Partnersamarbeten under året

Samarbeten och partnerskap utgör en viktig del i Operation Smiles verksamhet. Vi samarbetar med både stora och mindre företag som delar vår värdegrund.

Skräddarsydda samarbeten

I dag är det viktigt för företag att arbeta med samhällsansvar. Det finns flera fördelar med att samarbeta med oss, inte minst kan det både stärka företagets varumärke och skapa engagemang hos medarbetarna. 

Tillsammans med våra partner skräddarsyr vi ett samarbete med gemensamma mål. Det kan handla om att finansiera ett visst projekt eller att bidra till något konkret som till exempel att inreda en klinik i något av de länder där vi är verksamma. Här kan du läsa mer om några av våra partner och samarbeten vi haft under året som gått.

Mölnlycke

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik som har varit partner till den amerikanska delen av Operation Smile i många år. Under året som gått flyttades Mölnlyckes partnerskap över till vår svenska avdelning. Tillsammans ska vi inleda ett treårigt samarbete i Filippinerna med målet att erbjuda 10 000 patienter tillgång till säker kirurgi.

Hör Kristina och Sami från Mölnlycke berätta om företagets samarbete med Operation Smile.

Karo Pharma

Karo Pharma är ett svenskt hälsovårdsföretag med huvudkontor i Stockholm. De har under året gått från ett filantropiskt givande till ett mer integrerat partnerskap. Den första kampanjen Karo Pharma och Operation Smile genomförde tillsammans var #SmileChallenge där vi slog ett slag för god munhälsa. Nu väntar ett flerårigt samarbete där Karo Pharma ska delta i arbetet med näringsprogram i Filippinerna.

Ett litet filippinskt barn i väntan på operation. Foto: Carlos Rueda

Svenska Postkodlotteriet

Tack vare ett bidrag på 14,9 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet kan vi påbörja ett fyraårigt logopediprojekt i Ghana. Den som är född med gomspalt har ofta mycket svårt att göra sig förstådd och det finns många barn som har gömts undan så länge, på grund av familjernas skam, att de helt saknar talförmåga. Med det här projektet vill vi skapa en framtid för dessa barn. Vi vill också vara med och långsiktigt bygga bättre sjukvård i Ghana.

Tidigare har det inte funnits logopedisk vård att få, men tack vare det här bidraget kan vi utbilda och stötta logopeder lokalt. Mobila kliniker, som går under namnet Speech on Wheels, ska också erbjuda vård i två av Ghanas allra fattigaste regioner. Det betyder att patienter på landsbygden, som har svårt att ta sig till de fasta klinikerna, ändå kan få den vård de behöver.

Se glädjen, i både Stockholm och Ghana, när Postkodlotteriet överlämnar guldkuvertet.