OM LÄPP-, KÄK- OCH GOMSPALT

 

Vad är läpp-, käk- och gomspalt och hur vanligt är det?

Hur uppstår läpp-, käk- och gomspalt och hur kan ansiktsmissbildningar förhindras?

Vilka problem skapar läpp-, käk- och gomspalt för ett barn?

Hur behandlar man läpp-, käk- och gomspalt?

 

Vad är läpp-, käk- och gomspalt och hur vanligt är det?

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG) är en ansiktsmissbildning som uppstår oftare än du kanske tror. Det uppskattas att det, över hela världen, föds ett barn med LKG varje tredje minut - ungefär en av 500-750 födslar.

Läppspalt innebär en ofullständig slutning av överläppen. Den finns i olika grader, från en skåra i sidan av läppen, till fullständig delning av läpp- och näsgång på båda sidor. Spalten kan således finnas på ena sidan av läppen (unilateral) eller båda sidor (bilateral). Ovanligare former är spalt i medellinjen av överläpp eller underläpp.

Käkspalt uppstår när tandlisten inte sluts, vilket leder till bettavvikelser och problem med tänderna.

Gomspalt är resultatet av en ofullständig slutning av gommen under fosterstadiet. Även här ses olika grader, med ibland bara en öppning baktill i gommen (den mjuka gommen), och ibland i den främre delen (den hårda gommen). Spalten kan vara mer eller mindre djup och påverka slemhinna, muskel, ben eller alla tre. En komplett gomspalt medför en öppning mellan mun och näshåla.

Hur uppstår läpp-, käk- och gomspalt och hur kan ansiktsmissbildningar förhindras?

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG) utvecklas tidigt under fosterstadiet och vi vet fortfarande inte exakt vad orsaken är. Forskningsresultat tyder på att en kombination av ärftliga faktorer (genavvikelser) och miljöfaktorer är avgörande. Exempel på miljöfaktorer kan vara att mamman är undernärd och/eller har brist på vissa näringsämnen.

Forskare fortsätter att ta reda på vilka gener som är inblandade när LKG uppstår och fortsätter undersöka förhållandet mellan dessa gener och miljöfaktorer, i hopp om att undvika att läpp-, käk- eller gomspalt uppstår.

Vilka problem skapar läpp-, käk- och gomspalt för ett barn?

Läpp-, käk- och gomspalt medför stora problem för barnet att äta, eftersom det undertryck i munnen som krävs för att suga inte skapas. I länder där man inte har tillgång till hjälpmedel leder det ofta till undernäring eller till och med svält. Senare drabbas talutvecklingen och problem med tänder och öron är vanliga. Att se annorlunda ut innebär också ofta stora sociala och psykologiska problem.

Hur behandlar man läpp-, käk- och gomspalt?

Den plastikkirurgiska behandlingen ska göras tidigt efter födseln. Barnet sövs och under operationen sluter kirurgen spalten med den vävnad som finns tillgänglig. För att genomföra behandlingen behövs såväl plastikkirurger och barnläkare som narkosläkare och sjuksköterskor. För att behandlingen ska ha så god effekt som möjligt på tal, bettutveckling och utseende bör den utföras i en viss ålder enligt ett särskilt program. Behandlingen i Sverige inkluderar även logoped, tandläkare och öronläkare och pågår till sena tonåren. Psykolog och kurator kan också behövas för psykologiskt och socialt stöd till barnen och deras familjer.

För många familjer i utvecklingsländer är säker kirurgi inte ett alternativ. Detta på grund av bristande ekonomiska resurser, kvalificerad medicinsk personal och andra faktorer. Sedan 1982 har Operation Smile ägnat sig åt att hitta dessa familjer runt om i världen och ge dem kirurgi så att de kan leva lyckliga, hälsosamma liv.

Läs mer

Så arbetar vi

Barn förtjänar tillgång till bästa tänkbara vård. Det är vad vi på Operation Smile tror på och arbetar utifrån.

Berättelser från fältet

Inspireras av berättelser från barn, deras familjer och våra volontärer.

Så kan du bidra

Det finns många sätt att stödja Operation Smile på. Var med och förändra liv för barn runt om i världen!


 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile