Pressmeddelanden 2022-01-10

Varannan svensk har känt sig isolerad under pandemin

Varannan svensk, 51 procent, har känt sig isolerad under pandemin. Det visar en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile. Hela sex av tio, 59 procent, unga vuxna i åldern 18 till 29 år har känt sig isolerade.

– Det är oroväckande att en så hög andel av svenskarna har känt sig isolerad under pandemin. Många av de barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt som vi hjälper har på grund av samhällets fördomar också tvingats leva isolerade från samhället före sina operationer. Det har gett oss en god inblick i hur det kan vara att känna sig ensam, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile Sverige.

Under coronapandemin har varannan svensk, 51 procent, känt sig isolerad. Det visar en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile. Hela sex av tio unga vuxna, 59 procent, uppger att de har känt sig isolerade. Medelålders svenskar mellan 50 och 64 år har känt sig minst isolerade, 43 procent i den gruppen uppger att de har känt sig isolerade under pandemin.

Något fler kvinnor än män har känt sig isolerade under pandemin, 54 jämfört med 47 procent. Kvinnor över 65 år har känt sig mest isolerade av alla, hela 65 procent i den gruppen har känt sig isolerade. Bland män i åldern 50–64 år säger 40 procent att de har känt sig isolerade under pandemin.  

– Sociala kontaktytor är avgörande för människans hälsa. Vi behöver alla hjälpas åt att bryta isoleringen och den ensamhetsepidemi som riskerar att drabba oss. Vi bör försöka hälsa, småprata, ha ögonkontakt och le mer mot varandra, säger Annika Billing.

Att tvingas isolera sig kan öka risken för ofrivillig ensamhet. Ensamhet kan påverka hälsan negativt och leda till både fysiska och psykiska problem. Bland annat ökar risken för hjärtkärlsjukdomar, stroke, demens och psykiska problem. Det gäller i högsta grad för barn med läpp-käk-gomspalt, som riskerar ett helt liv i isolering om de inte kan få helt nya förutsättningar i livet genom en operation.

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99

GENERALSEKRETERARE

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Operation Smile under perioden 17–29 november 2021. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

”Har du känt dig isolerad under coronapandemin?”

Om läpp-käk-gomspalt (LKG)
Läpp-käk-gomspalt (LKG) uppstår i början av graviditeten om ansiktets ”sömmar” inte sluter sig som de ska. Förutom rent fysiska svårigheter som förmågan att kunna le, kan LKG vara direkt livshotande eftersom barn kan få svårt att amma eller få i sig näring.

Varje år föds 200 000 barn i världen med LKG, varav cirka 200 i Sverige. Behandlingar i Sverige startar med besök hos ett LKG-team när barnet är bara ett par veckor och pågår sedan upp till cirka 19 års ålder. För barn som föds med LKG i låg- och medelinkomstländer är kirurgi sällan ett alternativ, på grund av att familjen inte har råd, eller ens känner till möjligheten. Därtill råder ofta svår brist på kvalificerad medicinsk personal. Genom kostnadsfria operationer och tillhörande vård sprider Operation Smile inte bara nya leenden bland barn med läpp-käk-gomspalt, utan ger dem även helt nya förutsättningar i livet.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Barn som föds med gomspalt riskerar att dö av undernäring eftersom de inte kan suga och därmed inte amma. De som överlever har svårt att tala och riskerar ett liv fyllt av trakasserier. Med hjälp av medicinska volontärer (exempelvis kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfri vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal på plats samt virtuellt. Operation Smile är verksamma i över 30 länder och har sedan starten 1982 genomfört cirka 300 000 operationer.