Pressmeddelanden 2021-04-07

Svenska sjukvårdskostnader sjunde högst i världen

Sverige hamnar på plats 7 när Världsbanken jämför kostnaderna för sjukvård i 190 länder. USA spenderar mest och Demokratiska republiken Kongo spenderar minst pengar per person. Det visar en sammanställning som den medicinska hjälporganisationen Operation Smile gjort i samband med Världshälsodagen den 7 april. 

– Även om världens sjukvårdssystem är extra hårt belastade nu, saknade två av tre människor på jorden tillgång till säker kirurgisk vård redan innan coronapandemin. Därför är det oerhört viktigt att fler länder får möjlighet att bygga upp en fungerande sjukvård, säger Annika Billing, Generalsekreterare för Operation Smile.

Sverige spenderar nästan 6 000 amerikanska dollar per person och år på sjukvård. Därmed hamnar Sverige på plats 7 av 190 i Världsbankens jämförelse. Sist i sammanställningen hamnar Demokratiska republiken Kongo som endast spenderar 19 dollar per person på sjukvård. Därefter följer Madagaskar och Gambia med 22 dollar vardera. 

– Länderna i Afrika står för 25 procent av världens vårdbehov, men har endast 2 procent av världens sjukvårdsarbetare. Det är naturligtvis en enorm utmaning och en del av lösningen är att höja nivån på de medicinska utbildningarna på nationell nivå. För att lyckas är det viktigt att biståndsmyndigheter, lokala myndigheter och andra aktörer samarbetar med oss i ideell sektor, säger Annika Billing.

Högst sjukvårdskostnad per capita har USA, med hela 10 600 dollar, följt av Schweiz och Norge. 14 av de 17 länder som lägger mest på sjukvård finns i Europa medan de 17 sista länderna i sammanställningen alla ligger i Afrika.

– Coronakrisen ökar den globala vårdskulden. Bara vi på Operation Smile har tvingats skjuta upp många tusen operationer och antalet ökar för varje dag. När coronapandemin är över behöver vi och andra hjälporganisationer mer resurser för att både minska vårdköerna och stärka sjukvården i fler länder, säger Annika Billing.

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Edmark
Kommunikationschef
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99

Generalsekreterare

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35

Om Statistiken
Statistiken kommer från Världsbanken som sammanställt data från Världshälsoorganisationens (WHO) databas The Global Health Expenditure Database. Databasen innehåller internationellt jämförbara uppgifter om hälsoutgifter för 190 länder under 2018.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför kostnadsfria operationer i låg- och medelinkomstländer på barn med framför allt läpp-käk-gomspalt (LKG). Barn som föds med gomspalt riskerar att dö av undernäring eftersom de inte kan suga och därmed inte kan amma. De som överlever har svårt att tala och riskerar ett liv fyllt av trakasserier. Med hjälp av medicinska volontärer (kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder m fl) kan Operation Smile erbjuda den vård som behövs. Operation Smile arbetar också långsiktigt för att öka tillgången till kirurgisk vård genom att utbilda lokal personal på plats eller virtuellt. Vi är verksamma i över 30 länder och har från starten 1982 genomfört närmare 300 000 operationer, men mer än 7 miljoner människor lever idag med obehandlad läpp-käk-gomspalt.