskedjan ska städas bort och företag kan komma att straffas för överträdelser. Hur kan man då göra för att få till ett fungerande och schyst samarbete längs hela kedjan; ett samarbete som verkligen implementeras i alla led?

När det torsdagen 27 juni är dags för Dagens industris seminarium CSRD och CSDDD – det krävs för kontroll i hela leverantörskedjan, arrangerat i samarbete med Operation Smile, träffar vi några av experterna som redan har gjort jobbet – och får exempel på hur civilsamhället kan bli en nyckelaktör i omställningen mot transparenta och hållbara leverantörskedjor. På scen finns en rad spännande talare, däribland styrelseproffset Azita Shariati, som har en lång, framgångsrik karriär i bagaget, bland annat som vd för Sodexo.

– Vi är otroligt glada att vår nya ambassadör Azita vill representera Operation Smile på scenen. I sitt uppdrag som ambassadör kommer hon bland annat belysa civilsamhällets viktiga funktion och del av kedjan som partner, när många företag nu ställer om för att leva upp till EUs hållbarhetsdirektiv. Tyngdpunkten blir inom social påverkan där vi redan i dag kan stoltsera med fantastiska samarbeten med bland annat Mölnlycke och Johnson & Johson, säger Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige.

– Det börjar bli dyrt att vara ohållbar! Som ambassadör för Operation Smile har jag möjlighet att bidra genom att uppmärksamma den tysta katastrof som pågår i världen, nämligen att två av tre människor saknar tillgång till kirurgi. Jag kan hjälpa företag att bli bättre på att nå resultat och bidra till förändring genom att hitta vägar som är logiska för just deras verksamhet, och till exempel ingå partnerskap med en organisation som Operation Smile, säger Azita Shariati, tidigare vd för Sodexo och Anicura, och numer styrelseledamot för bland annat SJ och UR.

Azita Shariati är sedan februari 2024 ambassadör för Operation Smile Sverige.

Torsdag 27 juni 2024, kl 09.30–10.00 (Di:s scen)
CSRD och CSDDD – det krävs för kontroll i hela leverantörskedjan

Talare

– Azita Shariati, styrelseproffs – och ambassadör för Operation Smile Sverige

– Maya Jakobsson, chef program & partnerskap, Operation Smile Sverige

– Chiara Selvetti, hållbarhetschef Atea

– Fredrik Lindberg, ansvarig för strategi & innovation PwC Sverige


Moderator
– Pontus Herin, Dagens industri


* CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett transparensverktyg där bolag rapporterar kring sina hållbarhetsområden.
** CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) styr bolags beteende för att agera hållbart och ansvarsfullt. Direktiven, som markerar ett paradigmskifte inom hållbarhetsstyrning i EU, kräver att företag förstår och kan hantera komplexa detaljer för att navigera i det föränderliga landskapet av företagsansvar.


För mer information, kontakta:

PR-ansvarig

Susanne Isberg
susanne.isberg@operationsmile.org
070–536 07 35

generalsekreterare

Malin Söderström
malin.soderstrom@operationsmile.org
076–003 65 22

styrelseproffs & ambassadör Operation Smile Sverige

Azita Shariati
azita.shariati@hotmail.com
073–801 13 44

Pressbilder på Azita Shariati resp Malin Söderström, fria för publicering, kan laddas ner här:

Azita Shariati är sedan våren 2024 ambassadör för Operation Smile Sverige. Foto: Nirvana Gharni

Fotograf
Nirvana Gharni
Format
2213×1660 pixlar
Filstorlek
347 KB

Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad

Fotograf
Malin Hoelstad.
Format
5000×3333 pixlar
Filstorlek
2 MB

Azita Shariati är ambassadör för Operation Smile Sverige sedan våren 2024. Foto: Nirvana Gharni

Fotograf
Nirvana Gharni
Format
2213×2877 pixlar
Filstorlek
2 MB

Malin Söderström, generalsekreterare på Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
3333×4166 pixlar
Filstorlek
2 MB

2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi. Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som förändrar liv genom kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi finns i länder där behoven är som störst. I nära samarbeten med lokala partners, genom utbildning och kunskapsutbyten och med stöd av våra givare och medicinska volontärer, arbetar vi för en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi.