Pressmeddelanden 2021-01-05

Varannan svensk ler mindre än före pandemin

Ny Novusundersökning i spåren av corona: 

Fem av tio svenskar ler mindre ofta nu än de gjorde före coronapandemin. Andelen är ännu högre bland pensionärer, medan studenter upplever att de ler mer i dag än för ett år sedan. Det visar SMILE-index, en Novusundersökning som gjorts på uppdrag av hjälporganisationen Operation Smile.

– Eftersom vi varje dag hjälper barn med läpp, käk- och gomspalt att kunna le vet vi vilken skillnad ett leende kan göra. Coronapandemin har haft en tydlig negativ påverkan på leendekulturen i Sverige, men förhoppningsvis vänder den här utvecklingen när pandemin är över, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile.

Fem av tio svenskar, 45 procent, upplever att de ler mindre nu än de gjorde före coronapandemin. Bland personer som är 65–79 år är skillnaden ännu större, där uppger hela sex av tio, 59 procent, att de ler mer sällan. Varannan student, 49 procent, upplever samtidigt att de ler mer i dag än för ett år sedan.

– Att vi ler mot varandra är viktigt för att skapa en känsla av trygghet i samhället. Leenden är extra viktiga för barn och vi vuxna har ett stort ansvar för att sprida en känsla av hopp till barn i dessa dystra tider, säger Annika Billing.

Mer än varannan svensk, 56 procent, upplever även att andra svenskar ler mindre än före pandemin. Bland personer som är 65–79 år är skillnaden ännu större, där uppger hela 63 procent, att andra personer ler mer sällan. Tre av fyra svenskar, 75 procent, med endast grundskoleutbildning, upplever att andra ler mer sällan än för ett år sedan.

Forskning från Uppsala universitet har slagit fast att när vi ler mot någon är det större chans att den personen ler tillbaka mot oss. Amerikanska rön har även visat att barn kan le så ofta som 400 gånger per dag medan vuxna kan le så sällan som fem gånger per dag.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Magnell, ansvarig PR och press
076-853 31 71
andreas.magnell@operationsmile.org

Annika Billing, generalsekreterare
070-615 35 35
annika.billing@operationsmile.org

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Operation Smile under perioden 10–15 december 2020. Totalt har 1 067 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

Upplever du att du ler mer eller mindre i dag än för ett år sedan?

  • Mycket eller lite mindre = 45 %
  • Mycket eller lite mer = 31 %
  • Tveksam, vet ej  = 25 %

Upplever att jag ler mer i dag än för ett år sedan

Ålder: 18–29 år (44 %)
Sysselsättning: Studerande (49 %)

Upplever att jag ler mindre i dag än för ett år sedan

Ålder: 65–79 år (59 %)
Ålder: 50–79 år (51 %)
Sysselsättning: Pensionär (60 %)

Om läpp-, käk- och gomspalt

Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG), vilket kan vara direkt livshotande i och med att barnet inte alltid kan amma och kan ha mycket svårt att få i sig näring. Varje år föds 200 000 barn med LKG; och varje dag föds 300 barn med LKG i ett land där hjälp inte finns att få. Det motsvarar ungefär ett barn på cirka 600 födda. WHO räknar med att 7 miljoner människor lever med en obehandlad spalt. I Sverige föds 200 barn varje år med LKG.

Om Operation Smile

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Många av dem har svårt att äta och prata och tvingas leva undangömda. Tack vare våra volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan vi erbjuda gratis vård. En operation, som ofta tar mindre än en timme och kan kosta så lite som 2 400 kronor, förändrar ett barns liv för alltid. Sedan starten 1982 har 300 000 operationer utförts, men många barn väntar fortfarande på att få hjälp.


PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99