5 viktiga fakta om läpp-käk-gomspalt som få känner till

Loraine i väntan på en livsförändrande operation, Filippinerna. Foto: Jessica Brandi Lifland

Varje dag, världen över, föds barn med läppspalt, käkspalt, gomspalt eller en kombination av dem. Har man turen att födas i Sverige sätts behandling in tidigt i livet. Men det finns barn som aldrig får någon hjälp. Som växer upp och lever med obehandlad spalt hela livet – trots att det går att åtgärda. Visste du det här om läpp-käk-gomspalt?

1. Var tredje minut föds ett barn någonstans i världen med läpp-käk-gomspalt
Läpp-käk- gomspalt utvecklas tidigt under fosterstadiet. Läppspalt innebär att överläppen är kluven i två delar, vid käkspalt har käken inte vuxit ihop och vid gomspalt har gommen inte slutits helt. Varför blir det så? Det vet vi inte säkert, men Operation Smile bedriver forskning för att lösa gåtan. Troligtvis beror det på olika faktorer, till exempel en kombination av arv och miljö.

2. Läpp-käk-gomspalt kan vara direkt livshotande
Ett barn som föds med gomspalt kan inte skapa det undertryck som krävs för att det ska kunna suga. Det betyder att barnet inte kan amma eller få i sig ersättning via nappflaska. Svårigheterna att få i sig näring kan leda till att barnet blir undernärt eller, i värsta fall, svälter ihjäl. De som överlever kan ha fortsatta problem att äta eftersom fast föda ofta åker upp i och ut ur näsan.

3. Läpp-käk-gomspalt leder ofta till ett liv i utanförskap
De sociala och psykiska problemen kan vara minst lika svåra som de fysiska. Bristen på kunskap om varför ett barn föds med spalt leder till svår stigmatisering, och barnen blir ofta mobbade och utstötta. Utanförskapet kan prägla hela livet. Att födas med spalt kan också göra att man har problem med tänderna, med talet och med hörseln, vilket skapar ytterligare hinder i livet.

4. Sju miljoner människor lever med obehandlad läpp-, käk- eller gomspalt
Sju miljoner är en hisnande hög siffra. Och trots att vi kan behandla spalt i dag tvingas människor att leva med besvären och stigmat. För många är behandling inte ett alternativ av olika anledningar. Det kan handla om enorma avstånd till närmaste sjukhus och undermålig infrastruktur, obefintliga resurser i landet eller dyra sjukhusräkningar som låga inkomster inte kan täcka.

5. 2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi
För att kunna erbjuda en heltäckande spaltvård krävs ett stort team av olika specialister, till exempel plastikkirurger, logopeder och tandläkare. Tyvärr saknas resurser på många platser i världen. Faktum är att bristen på säker kirurgi skördar 17 miljoner liv varje år! Det är sex gånger fler än malaria, tbc och hiv/aids tillsammans. Men det finns hopp: genom att utbilda fler kirurger och annan sjukvårdspersonal kan vi påverka situationen i världen och se till att fler barn och vuxna får den operation de har rätt till.

Vill du vara med och rädda och förändra liv? Med hjälp av gåvor från generösa givare kan våra volontärer operera fler barn och vuxna och ge dem nya förutsättningar i livet. Vi arbetar också långsiktigt och hållbart genom att bygga kliniker och utbilda kirurger och sjukvårdspersonal där behoven är som allra störst.

Välj belopp

Så används din gåva

Med din gåva kan Operation Smiles volontärer erbjuda barn med läpp-käk-gomspalt en, för dem, kostnadsfri operation. Våra medicinska volontärer, med stöd av våra givare, har sedan starten 1982 förändrat livet för mer än 300 000 barn runt om i världen. 

Barn som föds med gomspalt och har problem att amma riskerar att bli undernärda och, i värsta fall, svälta. För att de ska kunna bli tillräckligt friska och starka för en livsviktig operation erbjuder vi hjälp som anpassade nappflaskor och näringskrämer. Med din gåva räddar vi liv.

I många länder driver vi kliniker som kan erbjuda all den vård som behövs för att uppnå ett bra resultat, som logopedi, tandvård, psykologhjälp, ytterligare operationer och uppföljningar. Vi utbildar också kirurger, narkosläkare och annan sjukvårdspersonal för att stärka sjukvården i länder där behoven är som störst.

Tryggt givande

Operation Smile Sveriges insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige. Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Ge en swishgåva