Tusentals leenden

I samband med Världshälsodagen den 7 april riktade vi fokus mot Operation Smiles satsning på utbildning av plastikkirurger. En utbildad plastikkirurg kan operera cirka hundra barn med läpp-käk-gomspalt på ett år. Under ett yrkesliv blir det tusentals leenden!

Ett unikt utbildningsprojekt

Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt någonstans i världen. I många länder lämnas dessa barn åt sitt öde eftersom sjukvården saknar resurser att ta hand om dem. Många utsätts för trakasserier och mobbning och tvingas leva ett ensamt liv, isolerade från omvärlden.

En operation kan förändra allt. Men bristen på utbildade plastikkirurger gör att dessa barn sällan får den vård de behöver. Det drabbar också människor som skadats i trafikolyckor, lider av cancer eller som blivit svårt brännskadade. I exempelvis Rwanda finns det bara två utbildade plastikkirurger för landets 13 miljoner invånare. Tack vare ett unikt och långsiktigt projekt utbildar nu Operation Smile, med ekonomiskt stöd av Svenska Postkodlotteriet, nästa generation plastikkirurger i Rwanda. På sikt ska det göra den rwandiska sjukvården självförsörjande inom plastikkirurgi.

Charles dröm blir äntligen verklighet

Charles Furaha var länge den enda plastikkirurgen i Rwanda. Till en början hade han inga patienter eftersom ingen visste vad han kunde göra. Men snart ändrades det och i dag behöver Charles patienter ofta vänta på hjälp i flera år. Nu utbildas nästa generation plastikkirurger i Rwanda och för Charles är det en dröm som blir verklighet.

2/3 av världens befolkning saknar tillgång till kirurgisk vård

Tillgången till vård skiljer sig mycket åt i olika delar av världen. För att vården ska bli mer jämlik ur ett globalt perspektiv behöver vi stärka sjuk- och hälsovårdssystem i de länder där behoven är som störst. Ett sätt är att satsa på utbildning av lokal sjukvårdspersonal.

En hoppfull framtid för Valentine

Femåriga Valentine föddes med läppspalt och ska nu få sin efterlängtade operation på universitetssjukhuset i Rwandas huvudstad Kigali. Det är också där Operation Smiles utbildning av blivande plastikkirurger bedrivs: ett projekt som fördubblar antalet plastikkirurger i landet och inger nytt hopp för Rwanda.

”I tio år trodde alla att jag var stum”

Marthe levde som stum i tio år eftersom hon inte utvecklat sitt tal. Att det berodde på att hon hade en gomspalt var hon inte medveten om. Det var först när dottern Promesse föddes med ett hål i gommen som hon sökte hjälp och då fick hon veta att hon själv led av samma problem.