Nyhet 2022-12-08

”Jag vill vara med och ge lite tillbaka”

Christian Gadsbøll är till vardags barnläkare och neonatolog på Skånes universitetssjukhus och jobbar både i Lund och i Malmö. I våras, när pandemin släppte sitt stenhårda grepp om världen, reste han till Madagaskar för att delta på sitt tredje uppdrag med Operation Smile.

Barnläkare Christian Gadsbøll på sitt tredje uppdrag som volontär för Operation Smile. Foto: Jörgen Hildebrandt

Christian har tidigare arbetat utomlands i omgångar, bland annat har han deltagit på uppdrag i både Ghana och Filippinerna i Operation Smiles regi. Men det här var hans första resa till Madagaskar, den ö utanför Afrikas ostkust som vid en första titt på kartan kan uppfattas som liten, men som faktiskt är världens fjärde största ö.

– Folk jag träffade var väldigt varma och välkomnande. Jag upplevde att man gärna ville att vi skulle vara där, minns Christian. Efter 2,5 års pandemi var viljan att komma i gång igen stor hos såväl de internationella som hos de lokala volontärerna. Alla hade längtat efter att vara med och få ge fler barn nya leenden, att förändra deras liv. 

Undernärda barn fångas upp
Det var många, över 300 familjer, som hade sökt sig till uppdraget och trotsat både långa avstånd, svår terräng och den bristfälliga infrastruktur som sargats av orkaner och översvämningar. Efter pandemin, då operationer och uppdrag varit pausade, blev behovet extra märkbart. Inte bara genom det stora antalet patienter med läpp-käk-gomspalt som kom, utan också genom behovet av näringsinriktade insatser. 

– Madagaskar är ju ett fattigt land. Många lever i extrem fattigdom och har varken tillgång till sjukvård eller bra mat, och som ett resultat därav uppstår undernäring. Men här erbjuder man, parallellt med operationerna, ett nutritionsprogram som fångar upp de barn som inte kan erbjudas en operation just där och då på grund av undernäring.

Det var just den insikten, att många barn nekades en operation på grund av att de var undernärda, som fick det lokala Operation Smile-teamet att arbeta fram nutritionsprogrammet. För att få barnen att öka i vikt och bli starka nog att klara en operation får familjer med undernärda barn dels lära sig mer om näring och bra mat, dels ta emot paket med mat, näringskrämer och mjölkersättning och specialanpassade nappflaskor och muggar som passar barn med spalt. Programmet är individanpassat och efter ungefär ett halvår har de flesta uppnått en hälsosam vikt.

– Vid det här uppdraget kom närmare 70 barn från nutritionsprogrammet och mig veterligen fick de flesta av dem en operation. Det är oerhört roligt att se – och det blir ett kvitto på att programmet fungerar!

Christian ger sexårige Honoré en ”high five” innan han skrivs ut från sjukhuset efter operationen. Foto: Jörgen Hildebrandt

Vill ge lite tillbaka
Christians erfarenheter från sina tidigare utlandsuppdrag har gjort honom medveten om hur ojämlik sjukvården är i världen. I länder som Madagaskar saknas ofta kunskap om läpp-käk-gomspalt och inte minst saknar vården resurser för att ta hand om de barn och vuxna som behöver en eller flera operationer. De operationer som genomförs på uppdragen och vården som erbjuds är frukten av ett tätt och omfattande samarbete mellan olika professioner, som barnläkare, narkosläkare, tandläkare, sjuksköterskor, kirurger och logopeder.

– Det jag tycker om med Operation Smiles uppdrag är att de går att kombinera med mitt arbete och liv hemma i Sverige. Jag har fått en fin utbildning och känner att jag vill vara med och ge lite tillbaka. Och jag tycker om att det vi gör är så konkret: vi opererar barn med läpp-käk-gomspalt och ger dem bästa möjliga förutsättningar för ett normalt liv.

Nästa nyhet

Birgitta och Ingrid i Fors kyrka Nyhet

En sommarkonsert med stor behållning

En sommarkväll i jämtländska Fors bjöds det på vacker musik i den fullsatta kyrkan till förmån för Operation Smile.

Läs mer 2022-09-22

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.