Pressmeddelanden 2021-07-14

Åtta av tio svenskar nöjda med sitt leende

Åtta av tio svenskar, 79 procent, är nöjda med sitt leende. Mest nöjda är kvinnor över 65 år medan kvinnor under 30 år är mest missnöjda. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile. 

– Det är glädjande att så många svenskar är nöjda med sitt leende. Eftersom vi varje dag genomför operationer som ger barn med läpp-, käk- och gomspalt i låg- och medelinkomstländer nya leenden, vet vi vilken skillnad ett leende kan göra, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile. 

Även om svenskarna generellt är nöjda med sina leenden är unga de som är minst nöjda. Drygt två av tio kvinnor, 22 procent, mellan 18 och 29 år är ganska eller mycket missnöjda med sitt leende. För unga män är motsvarande andel nästan lika hög – 21 procent. 

– Det är oroväckande att en så hög andel unga i Sverige inte känner sig nöjda med sitt leende, eftersom leendet är viktigt för självkänslan. Vi vet dessutom att leenden smittar och ökar både trygghet och gemenskap, säger Annika Billing.

Åtta av tio svenskar, 79 procent, uppger att de är nöjda med sitt leende. Kvinnor är den grupp som är mest nöjd med sitt leende: Bland kvinnor över 65 år är nästan nio av tio, hela 86 procent, nöjda med sitt leende. Endast 8 procent i den gruppen uppger sig vara ganska eller mycket missnöjda med sitt leende.

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99

GENERALSEKRETERARE

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Operation Smile under perioden mars och april 2021. Totalt har 3 250 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

”Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt leende?”

Om läpp-käk-gomspalt (LKG)
Läpp-käk-gomspalt (LKG) uppstår i början av graviditeten om ansiktets ”sömmar” inte sluter sig som de ska. Förutom rent fysiska svårigheter som förmågan att kunna le, kan LKG vara direkt livshotande eftersom barn kan få svårt att amma eller få i sig näring.

Varje år föds 200 000 barn i världen med LKG, varav cirka 200 i Sverige. Behandlingar i Sverige startar med besök hos ett LKG-team när barnet är bara ett par veckor och pågår sedan upp till 16 eller 19 års ålder. För barn som föds med LKG i låg- och medelinkomstländer är kirurgi sällan ett alternativ, på grund av att familjen inte har råd, eller ens känner till möjligheten. Därtill råder det ofta svår brist på kvalificerad medicinsk personal. Genom kostnadsfria operationer hjälper Operation Smile dagligen barn med läpp-käk-gomspalt i låg- och medelinkomstländer till nya leenden och helt nya förutsättningar i livet.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Barn som föds med gomspalt riskerar att dö av undernäring eftersom de inte kan suga och därmed inte amma. De som överlever har svårt att tala och riskerar ett liv fyllt av trakasserier. Med hjälp av medicinska volontärer (exempelvis kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfri vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal på plats samt virtuellt. Operation Smile är verksamma i över 30 länder och har sedan starten 1982 genomfört cirka 300 000 operationer.