Berättelse Honduras 2017-08-02

Nya insikter för Rudis, Del 2

Här kan du läsa del 1 av historien om Don Rudis

Fyra månader efter att hans dotter Kensey fått en kostnadsfri läppspaltsoperation under ett av Operation Smiles medicinska uppdrag, ringde Rudis Casteñedas telefon. Det var Operation Smile Honduras – som bad Rudis om hjälp. 

Operation Smiles patientkoordinator bjöd in Rudis för att ansluta sig till Don Alex Guerrero och ytterligare fem föräldrar och vuxna med personliga upplevelser av spalt. De skulle leda ett rekryteringsprogram för att hitta nya patienter, Acompañando Sonrisas, ”Medföljare på väg mot nya leenden”.

Rudis fick frågan om han kunde tänka sig att som volontär söka igenom sina hemtrakter, en avlägsen bergsregion i västra Honduras, för att hitta obehandlade spaltpatienter, särskilt vuxna, tonåringar och barn som lidit i onödan i många år, så att de skulle kunna bli opererade av Operation Smile. I den här delen av Honduras drabbas befolkningen extra hårt av fattigdom och undernäring då det händer att samhällen på grund av dåliga vägar och brist på mobilkommunikation emellanåt är helt avskurna från omvärlden.

De människor som Rudis blev ombedd att söka upp var personer som aldrig haft en chans att få en operation som små, eftersom deras familjer varken hade råd eller möjlighet att ta sig till något sjukhus. Vägarna i den här delen av landet kan vara förrädiska och emellanåt ofarbara på grund av jordskred och översvämningar. I några fall har föräldrarna kanske heller aldrig fått veta att deras barns spalt kan åtgärdas med en operation. Det handlar om några av de människor som har det svårast och är bland de mest utsatta i hela Honduras.

Rudis, som var tacksam över den hjälp hans dotter fått genom Operation Smile, accepterade entusiastiskt erbjudandet.

– Jag trodde aldrig att Operation Smile skulle ringa mig om något så viktigt. Jag ville hjälpa dem eftersom jag känner i hela mitt hjärta att det de har gjort för min dotter är en väldigt stor sak.  

Rudis berättade att han aldrig lärt sig att läsa eller skriva och att han var orolig för att hans brist på utbildning skulle hindra honom från att hjälpa andra familjer. Han sa även att han inte hade råd med de resekostnader som åtagandet skulle föra med sig. Rudis behövde inte oroa sig; Operation Smile Honduras skulle betala hans resor, och dessutom se till att han kunde närvara vid Acompañando Sonrisas utbildningsworkshop i Tegucigalpa.

På plats i huvudstaden återförenades Rudis med Don Alex och mötte de övriga fem patientombuden. Alla hade valts ut strategiskt för att hitta patienter i sina egna regioner, där de har full kunskap om lokala kulturella seder och bruk. På så sätt skulle de kunna bygga relationer med potentiella patienter och deras familjer genom att dela sina personliga framgångshistorier och visa före- och efterbilder av sina egna barn som fått hjälp av Operation Smile. Och för att visa hur ett liv kan förändras – till och med räddas – tack vare en operation.

Deras insats synkroniserades med den kampanj för att hitta patienter som Operation Smile Honduras genomförde tillsammans med Ingeniería Gerencia (IG), Honduras nationella elbolag. Det var just en kontrollant från IG som några månader tidigare hade försett Rudis granne med telefonnumret till Operation Smile Honduras. Av de cirka 1 000 fall av obehandlad spalt som man räknade med fanns i Honduras år 2014, identifierade IG:s kontrollanter inte mindre än 600 personer redan under det följande året.

Under de följande nio månadernas ansträngningar lyckades Acompañantes framgångsrikt rekrytera och registrera nästan varenda återstående vuxen, tonåring och barn i behov av spaltkirurgi. Det innebär att nästan alla patienter som nu behöver en operation är bebisar och småbarn, som därmed kan få en operation under ett av Operation Smiles uppdrag eller på kliniken i Tegucigalpa i tidig ålder, vilket är optimalt. Patienterna måste givetvis fortfarande vara tillräckligt gamla och tillräckligt friska för att klara narkos.

Tack vare sitt osjälviska arbete är Rudis numera känd som Don Rudis, där det aktningsvärda tillägget ”Don” är ett uttryck för respekt. Fram tills i dag har han följt med elva patienter, med en genomsnittsålder på 22 år, till Operation Smile för vård, tack vare de kontakter han skaffat sig genom lokala hälsokliniker i sina extremt avlägsna och svårtillgängliga hemtrakter. En av Don Rudis patienter var 54 år gammal när han slutligen fick en operation!

Acompañantes framgångar har lett till att Operation Smile under 2017 nådde sitt strategiska mål att få bort kölistan över spaltfall i Honduras.

– Acompañantes skapar tillgång till säker kirurgi och det här programmet i Honduras visar att det är möjligt för landets fattigaste och mest utsatta människor att få vård, säger Kristin Hatcher, som arbetar med strategier och statistik på Operation Smiles huvudkontor i USA. 

– De mänskliga aspekterna betyder mycket eftersom patientrekryteraren hela tiden finns vid patientens sida. Det handlar inte enbart om att röja bort ett visst hinder, utan om att komma underfund med hur vi kan skapa tillgång till vård för alla patienter, utifrån just deras förutsättningar. Det är helt avgörande att våra patientrekryterare förstår vilka de olika hindren kan vara, säger Kristin Hatcher.

Don Rudis har lyckats skapa värdefulla förtroenden mellan sig och de familjer och patienter han hjälpt. Han har, trots att han inte kan läsa eller skriva, visat sig vara en av de allra skickligaste och mest kommunikativa patientrekryterarna, som har lätt att få kontakt med familjemedlemmarna.

Under sitt arbete med Operation Smile har även Don Rudis liv förändrats. Han som tidigare var blyg och tillbakadragen, säger att utbildningen han fått via Operation Smile och arbetet med patienterna gett honom ett nyvunnet självförtroende och ett mål.

– Mitt liv har förändrats en hel del. Tidigare hade jag inte så mycket kunskap – ingenting att erbjuda. Nu känner jag mig fylld av kärlek och uppskattning och det är därför jag jobbar med patienterna. Jag är glad och motiverad och lycklig över allt som Operation Smile har gjort för mig och känner att jag verkligen kan bidra.

Nästa berättelse

Berättelse

Nya insikter för Rudis, del 1

Efter det att Rudis Casteñedas dotter Kensey kom till världen, dröjde det tre skräckfyllda dagar innan han repat tillräckligt med mod för att se sin dotter.

Läs mer Honduras 2017-07-31

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.