Ett steg mot en rättvisare och mer hälsosam värld

Den 7 april uppmärksammade vi Världshälsodagen och allas rätt till vård. För oss är det en självklarhet att arbeta för att alla människor i hela världen ska ha tillgång till säker och livsavgörande kirurgisk vård, även när vi inte är på plats.

Världshälsodagen 7 april

Världshälsodagen är ett initiativ av FN:s fackorgan Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO) och i år var temat ”en rättvisare och mer hälsosam värld”. Vi på Operation Smile tycker att det är en grundläggande rättighet att alla ska få en operation när de behöver det – för att kunna leva ett hälsosamt liv. Vi gör därför allt vi kan för att fler människor ska få ha tillgång till livsavgörande kirurgisk vård, oavsett var i världen man föds!

Se hur vi jobbar med just detta i vårt spännande projekt i Nicaragua:

Var 3:e minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt

Det kan vara livsavgörande för ett barn som föds med gomspalt att få en operation i tid. Många dör annars av undernäring eftersom de inte kan suga och därför inte kan amma.

Sedan starten har Operation Smile utfört nästan 300 000 läpp-, käk- och gomspaltsoperationer i länder där hjälp annars inte finns att få. Insikten om att vi kan göra så mycket mer när vi ändå opererar barn med läpp-käk-gomspalt, har blivit allt tydligare ju längre vi har funnits som organisation. Därför vill vi jobba mer långsiktigt, så att länderna vi arbetar i själva kan erbjuda sin befolkning den vård de förtjänar och behöver.

Vi genomför därför ett projekt, med hjälp av en brittisk bank, där vi förbättrar den kirurgiska standarden på två regionsjukhus i nordöstra Nicaragua, långt från huvudstaden Managua. På sikt leder detta förhoppningsvis till att även barn med läpp-käk-gomspalt kan få den operation de behöver.

Information om LKG sprids via radio

I ett land som Nicaragua lever miljoner människor på landsbygden, långt från närmaste sjukhus. De flesta drar sig allt för länge för att söka läkarvård när de blir sjuka – av rädsla, men också för att de inte har råd eller kan vara borta från arbetet.

I ett innovativt projekt – ett radioprogram sponsrat av Operation Smile med hjälp av en brittisk bank – beskriver allmänläkaren Brenda Tinoco för lyssnarna, som ofta varken kan läsa eller skriva, vilka symtom och sjukdomar som faktiskt går att bota – om man bara kommer till sjukhuset i tid!

2/3 av världens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi

Sju miljoner människor lever i dag med en obehandlad läpp-käk-gomspalt (LKG). Varje dag föds cirka 300 barn med LKG i ett land där hjälp inte finns att få. Tyvärr är tillgången till sjukvård mycket ojämnt fördelad över världen. Till exempel står länderna i Afrika för 25 procent av världens vårdbehov, medan här endast finns 2 procent av världens sjukvårdsarbetare. Det vill vi ändra på!

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.