Pressmeddelanden 2021-03-08

Tusentals barn i Ghana ska få talterapi

Minst 8 700 barn i Ghana ska få hjälp att utveckla sitt tal och språk, i ett projekt som genomförs av Operation Smile och finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Hundratusentals barn i Ghana lever med läpp-käk-gomspalt, autism eller Downs syndrom, vilket gör att de saknar ett fungerande tal. Samtidigt finns endast fem utbildade logopeder som kan hjälpa dem i landet.

– Den som är född med gomspalt har ofta mycket svårt att göra sig förstådd och många av de andra barnen med diagnoser har gömts undan så länge, på grund av familjernas skam, att de helt saknar talförmåga. Med det här projektet vill vi skapa en framtid också för dessa barn. Samtidigt vill vi vara med och långsiktigt bygga en bättre sjukvård i Ghana, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile Sverige. 

Hundratusentals barn i Ghana lever med läpp-käk-gomspalt, autism eller Downs syndrom, något som kraftigt påverkar deras talförmåga. Operation Smile ska i ett första steg hjälpa minst 8 700 barn att utveckla sitt tal och språk i projektet Speech on Wheels – Breaking Barriers to Care, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Dessutom ska fler logopeder utbildas och mobila kliniker, som kan nå barn på landsbygden, utvecklas.

– Språket är en nyckel till delaktighet, ett rikt socialt liv och ofta en förutsättning för utbildning och försörjning. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till Operation Smiles arbete för att stärka barnen och bryta stigmat med funktionsnedsättningar, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet.

Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG), vilket kan vara direkt livshotande i och med att barnet inte alltid kan amma och kan ha mycket svårt att få i sig näring.
– Barn som föds med LKG behöver en operation så tidigt som möjligt i livet och därefter träning ihop med en logoped för att kunna utveckla sitt tal. Tack vare våra mobila kliniker kommer vi nu kunna hjälpa tusentals barn som tidigare inte haft tillgång till den här typen av vård, säger Annika Billing.

Om Speech on Wheels 
 Breaking Barriers to Care
I projektet ska Operation Smile genomföra operationer, utbilda logopeder samt skapa mobila kliniker för logopedisk träning som når ut på landsbygden. Logopeder behandlar språk-, tal- och röststörningar. I dag finns endast fem logopeder i Ghana, ett land med 27 miljoner invånare. I Sverige finns 1 900 logopeder.

Dessutom ska minst fyra allmänkirurger få specialistträning i kirurgi för läpp-käk-gomspalt samtidigt som 57 logopedstudenter får stöd i sin utbildning. Målet är att nå bättre akademisk kvalitet på den logopediska vården i Ghana, att säkerställa tillgång till vård i hela landet och att minska stigmat kring kommunikationsnedsättning.

Om läpp-käk-gomspalt
Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG), vilket kan vara direkt livshotande i och med att barnet inte alltid kan amma och kan ha mycket svårt att få i sig näring. Varje år föds 200 000 barn med LKG – ungefär ett barn på 600 födda. Varje dag föds 300 av dessa barn i ett land där hjälp inte finns att få. WHO räknar med att 7 miljoner människor lever med en obehandlad spalt. I Sverige föds 200 barn varje år med LKG. 

Om Operation Smile
Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Många av dem har svårt att äta och prata och tvingas leva undangömda. Tack vare våra volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan vi erbjuda gratis vård. En operation, som ofta tar mindre än en timme och kan kosta så lite som 2 400 kronor, förändrar ett barns liv för alltid. Sedan starten 1982 har 300 000 operationer utförts, men många barn väntar fortfarande på att få hjälp.

Projektet tilldelas 14,9 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt elva miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.


PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99