Vårt arbete

Var tredje minut föds ett barn någonstans i världen med läpp-käk-gomspalt. Ibland är ansiktsmissbildningarna direkt livshotande och i många fall innebär de ett liv i utanförskap. Vårt uppdrag är att med volontära sjukvårdsinsatser utföra operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva ett värdigt liv.

Året som gått

Här kan du läsa om effekten av Operation Smiles arbete som internationell medicinsk hjälporganisation under året som gått. Här hittar du också årsredovisningen med de senaste siffrorna.

Läs mer

Undernäring och utanförskap

Att födas med läpp-käk-gomspalt (LKG) innebär att det kan vara svårt att få i sig näring. För små barn kan det vara direkt livshotande och många dör redan som spädbarn eller i unga år. Förutom de rent fysiska svårigheterna leder läpp-, käk- och gomspalt ofta till stora sociala problem. I låg- och medelinkomstländer tvingas många, både barn och vuxna, till ett liv i utanförskap. De blir ofta mobbade, utstötta – ibland till och med av sin egen familj – och lever undangömda, utan kontakt med omvärlden.

”Jag får inte vara med de andra barnen i byn och leka. Jag förstår inte varför de kallar mig för ”bungi” (spalt) när jag heter Jane Rose.”

Jane Rose, 7 år, Filippinerna

Kostnadsfria operationer

För många familjer är kirurgi inte ett alternativ. Det beror bland annat på att de inte har råd samt på brist på kvalificerad medicinsk personal i landet. Sedan 1982 har Operation Smile ägnat sig åt att hitta dessa familjer runt om i världen för att erbjuda operationer utan kostnad för dem, så att deras barn ska få en chans att leva värdiga, hälsosamma liv med samma möjligheter som sina jämnåriga.

Två tredjedelar av jordens befolkning saknar i dag tillgång till säker kirurgisk vård. En av Operation Smiles grundläggande värderingar är att oavsett var i världen man föds, oavsett vilka ekonomiska möjligheter ens familj har, förtjänar varje enskild individ bästa möjliga vård. Det vill vi ge alla.

Så går ett uppdrag till

Varje år opererar vi cirka 13 000 patienter. Ett typiskt internationellt uppdrag varar i tio dagar och samlar 50-80 medicinska volontärer från ett femtontal länder. Uppdraget börjar med att vi under en eller två dagar genomför hälsokontroller på samtliga sökande. Köerna ringlar långa när inte sällan hundratals familjer ser sin chans att äntligen få hjälp. Därefter fattar läkarna beslut om vilka som kan få en operation; sjukdom, eller för låg ålder eller vikt är faktorer som kan sätta käppar i hjulet för en operation. Under ett uppdrag genomförs 100-150 operationer.

Operation Smile samarbetar alltid med myndigheterna i det aktuella landet, med lokala hjälporganisationer samt i enlighet med WHO:s regler för säker kirurgi. Våra medicinska team opererar under fyra-fem dagar och arbetar alltid tillsammans med personal från det lokala sjukhuset. En operation av en läppspalt tar vanligtvis mindre än en timme, en gomspalt ungefär det dubbla.

volontär undersöker ett barn inför operation
Robert Ituze, 8 månader gammal, Rwanda. Foto: Margherita Mirabella.

Innan patienterna får åka hem görs en efterkontroll där patient och familj får information om hur såret ska skötas samt medicin, smärtstillande och hygienartiklar.

I vissa länder genomför Operation Smile även lokala medicinska uppdrag där majoriteten av volontärerna är från det aktuella landet; cirka 60 procent av våra uppdrag är i dag lokala. Förutom att det är det mest långsiktigt hållbara har lokala uppdrag också fördelen att de medför lägre kostnader. Genom lokala medicinska uppdrag når vi också ut till fler geografiska områden och kan erbjuda mer kontinuerlig behandling.

Permanenta kliniker

En operation förändrar liv, men innebär ändå inte alltid att en patient är färdigbehandlad. Därför har vi även, tack vare stödet från våra givare, kunnat bygga ett stort antal permanenta, året runt-öppna kliniker för att hjälpa de patienter som under en period behöver kontinuerlig vård; en vård som påminner om den som ges i resursstarka länder. I dag finns 35 kliniker fördelade på 20 länder, som erbjuder en varierad grad av vård och uppföljning inom en rad olika discipliner; allt ifrån operationer, till tandreglering och psykologhjälp.

Utbildning och kunskapsöverföring

plastikkirurg malin hakelius vid operation
Plastikkirurg Malin Hakelius i Jimma, Etiopien, 2014. Foto: Jörgen Hildebrandt

Utbildning och fortbildning är en del av navet i vår verksamhet. Därför sker på varje uppdrag ett utbyte av kunskap med vårdpersonalen på orten; inte sällan handlar det om lokala kirurger och narkosläkare som går dubbelt med våra internationella volontärer. Vi anordnar även kurser i exempelvis hjärt-lungräddning för att sprida värdefull kunskap; kunskap som den lokala vårdpersonalen sedan sprider vidare till sina kollegor; livräddande ringar på vattnet.

I en rad länder, däribland Etiopien och Rwanda, anordnar Operation Smile dessutom regelbundna, specifika utbildningsuppdrag. Målet är att förbättra tillgången och kvaliteten av kirurgisk vård och öka antalet utbildad personal i våra programländer, så att patienterna i framtiden kan få hjälp utan att vara beroende av att en hjälporganisation som Operation Smile finns på plats.

Resultatet: över 300 000 operationer

Några av barnen som kom till ett av våra uppdrag i Moçambique hoppade högt av glädje.

Tack vare gåvor från våra givare och tack vare våra medicinska volontärers engagemang, kompetens och ideella arbete har vi sedan starten 1982 kunnat genomföra över 300 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Varje operation förändrar en människas liv för alltid; men ofta påverkas hela familjen positivt och ibland faktiskt en hel by. För små barn kan det handla om överlevnad, medan det för större barn ofta innebär en möjlighet att äntligen få gå i skolan och ett slut på mobbning och utanförskap. Att få vara med och leka, lära och delta i aktiviteter innebär stärkt självkänsla och en ny framtidstro. Ett stort antal barn har redan fått en chans till ett nytt liv, men många fler väntar på hjälp och våra volontärer vill ständigt ut på nya uppdrag för att förändra liv.