Nyhet Sverige 2023-10-18

Monica – tandläkare och stolt volontär

Monica Barr Agholme är tandläkare med många yrkesverksamma år i bagaget från Karolinska institutet. Barn med läpp-käk-gomspalt, både i Sverige och övriga världen, ligger Monica varmt och hjärtat och hon är stolt volontär sedan 2014. Den senaste resan gick till Egypten där ett tandvårdsuppdrag genomfördes parallellt med ett traditionellt operationsuppdrag.

– Vi tandläkare är en ganska liten yrkesgrupp i Operation Smile-familjen. På ett traditionellt uppdrag finns det oftast bara en eller två tandläkare till skillnad från plastikkirurger, narkosläkare och framför allt sjuksköterskor som är många fler. Men det fina är att vi alla behövs för att resultatet ska bli lyckat, säger Monica.

Monica undersöker en patient under ett uppdrag i Vietnam. Foto: Operation Smile.

Det var tack vare kollegan och logopeden Liisi Raud Westberg, som varit volontär för Operation Smile i många år, som Monica fick upp ögonen för organisationen och blev intresserad. Till en början var det svårt att kombinera jobbet med volontäruppdragen, men i dag har hon trappat ned på jobbet här hemma och är glad att hon med kort varsel kan tacka ja till tillgängliga uppdrag.

– På vårkanten 2014 blev grundarna av Operation Smile, Bill och Kathy Magee, hedersdoktorer på Karolinska institutet. Då besökte de Stockholm och höll en spännande presentation om hur det gick till när de startade organisationen. Det var så häftigt! Och senare samma år, på hösten, åkte jag ut på mitt första uppdrag.

Tandläkare på uppdrag
Monicas arbetsuppgifter på ett uppdrag börjar med att all utrustning som kommer från Operation Smiles huvudkontor i USA ska packas upp. Nästa dag undersöks alla patienter. Teamet säkerställer att patienterna är friska och starka nog för en operation, och de kontrollerar samtidigt varje enskild patients behov.

Som tandläkare undersöker Monica hur patienternas spalt, tänder och bett ser ut. Fattas det tänder? Finns det för många och hur sitter de? Hon undersöker också om det finns karies eller om det finns några tänder som kan orsaka infektioner eller försvåra den planerade operationen eller läkningen.

Ibland måste tänder dras ut vid en operation och då rycker Monica och hennes kolleger in. Foto: Operation Smile

– Man får inte dra ut tänder i onödan eftersom det hänger ihop med utvecklingen av käkbenet, berättar Monica. Men många har trasiga tänder och om de sitter i operationsområdet och utgör en infektionsrisk behöver vi dra ut dem i samband med operationen.

Vid undersökningen fattar tandläkarna också beslut om vad nästa steg är för patienterna, ofta i samråd med logopederna. Patienter med gomspalt som behöver vänta på en operation får ibland göra avtryck som Monica och hennes kolleger sedan tillverkar avtagbara gomplattor utifrån. En gomplatta fungerar som ett ”tak” i munnen och förbättrar förmågan att äta och underlättar talutvecklingen.

– Det är oerhört viktigt för barn, ungdomar och vuxna med spalt att få vård. Många blir svårt utstötta och det är jättetufft, och otroligt socialt stigmatiserande, för de här patienterna.

Märkbar brist på vård
I Alexandria deltog fler tandläkare än vanligt, många från den permanenta klinik som Operation Smile etablerat i Egypten. Parallellt med operationsuppdraget genomfördes nämligen en särskild tandvårdsinsats där Monica och hennes kolleger erbjöd lokalbefolkningen kostnadsfri tandvård.

– I just Alexandria finns förvisso en ordentlig infrastruktur, men många har stora tandproblem. Utan den vård vi erbjöd hade de här patienterna säkerligen inte fått någon hjälp alls. Man måste komma ihåg att globalt är vården ojämlik och det är väldigt ont om säker kirurgi runtom i världen. Till Operation Smiles uppdrag är det inte ovanligt att folk med helt andra syndrom kommer för att de helt enkelt inte vet vart de annars kan vända sig för att få hjälp.

Monica, här på Madagaskar 2018, har träffat många vuxna patienter som inte har tillgång till den vård de behöver. Foto: Privat.

Bristen på kirurgisk vård gör sig också påmind när äldre patienter med spalt söker sig till uppdragen.

– I till exempel Ghana och på Madagaskar har jag mött vuxna patienter med obehandlad spalt. Det är något vi inte ser i Sverige eftersom vi har tillgång till vård och kirurgi, konstaterar Monica. Jag minns speciellt en kvinna i 40-årsåldern som efter operationen satt alldeles tyst och allvarlig och tittade på sitt nya utseende i en spegel.

Intensivt, men givande
Volontärlivet är intensivt och kan vara krävande, men också mycket givande. För Monica är det en ynnest att få se världen ur andra människors perspektiv, hur livet faktiskt ser ut i olika länder. Och vid hemkomsten är känslan av ödmjukhet och tacksamhet över sjukvården och förutsättningarna för ett bra liv i Sverige stor.

– Både Operation Smile och patientgruppen, barnen med läpp-käk-gomspalt, ligger mig varmt om hjärtat. Får man inte hjälp så har man inte bara ett avvikande utseende, man har svårt att få i sig näring och många har också jättesvårt att lära sig tala rent. Problem med öronen är också vanligt – allt hänger ju så tätt ihop. Och inte minst har många problem med tänderna. Antingen har man för många tänder eller för få eller så växer de inte som de ska. Det är en jobbig situation, men förhoppningsvis gör vi något bra för de här patienterna.

Monica och hennes volontärkolleger samlade i Alexandria. Tillsammans opererade de 43 patienter och gav 341 patienter tandvård. Foto: Operation Smile.

Nästa nyhet

Nyhet

Berlock för ett smile

UF-företaget Intelezi UF säljer handgjorda berlocker i silver till förmån för ett fåtal organisationer. Läs om varför de valt att skapa en berlock för Operation Smile.

Läs mer Sverige 2023-10-18

Nyhetsbrev

Var först med att få nyheter, uppdateringar och hjärtvärmande berättelser från fältet. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.