Pressmeddelanden 2023-03-13

Operation Smile: Kirurgi måste vara en central del av svenskt humanitärt bistånd

En fjärdedel av alla dödsfall och invaliditetsfall i världen orsakas av brist på säker kirurgi. Om regeringen och biståndsminister Johan Forsell (M) riktar en större del av det humanitära biståndet mot utbildning i kirurgi kommer hela vårdsystem att stärkas i låg- och medelinkomstländer.

Att tillgången till sjukvård är ojämlikt fördelad i världen är en sedan länge känd sanning. Men vad många inte vet är att bristen på säker kirurgi tar 17 miljoner människors liv varje år, enligt siffror från The Lancet Commission on Global Surgery.

Det är sex gånger fler än det antal som dör av malaria, hiv/aids och tuberkulos sammanlagt. Det gör bristen på kirurgi till en bortglömd global hälsokatastrof.

Regeringen och biståndsminister Johan Forsell (M) har deklarerat att biståndspolitiken ska vara mer resultatinriktad och fokusera på humanitärt stöd. Om regeringen menar allvar med sina ambitioner, måste en större del av medlen öronmärkas till utbildning av kirurger och vårdpersonal i låg- och medelinkomstländer. 

Kirurgi och anestesi är en oumbärlig del av vårdkedjan och ofta nödvändig i behandlingen av många sjukdomar och tillstånd, exempelvis hjärt- och lungsjukdomar, cancer och frakturer. 
Världshälsoorganisationen WHO har fastställt att två tredjedelar av världens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi och riskerar att dö eller bli funktionsnedsatta. Allra mest drabbade är kvinnor och barn, som riskerar att bli utstötta och isolerade på grund av funktionshinder och smärtor till följd av exempelvis förlossningskomplikationer eller medfödda missbildningar. 

Fler kirurgteam minskar inte bara mänskligt lidande; en investering i kirurgi främjar även ekonomisk tillväxt i låginkomstländer. Enligt The Lancet Commission on Global Surgery beräknas förluster på grund av avsaknaden av säker kirurgi uppgå till hisnande 12 000 miljarder kronor fram till 2030.

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som varje år opererar runt 13 000 patienter, främst barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt i låg- och medelinkomstländer. Vi finansieras inte av biståndspengar, men arbetar inom samma områden som många biståndsfinansierade organisationer. 

Våra volontärer ser varje dag det akuta behovet av fler sjukvårdsarbetare med kunskap inom kirurgi. I Rwanda finns till exempel i dagsläget bara fem plastikkirurger – vilket leder till att patienter med exempelvis svåra missbildningar tvingas vänta i åratal på en operation, om de ens får någon. 

Barn som drabbas av svåra brännskador tvingas i många afrikanska länder, i brist på kirurgi och en hudtransplantation, leva med att deras sår får självläka. Barnen behandlas med oerhört smärtsamma omläggningar och blir kvar på sjukhuset under lång tid.

Som en av världens mest generösa biståndsgivare har Sverige ett särskilt ansvar att se till att tillgången till säker kirurgi placeras högre upp på den globala agendan. Vi på Operation Smile Sverige uppmanar därför biståndsminister Johan Forsell (M) att:

  • Öronmärka särskilda medel i Sidas budget till kirurgi och utbildning av kirurger och kirurgiska team.  
  • Lyfta frågan om kirurgins betydelse i beslutsfattande biståndsorgan på EU-nivå och i FN. Dra fördel av Sveriges pågående ordförandeskap i EU och sätt säker kirurgi högt på dagordningen. FN har ett uttalat mål om tillgång till akut kritisk operativ vård för alla och vi vill se att EU under svensk ledning driver på för att detta mål ska uppnås
  • Stärka partnerskapet mellan myndigheter och civilsamhällets organisationer i mottagarländerna. Genom att samla alla aktörer som jobbar med uppbyggnad av kirurgisk kompetens och kirurgiska mottagningar påskyndas en positiv utveckling.

Att bygga kirurgisk kapacitet lindrar fattigdom, säkerställer en jämlik hälsa och bidrar till friskare och mer produktiva befolkningar. Ökad tillgång till säker kirurgisk vård bidrar också till ekonomisk tillväxt och nationell och lokal stabilitet. Dessutom stärker det den lokala krisberedskapen vid krig och katastrofer. 

Det är ett resultatinriktat humanitärt stöd på riktigt.
 
Annika Billing, generalsekreterare, Operation Smile Sverige
Morten Kildal, plastikkirurg och överläkare, Akademiska sjukhuset

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

Morten Kildal, plastikkirurg och överläkare, Akademiska sjukhuset.

Format
1274×1783 pixlar
Filstorlek
1 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Isberg
Kommunikatör
susanne.isberg@operationsmile.org
070-536 07 35

GENERALSEKRETERARE

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35