Nyhet Ghana 2023-03-27

Liisi utbildar logopeder i Ghana

I Ghana lever hundratusentals barn med tal- och språkstörningar och många bor långt från närmaste sjukhus eller klinik. Vår svenska volontär och logoped Liisi Raud Westberg har i flera år varit engagerad i Ghana där hon varit med och utvecklat ett utbildningsprogram som ska stärka den logopediska vården i landet och på sikt komma tusentals barn till del.

Liisi och Malaika – två logopeder som lär av varandra. Foto: Malin Hoelstad

Det råder stor brist på logopeder i Ghana. För hela befolkningen på 32 miljoner invånare finns drygt 40 logopeder i dag. 

– För bara några år sedan fanns det bara fyra logopeder i hela landet. De hade utbildat sig utomlands eftersom det inte fanns någon logopedutbildning i Ghana, förklarar Liisi.

Sedan 2016 erbjuds en logopedutbildning i Ghana, och Operation Smile har tillsammans med University of Ghana och landets logopeder samarbetat för att vidareutveckla logopedin. Men det finns fortfarande alldeles för få logopeder och en konsekvens är att barn som saknar ett fungerande tal sällan får de insatser de behöver. Det handlar inte bara om barn med läpp-käk-gomspalt, utan också om barn med andra funktionsnedsättningar, som autism och Downs syndrom. Tillsammans med kolleger från andra länder har Liisi utvecklat ett utbildningsprogram som ska höja kompetensen ytterligare hos de lokala logopederna.  

– Det här känns väldigt viktigt för mig eftersom jag har varit i Ghana och sett behoven. Talet är viktigt om man ska kunna klara sig i skolan, kunna studera, få ett jobb och bilda familj – en väldigt viktig aspekt för att man ska kunna få ett bra liv helt enkelt, säger Liisi.

Kreativa stöd i vardagen
Förra våren ledde Liisi ett tredagarsseminarium tillsammans med logopederna Erika Bostock, Sydafrika, och Midori Hanayama, Brasilien, för 13 av Ghanas logopeder i huvudstaden Accra. Teoretiskt innehåll varvades med praktiska övningar och Liisi möttes av stort engagemang och vetgirighet från de relativt nyutbildade och mycket entusiastiska deltagarna.

Tack vare Postkodlotteriets Drömprojekt kan Liisi vara med och stärka den logopediska vården i Ghana. Foto: Malin Hoelstad

– Det var väldigt intressant och kul att se hur logopederna i Ghana arbetade. Det finns väldigt många likheter i det vi gör och vi kunde utbyta erfarenheter och idéer med varandra trots att samhällsstrukturerna ser så annorlunda ut.

Ett arbete pågår med att skapa ett helt bildbaserat material som föräldrar och anhöriga ska kunna använda för att språkstimulera sina barn. På landsbygden är läs- och skrivkunnigheten låg och därför är det viktigt att anpassa materialet därefter. Det gäller också material som föräldrarna kan ha till hands under talträningen.

– Ute på landsbygden i Ghana har barn sällan tillgång till köpta leksaker, berättar Liisi. Därför ägnade vi en del av tiden åt att tillverka eget lek- och terapimaterial av återvunnet material som burkar, kapsyler, snören, kartonger och plastflaskor. Uppfinningsrikedomen visste inga gränser!

Insatser på flera plan
Under fyra år driver nu Operation Smile utbildningsprojektet Speech on Wheels – Breaking Barriers to Care i Ghana med medel från Svenska Postkodlotteriet. Syftet är att fler barn ska få hjälp att utveckla sitt tal och sin förmåga att kommunicera och dit ska man nå genom insatser på flera olika plan.

– Det är viktigt med långsiktighet och den här typen av lösning, i form av utbildningsprogram och mentorskap av lokala specialister, är både långsiktig och hållbar.

En del av projektet handlar om att stötta de befintliga logopederna och utbilda dem i hur de kan undervisa och handleda andra vuxna personer, till exempel anhöriga och lokala hälsoarbetare, så att arbetet med att stimulera språket kan fortsätta på daglig basis. En annan handlar om att utveckla regionala kliniker och utrusta mobila kliniker som kan nå ut till barn på landsbygden och ge dem talträning som de annars inte skulle kunnat ta del av på grund av avståndet.

– Jag är övertygad om att detta på sikt kommer att medföra stora förbättringar för många med tal- och språkstörningar. Och jag tror att arbetssättet har en framtid i flera låg- och medelinkomstländer, säger Liisi.

Framöver kommer Liisi att fortsätta som mentor för logopederna som deltog på utbildningsseminariet, med träffar både digitalt och på plats, och hon kommer även att undervisa om läpp-käk-gomspalt på Ghanas logopedutbildning.

Nästa nyhet

Nyhet

Operation Smile får 12 miljoner från Svenska Postkodlotteriet

Operation Smile har tilldelats 12 miljoner kronor i Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare. Genom detta stöd kommer Operation Smile nu kunna jobba mer långsiktigt genom att stärka hälsovården i länder som saknar egna resurser.

Läs mer Svenska Postkodlotteriet 2023-03-15

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.