liten pojke med läppspalt i rwanda

Om läpp-käk-gomspalt

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ibland är ansiktsmissbildningarna direkt livshotande eftersom de har svårt att amma, och i de flesta fall innebär det ett liv i utanförskap. Vårt uppdrag är att med hjälp av medicinska volontärer utföra operationer som ger barn och vuxna möjlighet att leva ett värdigt liv.

Vad är läpp-käk-gomspalt (LKG)?

Läppspalt innebär en ofullständig slutning av överläppen. Den finns i olika grader, från en skåra i läppen, till fullständig delning av läpp- och näsgång på båda sidor. Spalten kan finnas på ena sidan av läppen (unilateral) eller båda sidor (bilateral). Ovanligare former är spalter kan ses i medellinjen av överläpp eller i övriga delar av ansiktet.

Käkspalt uppstår när käken inte växer ihop, vilket leder till bett- och tandavvikelser samt en öppning mellan munhåla och näsa.

Gomspalt är resultatet av en ofullständig slutning av gommen under fosterstadiet. Även här ses olika grader, ibland är det endast en öppning baktill i gommen (mjuka gommen), men oftast också i den främre delen av gommen (hårda gommen). En gomspalt medför en öppning mellan mun och näshåla.

I Filippinerna träffade vi en hel släkt där nästan alla föddes med någon form av spalt.

Både arv och miljö spelar in

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG) utvecklas tidigt under fosterstadiet. Den exakta orsaken är oklar, men miljöfaktorer som att mamman är undernärd eller har brist på vissa näringsämnen kan vara en faktor. Även ärftliga faktorer i form av genavvikelser kan spela in. Den forskning som bedrivs på område indikerar att LKG beror på en kombination av både arv och miljö.

LKG medför stora problem för barnet att äta, eftersom det undertryck i munnen som krävs för att suga inte skapas. I länder där man inte har tillgång till hjälpmedel leder det ofta till undernäring eller till och med svält. Problemen är inte bara medicinska, utan också sociala. Senare drabbas talutvecklingen, och problem med tänder och hörsel är vanliga. Att se annorlunda ut innebär också ofta stora sociala och psykologiska problem. 

Behandling i Sverige och världen

I de allra flesta fall går läpp-, käk- och gomspalt att behandla. För att behandlingen ska ha så god effekt som möjligt på tal, bettutveckling och utseende bör den utföras i en vissa åldrar enligt ett särskilt program. Den plastikkirurgisk behandling bör starta tidigt efter födseln (tre till sex månaders ålder) och därefter bör olika delar av kirurgin ske vid olika specificerade åldrar. För att genomföra komplett behandling av LKG krävs plastikkirurger, logopeder, specialistutbildade tandläkare, öronläkare, psykologer, barnläkare, narkosläkare och sjuksköterskor. Behandlingar i Sverige startar med besök hos LKG-team vid ett par veckors ålder och pågår till 16 eller 19 års ålder.