Pressmeddelanden 2022-02-11

Landets unga ler oftare än för ett år sedan

Fyra av tio svenskar, 42 procent, ler oftare i dag än de gjorde för ett år sedan, när samhället präglades av ännu hårdare coronarestriktioner. Högst är andelen bland unga vuxna mellan 18 och 29 år, där nästan sex av tio, 56 procent, ler oftare nu än för ett år sedan. Det visar Smileindex, en årlig Sifoundersökning som genomförs på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile Sverige.

– Eftersom vi opererar barn med läpp-käk-gomspalt, som då får ett helt nytt leende, vet vi vilken skillnad ett leende kan göra. När vi ställde samma fråga för ett år sedan hade coronapandemin en tydligt negativ påverkan på leendekulturen i Sverige. Därför känns det hoppfullt att svenskarna ler mer igen, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile Sverige.

Fyra av tio svenskar, 42 procent, upplever att de ler oftare nu än de gjorde för ett år sedan, när coronarestriktionerna var ännu hårdare. Bland unga, 18–29 år, är skillnaden ännu större. Där uppger nästan sex av tio, 56 procent, att de ler oftare än för ett år sedan. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile Sverige.

En av fyra svenskar, 26 procent, ler mer sällan än för ett år sedan. Män i åldern 30–49 år är den grupp som i högst utsträckning uppger att de ler mer sällan jämfört med för ett år sedan. Hela 35 procent svarar att de i dag ler lite eller mycket mer sällan.

– Att vi ler mot varandra är viktigt för att skapa en känsla av trygghet i samhället. Leenden är extra viktiga för barn, och vi vuxna har ett stort ansvar för att sprida en känsla av hopp till barn i dessa dystra tider, säger Annika Billing.

Forskning från Uppsala universitet har slagit fast att när vi ler mot någon är det större chans att den personen ler tillbaka mot oss. Amerikanska rön har även visat att barn kan le så ofta som 400 gånger per dag medan vuxna kan le så sällan som fem gånger per dag.

Unga är trots att de ler oftare i dag än de gjorde för ett år sedan även den åldersgrupp där flest har känt sig isolerade under pandemin, visar en tidigare Sifoundersökning på uppdrag från Operation Smile. Hela sex av tio, 59 procent, i åldern 18 till 29 år har känt sig isolerade, att jämföra med 51 procent av befolkningen som helhet.

– Kanske kände landets unga större framtidstro och hopp igen när isoleringen släppte i och med de lättade restriktionerna, precis som våra patienter gör när de äntligen har opererats. Efter att ha levt i ofrivillig isolering kan de känna större hopp om framtiden, säger Annika Billing.

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

Per Naroskin

Format
5184×3456 pixlar
Filstorlek
5 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kreativ chef, varumärke och PR
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99

GENERALSEKRETERARE

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Operation Smile Sverige under perioden 17–29 november 2021. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan: 

Upplever du att du ler oftare eller mer sällan idag än för ett år sedan?

Om läpp-käk-gomspalt (LKG)
Läpp-käk-gomspalt (LKG) uppstår i början av graviditeten om ansiktets ”sömmar” inte sluter sig som de ska. Förutom rent fysiska svårigheter som förmågan att kunna le, kan LKG vara direkt livshotande eftersom barn kan få svårt att amma eller få i sig näring.

Varje år föds 200 000 barn i världen med LKG, varav cirka 200 i Sverige. Behandlingar i Sverige startar med besök hos ett LKG-team när barnet är bara ett par veckor och pågår sedan upp till cirka 19 års ålder. För barn som föds med LKG i låg- och medelinkomstländer är kirurgi sällan ett alternativ, på grund av att familjen inte har råd, eller ens känner till möjligheten. Därtill råder ofta svår brist på kvalificerad medicinsk personal. Genom kostnadsfria operationer och tillhörande vård sprider Operation Smile inte bara nya leenden bland barn med läpp-käk-gomspalt, utan ger dem även helt nya förutsättningar i livet.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Barn som föds med gomspalt riskerar att dö av undernäring eftersom de inte kan suga och därmed inte amma. De som överlever har svårt att tala och riskerar ett liv fyllt av trakasserier. Med hjälp av medicinska volontärer (exempelvis kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfri vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal på plats samt virtuellt. Operation Smile är verksamma i över 30 länder och har sedan starten 1982 genomfört cirka 300 000 operationer.