Pressmeddelanden 2022-12-20

Var femte ung mer isolerad i dag än under pandemin

Sju av tio svenskar känner sig mindre isolerade i dag jämfört med under coronapandemin. Bland unga ökar dock känslan av ensamhet. Var femte ung svensk i åldrarna 18–29 år känner sig mer isolerad nu än under pandemin. Det visar en ny Sifoundersökning från Operation Smile Sverige.

Ensamhetsepidemin som spred sig i stora delar av världen under coronapandemin har i viss mån brutits. Det visar en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av den medicinska hjälporganisationen Operation Smile Sverige. Sju av tio svenskar säger sig vara mindre isolerade i dag jämfört med under pandemin. Samtidigt uppger två av tio i åldrarna 18–29 år att de lever mer isolerat i dag. 

– Vi på Operation Smile påminns ständigt om vad isolering kan göra med människor. Våra patienter, barn födda med läpp-käk-gomspalt i låg- och medelinkomstländer, lever ofta isolerade då trakasserier från omgivningen driver dem till ett liv utan skola och kompisar. Deras föräldrar vittnar om barnens ensamhet, tårar och sviktande självkänsla, säger Annika Billing, generalsekreterare Operation Smile Sverige.

Forskning visar att icke självvald ensamhet medför en ökad risk för såväl psykiska problem som för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade i Sverige. En tidigare Sifoundersökning visade att varannan svensk, 51 procent, kände sig isolerad under pandemin.

– Undersökningen visar att oroväckande många i Sverige känner sig isolerade. Den här frågan är särskilt brännande under helgerna, då känslan av ensamhet kan förstärkas, säger Annika Billing.

Social kontakt med andra är oerhört viktigt för vår hälsa. Ensamhet är inte nödvändigtvis dåligt, men är den inte självvald finns stora hälsorisker. Den amerikanske socialpsykologen John T Cacioppo menar att man kan bidra till att bryta ensamhet genom att ta ett första steg till kontakt. Forskning från Uppsala universitet visar dessutom att leenden smittar – när vi ler mot någon finns stor chans att den personen ler tillbaka.

– Att se någon i ögonen, säga hej och småprata kan betyda oerhört mycket. Det kan vara den bästa julklappen till någon som känner sig ensam, säger Annika Billing.

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
6192×4128 pixlar
Filstorlek
3 MB

Operation Smiles Generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

PRESSKONTAKT

Susanne Isberg
Kommunikatör
susanne.isberg@operationsmile.org
070-536 07 35

GENERALSEKRETERARE

Annika Billing
annika.billing@operationsmile.org
070-615 35 35

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Operation Smile perioden 18–26 november 2022. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

Känner du dig mer isolerad eller mindre isolerad i dag, jämfört med under coronapandemin?

Om Operation Smile 
Operation Smile är en global, medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn som lider av läpp-käk-gomspalt. Barn som föds med gomspalt riskerar att dö av undernäring eftersom de inte kan suga och därmed inte amma. De som överlever har svårt att tala och riskerar ett liv fyllt av trakasserier. Med hjälp av medicinska volontärer (t ex kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor och logopeder) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfri vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att löpande utbilda lokal sjukvårdspersonal. Operation Smile är verksamma i över 30 länder och har sedan starten 1982 genomfört över 300 000 operationer.