Pressmeddelanden 2023-12-07

Operation Smile spanar efter 2024 års hållbarhetstrender

Maya Jakobsson, chef program och partnerskap Operation Smile Sverige, medverkar i Hållbart näringsliv. Foto: Malin Hoelstad

Det säkerhetspolitiska läget, policy, energiomställning, utarmning av naturkapital – vilken blir nästa års stora fråga? När Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet på fredag, under rubriken ”Hållbart näringsliv”, spanar in de hetaste hållbarhetstrenderna för 2024 är Operation Smiles Maya Jakobsson, chef program & partnerskap, en av talarna.

Maya Jakobsson kommer, som civilsamhällets representant, att tala på temat social hållbarhet*. Tillsammans med experter från näringsliv, akademi och journalistik bjuds åhörarna på en timslång fullmatad och spännande spaning: Vad blir viktigast nästa år?

– Social hållbarhet är sedan en tid på frammarsch, och blir allt mer brett förankrat hos näringslivet. I samband med de nya EU-direktiven kommer trycket att öka ännu mer, menar Maya Jakobsson, som i sin programpunkt tar avstamp i frågor om hur man bäst arbetar med social hållbarhet, bäst mäter effekterna av arbetet – och inte minst; vad bolagen har att vinna på ett samarbete med civilsamhället.

– Företag kommer i allt högre utsträckning att granskas, jämföras och bedömas av investerare, samtidigt som medarbetarna ställer högre krav på socialt engagemang. Jag vill lyfta hur näringslivet och civilsamhället kan samarbeta för att uppfylla alla dessa olika önskemål och krav.

Arrangörerna bakom den kostnadsfria livesändningen, Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, beskriver eventet som tänkt att ge uppslag och inspiration kring de hållbarhetstrender som alla och envar bör ha koll på för att säkra sin affär 2024. Näringslivet ökar omställningstakten och hållbarhet har aldrig varit så högt upp på agendan som nu. Risker, möjligheter och nya affärer – var har de svenska bolagen sitt fokus?

* Kl 12:25–12:35 MAYA JAKOBSSON, chef program & partnerskap Operation Smile Sverige

Social hållbarhet är sedan en tid på frammarsch – och blir allt mer förankrat hos näringslivet. I samband med nya EU-regleringar ökar trycket ytterligare. Hur kan man arbeta med social hållbarhet på bästa sätt? Hur mäter man effekterna av arbetet? Och vad har bolagen att vinna på ett samarbete med civilsamhället?

För mer information, kontakta:
Susanne Isberg, press & PR Operation Smile Sverige, 070–536 07 35, susanne.isberg@operationsmile.org

Maya Jakobsson, chef program & partnerskap Operation Smile Sverige, 073–239 04 23, maya.jakobsson@operationsmile.org

Maya Jakobsson, chef program & partnerskap.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
5000×3333 pixlar
Filstorlek
8 MB

Maya Jakobsson, chef program & partnerskap Operation Smile Sverige, på plats på scen i Almedalen sommaren 2022.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6437×4592 pixlar
Filstorlek
6 MB

2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi.

Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation som förändrar liv genom kostnadsfria operationer på barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt och andra kirurgiska behov. Vi finns i länder där behoven är som störst. I nära samarbeten med lokala partners, genom utbildning och kunskapsutbyten och med stöd av våra givare och medicinska volontärer, arbetar vi för en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi. Läs mer på operationsmile.se. Möt några av våra patienter och volontärer i vårt filmarkiv.