Pressmeddelanden 2022-12-08

Drömprojekt mer än dubblar antalet plastikkirurger i Rwanda

När tre rwandiska plastikkirurger i dag får sin examen efter en treårig specialistutbildning, helt finansierad av Operation Smile Sverige, ökar antalet plastikkirurger i Rwanda med 150 procent! Samtidigt som man går från två till fem plastikkirurger får landet också sin allra första kvinnliga dito.

Gruppbild på de tre plastikkirurgerna i operationssalen, Kigali, okt 2022. Foto: Jörgen Hildebrandt

– Det är stort att ha fått vara en del av denna utbildning! Tanken på vad det kommer att betyda för Rwanda är faktiskt svindlande, säger Annika Billing, generalsekreterare på Operation Smile Sverige.

I många afrikanska länder råder akut brist på vårdpersonal. Kontinenten bär 25 procent av den globala sjukdomsbördan, men har endast två procent av världens sjukvårdsarbetare. Förmågan att ge nödvändig kirurgisk vård är i vissa länder obefintlig och patienter med brännskador, trauman och tumörer tvingas vänta i åratal på en operation, om de ens får någon. Rwanda, med sina 13 miljoner invånare, är inget undantag. Operation Smiles patienter, barn födda med läpp-käk-gomspalt, hör inte till en grupp som prioriteras och många lever därför med en obehandlad spalt. I de flesta fall innebär det ett liv fyllt av trakasserier, utan skola, socialt sammanhang och egen familj. 

När Yves NezerwaFrançoise Mukagaju och Ian Shyaka nu är färdiga specialister höjs den plastikkirurgiska kapaciteten avsevärt i Rwanda, från två till fem*. En bonus i sammanhanget är den historiska milstolpen – i Françoise Mukagaju får landet nu sin allra första kvinnliga plastikkirurg. De tre är därtill redan med och utbildar en ny kull om fem unga rwandiska allmänläkare, som i januari 2022 påbörjade en femårig specialistutbildning inom plastikkirurgi. 

– Vi är oerhört tacksamma över att ha volontärer som väljer att engagera sig så djupt, men också över den extra tilldelning från Postkodlotteriet som vi fick till vårt ”Drömprojekt” och som gjorde det möjligt för oss att finansiera Yves, Françoise och Ians utbildning. Samtidigt är vi fantastiskt glada för alla gåvor från privata givare, som möjliggör en fortsatt utbildningssatsning; i Rwanda, men även i andra länder. Tillsammans gör vi livsviktig – och hållbar – skillnad, säger Annika Billing, generalsekreterare Operation Smile Sverige.

Patrik Boivie, plastikkirurg på Sahlgrenska och volontär för Operation Smile, har varit djupt involverad i projektet, både vad gäller att utbilda på plats i Kigali och digtialt. Han ansvarade även för ett månadslångt program i Sverige, i maj 2022, då de tre rwandierna utbildades inom bland annat kraniofacial plastikkirurg och avancerad brännskadekirurgi på Sahlgrenska och Akademiska.

– Utbildning är nyckeln till att det här blir varaktigt för framtiden. För ett år sedan assisterade Françoise mig när jag opererade. Nu opererar hon, medan jag assisterar. Det här är så mycket större än att vi volontärer åker till Rwanda och opererar. Och att Françoise nu är en förebild för kvinnliga läkare, inte minst kvinnliga kirurger, i Rwanda, är jättehäftigt, säger Patrik Boivie.

*Jmf med Sveriges 250 plastikkirurger på 10,5 miljoner invånare.

Gruppbild i operationssalen, Kigali, okt 2022.

Fotograf
Jörgen Hildebrandt
Format
3000×2000 pixlar
Filstorlek
4 MB

Gruppbild på de tre plastikkirurgerna i operationssalen, Kigali, okt 2022.

Fotograf
Jörgen Hildebrandt
Format
3000×2000 pixlar
Filstorlek
4 MB

Françoise Mukagaju opererar med Patrik Boivie som assistent, Kigali, okt 2022.

Fotograf
Jörgen Hildebrandt
Format
3000×2000 pixlar
Filstorlek
4 MB

Françoise Mukagaju, Rwandas första kvinnliga plastikkirurg undersöker en patient tillsammans med Victoire Mukamitari, en av fem läkare i den nya kull som påbörjade sin specialisering inom plastikkirurgi i januari 2022.

Fotograf
Jörgen Hildebrandt
Format
2000×3000 pixlar
Filstorlek
4 MB

Operation Smiles generalsekreterare Annika Billing.

Fotograf
Malin Hoelstad
Format
4242×2828 pixlar
Filstorlek
4 MB

Vill du veta mer?

Susanne Isberg
Kommunikatör
susanne.isberg@operationsmile.org
070-536 07 35

Kortfilmer och tidigare artikel på webben
Film: Françoise, Rwandas första kvinnliga plastikkirurg 
Film: Rwanda – en dröm blir verklighet
Artikel: Medicinsk milstolpe när Rwanda mer än fördubblar antalet plastikkirurger

Fakta
Specialistprogrammet för de tre nyutexaminerade plastikkirurgerna är ett samarbete mellan Operation Smile, Rwandas hälso- och utbildningsministerium, University of Rwanda och COSECSA*. Merparten av specialistutbildningen, som helt finansierats via en extra tilldelning från Svenska Postkodlotteriet, har skett i Rwanda, men då landet saknar flera kompetenser har samtliga tre därtill studerat en månad vardera i Pakistan, Etiopien, Sydafrika och Sverige (avancerad rekonstruktiv kirurgi, kraniofacial plastikkirurgi samt avancerad brännskadekirurgi på Sahlgrenska i Göteborg resp Akademiska i Uppsala). Dessutom har några av Operation Smiles volontärer med specialistkompetens undervisat på plats i Rwanda samt även digitalt. Patrik Boivie, plastikkirurg vid Sahlgrenska, och volontär, har varit drivande i projektet.

*COSECSA, College of Surgeons of East, Central and Southern Africa, är en oberoende instans som främjar forskarutbildning i kirurgi och erbjuder kirurgisk utbildning i regionen. COSECSA levererar ett gemensamt kirurgiskt träningsprogram med en internationellt benchmarkad tentamen och examen.

Om läpp-käk-gomspalt
Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt (LKG); 200 000 årligen, varav cirka 200 i Sverige. LKG uppstår i början av graviditeten om ansiktets ”sömmar” inte sluter sig som de ska. Förutom det rent estetiska kan LKG vara livshotande eftersom barn med gomspalt inte kan amma och har svårt att få i sig näring. Även hörsel och andning kan påverkas. Orsakerna är inte helt klarlagda, men miljögifter, koleldning inomhus, ärftlighet, vitaminbrist hos modern samt alkohol- och nikotinbruk är några. För barn som föds med LKG i låg- och medelinkomstländer är kirurgi sällan ett alternativ, på grund av att familjen inte har råd, eller ens känner till möjligheten. Därtill råder ofta brist på kvalificerad medicinsk personal.

Om Operation Smile
Operation Smile är en global medicinsk hjälporganisation som genomför operationer i låg- och medelinkomstländer på barn födda med allvarlig läpp-käk-gomspalt (LKG). Med hjälp av medicinska volontärer (bl a plastikkirurger, narkosläkare, tandläkare, logopeder och sjuksköterskor) kan Operation Smile erbjuda kostnadsfria operationer och tillhörande vård. Organisationen arbetar också långsiktigt genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal, samt genom sina drygt 30 permanenta kliniker i 20 länder. Sedan starten i USA 1982 har nästan 350 000 spaltoperationer och tandrelaterade ingrepp utförts. Operation Smiles volontärer sprider inte bara nya leenden, utan ger barn med LKG helt nya förutsättningar i livet