Pressmeddelanden 2019-10-08

Operation Smile håller konferens om säker kirurgi

Pressbild operation

Fler människor dör i bristen på kirurgisk vård än i hiv/aids, tuberkulos och malaria sammanlagt. I helgen samlas hundratals medicinska specialister, plastikkirurger, barnläkare, tandläkare och sjuksköterskor, för att anta utmaningen att förbättra statistiken.

Ett hundratal medicinska specialister och volontärer från 40 länder samlas i Stockholm för att delta på Operation Smiles stora konferens Global Standards Summit (GSS). Konferensen pågår mellan den 11 och 13 oktober.

Operation Smile är en av världens största medicinska hjälporganisationer, sett till antalet volontärer. Organisationen har ett nätverk av drygt 5000 medicinska och icke-medicinska volontärer, från cirka 60 länder. Sedan starten i USA 1982 har Operation Smile genomfört cirka 300 000 operationer världen över.

Operation Smiles långsiktiga mål är att möjliggöra att människor får tillgång till säker kirurgi i tid. I dag saknar cirka fem miljarder människor, två tredjedelar av jordens befolkning, tillgång till livsavgörande kirurgisk vård.

Bristen på kirurgisk vård beräknas orsaka cirka en fjärdedel av samtliga dödsfall och invaliditetsfall i världen, vilket är fler än antalet människor som dör i HIV/AIDS, tuberkulos och malaria sammanlagt. Så många som nio av tio människor i låg- och medelinkomstländer saknar tillgång till den mest grundläggande kirurgiska vården.

I samband med Global Standards Summit ska Operation Smile förnya sitt medicinska regelverk, Global Standards of Care, som syftar till att säkerställa att alla patienter som vårdas av Operation Smile världen över får samma högkvalitativa vård och att alla volontärer, oavsett nationalitet, använder samma väl utarbetade metoder och arbetssätt. Förutom sitt eget regelverk arbetar Operation Smile efter Världshälsoorganisationens (WHO:s) riktlinjer, som syftar till för att uppnå säkra operationer världen över.

 – Det är fantastiskt att stå värd för en så erfaren och kompetent grupp medicinska specialister från hela världen. Det borde vara en mänsklig rättighet att alla barn som föds med läpp-käk-gomspalt ska kunna erbjudas en säker operation tidigt i livet, oavsett vilket land man föds i. Den här konferensen är ett led i det arbete som Operation Smile driver för säker kirurgi i världen, säger Annika Billing, generalsekreterare för Operation Smile Sverige.

Bild på Annika Billing

KONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99