Pressmeddelanden 2020-03-30

Coronakrisen: Så påverkas Operation Smiles arbete

Coronakrisen har gjort det svårt att genomföra internationella medicinska uppdrag. I den mån det går fortsätter Operation Smiles arbete på våra 31 året runt-kliniker runt om i världen och med mindre operationsuppdrag. 

Liksom många andra organisationer och verksamheter påverkas Operation Smile av coronavirusets framfart i den pågående pandemin. Just nu är det svårt att genomföra många av våra internationella medicinska uppdrag eftersom vi inte vill bidra till att sprida smittan vidare och riskera våra patienters och volontärers hälsa. De flesta av våra svenska volontärer behövs också nu här hemma, inom den svenska akut- och intensivvården.

I den mån det går kommer Operation Smile fortsatt erbjuda operationer för barn födda med läpp-käk-gomspalt med hjälp av våra lokala volontärer som redan finns på plats i de länder där vi arbetar. Vi arbetar även vidare, i möjligaste mån, på våra egna året runt-kliniker och med mindre operationsuppdrag på de sjukhus vi samarbetar med, men vi vill förstås inte störa den akutsjukvård som läget i respektive land kräver.

– Barn med läpp-käk-gomspalt är redan från födseln oerhört utsatta, och under en pandemi som denna blir de förstås bortprioriterade i ännu högre grad. Tyvärr riskerar köerna för att få en operation nu att växa och behovet kommer i coronakrisens efterdyningar att vara än större, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile.

Det som kom att bli det sista internationella uppdraget just nu genomfördes nyligen på Madagaskar där barn- och intensivvårdsläkaren Karin Strand deltog. Hela 449 patienter kom till hälsoundersökningen i ett land där behoven av säker kirurgi är enormt. 144 patienter fick en operation och man satsade extra på att utbilda de lokala volontärerna under uppdraget.

– Patienerna drabbas hårt, dels på grund av att de inte kommer få tillgång till kirurgi som ger dem förutsättningar att leva ett bättre liv. Dels är vissa av patienterna mer infektionskänsliga med sämre allmäntillstånd och skulle då potentiellt kunna vara mer mottagliga för infektionen. När vi kan återuppta vårt arbete kommer det finnas många barn i världen i behov av vår hjälp till ett bättre liv, säger Karin Strand. 


KONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99