Generalsekreteraren har ordet

Operation Smile har under året kunnat återuppta sin kärnverksamhet efter pandemin. En ambitiös tioårsplan har presenterats i samband med att organisationen firar 40 år.

Operation Smile grundades i USA 1982 och sedan dess har våra fantastiska volontärer, med stöd av våra lika viktiga givare och partners, genomfört drygt 300 000 operationer i resurssvaga länder. I samband med jubileet går vi in i en otroligt spännande fas med högt satta mål för de kommande tio åren. Vårt ambitiösa och globala mål är att öka tillgången till högkvalitativ vård för en miljon patienter födda med läpp-käk-gomspalt samt för andra barn och vuxna som saknar tillgång till säker kirurgi. Vi ska nå dit genom att öka vårt fokus på social hållbar utveckling och stärka sjukvården i våra programländer. 

Det har varit ännu ett turbulent år med covid och krig i vårt närområde. Runt om i världen är det oroliga och utmanande tider med konflikter, svält, klimatförändringar och brist på sjukvård. Vi behöver alla bidra till en tryggare och bättre värld. Trots svåra tider för många har våra engagerade och generösa givare glädjande nog fortsatt att öka sitt givande. Det innebär att vi kan operera ännu fler patienter och stärka rätten till säker kirurgi globalt.

Vårt fokus framöver är att effektivt operera bort vårdköerna samtidigt som vi bygger upp kompetens lokalt genom att utbilda sjukvårdspersonal och stärka hälsosystem. Med vår expertis inom säker kirurgi och heltäckande vård inriktad på läpp-käk-gomspalt ökar vi kapaciteten inom livsförändrande kirurgi på de platser där det behövs som mest. Starka partnerskap med globala, lokala och svenska aktörer är avgörande för att nå framgång och resultat som håller över tid. Tillsammans med våra givare och volontärer möjliggör vi en ny framtid för tusentals barn och vuxna det kommande året.

Annika Billing

Generalsekreterare