Pressmeddelanden 2024-06-12

Kännedomen om Operation Smile mer än fördubblad enligt ny Novusundersökning

Den spontana kännedomen om Operation Smile har ökat kraftigt; från 4 till 9 procent på bara två år. Det visar en färsk undersökning från Novus. Förändringen har skett sedan den senaste mätningen 2022 och siffran är den högsta i tidsserien sedan mätningarna startade 2018. Även den hjälpta kännedomen har stärkts och når sitt högsta värde sedan 2018. 

Halvkroppsbild på en leende Malin Söderström. Hon står i en grönskande park.
Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad

– Att siffran mer än fördubblats när det handlar om en så viktig parameter som spontan kännedom är naturligtvis smått fantastiskt och långt bättre än vad vi hade vågat hoppas på, säger Malin Söderström, generalsekreterare för Operation Smile Sverige. 

När det gäller hjälpt kännedom, där respondenten i motsats till den spontana  kännedomen får se ett urval av organisationer, uppger så många som drygt sex av tio (62%) att de känner till Operation Smile. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2022; och en siffra som har ökat stadigt sedan första mätningen 2018. 

Novus undersökning visar även att fler kan tänka sig att ge en gåva till Operation Smile i dag, jämfört med 2022. Det förklaras av att det tapp som många hjälporganisationer upplevt de två senaste åren, på grund av en allmän ökad hjälpvilja gentemot ett krigshärjat Ukraina, har mattats av och givarmönstren i viss mån återgått till hur de såg ut tidigare. Vad gäller valet att skänka till just Operation Smile, uppger respondenterna att det som skulle göra dem än mer benägna främst är reportage om organisationen i media, bilder på barn före och efter att de fått en operation för sin läppspalt samt organisationens satsning på att utbilda lokal vårdpersonal. 

– Våra medicinska volontärer har alltid haft ett kunskapsutbyte med lokal vårdpersonal i samband med att de möts ute i fält för att operera barn födda med läpp-käk-gomspalt. Vi driver dock allt fler specifika utbildningsprogram, för att jobba hållbart och lämna kvar kunskap i våra programländer. Vi har märkt att både våra givare och andra verkligen uppskattar detta sätt att jobba, och i och med Novus mätning har vi det nu också svart på vitt, säger Malin Söderström.

Tabeller över spontan respektive hjälpt kännedom samt givarvilja bifogas i listan nedan. För fler tabeller från undersökningen, vänligen kontakta oss.


För mer information kontakta:

PR-ansvarig

Susanne Isberg
susanne.isberg@operationsmile.org
070–536 07 35

generalsekreterare

Malin Söderström
malin.soderstrom@operationsmile.org
076–003 65 22

Bilder fria för publicering:

Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
5000×3333 pixlar
Filstorlek
4 MB

Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
5000×3333 pixlar
Filstorlek
2 MB

Malin Söderström, generalsekreterare på Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
3333×4166 pixlar
Filstorlek
2 MB

Malin Söderström, generalsekreterare Operation Smile Sverige. Foto: Malin Hoelstad

Fotograf
Malin Hoelstad.
Format
5000×3333 pixlar
Filstorlek
2 MB

Om undersökningen  
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Operation Smile Sverige perioden 28 mars–15 april 2024. Totalt har 1 004 svenskar 18–84 år, i en slumpmässigt rekryterad Sverigepanel, besvarat 17 frågor via webbinterjuer. Tidigare mätningar har gjorts 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022.  


2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi. Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som förändrar liv genom kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi finns i länder där behoven är som störst. I nära samarbeten med lokala partners, genom utbildning och kunskapsutbyten och med stöd av våra givare och medicinska volontärer, arbetar vi för en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi. Läs mer på operationsmile.se. Möt några av våra patienter och volontärer i vårt filmarkiv.