Pressmeddelanden 2022-02-21

En miljon patienter ska få tillgång till säker vård de närmaste tio åren

En miljon patienter födda med läpp-käk-gomspalt samt andra människor i behov av kirurgi ska under de närmaste tio åren få tillgång till säkra operationer och annan relevant vård. Det är den medicinska hjälporganisationen Operation Smiles nya mål för att stärka vården för spaltpatienter världen över. De nya målen presenteras med anledning av att organisationen fyller 40 år och nu vill ta ytterligare ett kliv för att bidra till att minska de vårdklyftor som finns i världen.

– När vår organisation nu går in i nästa årtionde är vårt främsta fokus att öka antalet högkvalitativa spaltoperationer, vilket kräver stärkta lokala sjukvårdssystem. Vi vill bidra till att förändra liv genom att utmana den ojämlika sjukvård som finns, med målet att nå en miljon människor, säger Bill Magee, plastikkirurg och en av Operation Smiles grundare. 

För att klara sitt mål att nå en miljon patienter inom de närmaste tio åren ska Operation Smile stärka lokala sjukvårdssystem och öka tillgången till vård för spaltpatienter i de länder där behoven är som störst. Det ska bland annat ske genom att skapa fler möjligheter för kvinnor inom läkaryrket, genom samarbeten med 40 lokala sjukhus, utbildning av fler plastikkirurger och annan vårdpersonal samt genom att investera i forskning och innovation.

– Två av tre människor saknar tillgång till säker kirurgi. Vårt mål är att förändra livet för en miljon människor. Det ska vi göra genom att utföra kostnadsfria och säkra spaltoperationer, utbilda fler plastikkirurger och satsa på forskning. Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt, något som kan vara direkt livshotande. Alla har rätt till vård som gör det möjligt att leva ett friskt liv, utan trakasserier och utanförskap, säger Annika Billing, generalsekreterare på Operation Smile Sverige.


PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kreativ chef, varumärke och PR
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99


Fakta

Några av Operation Smiles initiala satsningar för att stärka lokala sjukvårdssystem:

  • I Guatemala får fem sjukhus ekonomiskt stöd för att operera 1 200 patienter och ge 3 400 patienter annan relaterad vård. Totalt investeras 8 miljoner USD under en femårsperiod.
  • I Mexiko stöttas sjukhus och vårdgivare på sju platser för att förse 4 500 patienter med vård. Totalt investeras 10 miljoner USD under fem år.
  • I Colombia investeras 9 miljoner USD under fem år för att ge vård till patienter på bl a Riohacha Hospital, ett statligt sjukhus vid den venezuelanska gränsen där många inhemska folkgrupper och flyktingar lever.
  • I Rwanda investeras 6 miljoner USD under fem år för att stärka universitetssjukhuset CHUK i Kigali, med bland annat filialer på landsbygden, kirurgiskt och annat medicinskt stöd samt nutritions- och tandvård.

Om läpp-käk-gomspalt (LKG)
Läpp-käk-gomspalt (LKG) uppstår i början av graviditeten om ansiktets ”sömmar” inte sluter sig som de ska. Förutom det rent estetiska kan LKG vara direkt livshotande eftersom barn med gomspalt inte kan amma och har svårt att få i sig näring. Även hörsel och andning kan påverkas.

Var tredje minut föds ett barn med LKG; 200 000 årligen, varav cirka 200 i Sverige. LKG är ungefär lika vanligt i hela världen. Orsakerna är inte helt klarlagda, men miljögifter, koleldning inomhus, ärftlighet, vitaminbrist hos modern och alkohol- och nikotinbruk är några. För barn som föds med LKG i låg- och medelinkomstländer är kirurgi sällan ett alternativ, på grund av att familjen inte har råd, eller ens känner till möjligheten. Därtill råder ofta svår brist på kvalificerad medicinsk personal. Genom kostnadsfria operationer och tillhörande vård sprider Operation Smile inte bara nya leenden bland barn med läpp-käk-gomspalt, utan ger dem även helt nya förutsättningar i livet.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av allvarlig läpp-käk-gomspalt. Med hjälp av medicinska volontärer (bl a kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfri vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal, samt genom sina 27 permanenta kliniker i 18 länder. Operation Smile är verksamma i över 30 länder och har sedan starten 1982 genomfört drygt 300 000 operationer. Läs mer här: operationsmile.se och besök gärna vårt filmarkiv: https://www.youtube.com/user/opsmileswe